1953
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Megjelenik az Előre, a „Román Népköztársaság Néptanácsainak lapja”; a főszerkesztő változatlanul Robotos Imre.

Az oldal tetejére április 4.
A Mo-on letartóztatott orvosokat, szovjet kezdeményezésre, fokozatosan szabadlábra helyezik.

Megjelenik a Felszabadítónk, Sztálin c. antológia.

Első ízben adják át a Jászai Mari-díjakat; a kitüntetettek: Bánki Zsuzsa, Keres Emil, Mányai Lajos.

A Szu Belügyminisztériuma közleményben jelenti be, hogy az orvosok ügye provokáción alapult; a letartóztatottakat szabadon engedik; a feljelentőtől visszavonják a Lenin-rendet.

Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter e napon kelt parancsában megtiltja, hogy „az MVD szervei … bárminemű erőszak[ot] és fizikai kényszer[t] alkalmazzanak a letartóztatottakkal szemben; a vizsgálat során szigorúan tartsák be a büntető-törvénykönyv eljárási normáit; … számolják fel a Szovjetunió v. Állambiztonsági Minisztériuma által [az ún. belső börtönökben] kialakított azon helyiségeket, amelyek a letartóztatottak elleni fizikai kényszer alkalmazására szolgáltak, semmisítsenek meg minden kínzásra használt eszközt.” A parancs indoklása szerint „a Belügyminisztérium megállapította, hogy az [egykori] Állambiztonsági Minisztérium szerveinek tevékenységében a szovjet törvények súlyos megsértésére, ártatlan szovjet állampolgárok letartóztatására, a vizsgálati anyagok gátlástalan meghamisítására, különböző kínzási módok – többek között a letartóztatottak kegyetlen verése, hátracsavart kezük egész napos, esetenként hónapokon át tartó megbilincselése, az alvás hosszan tartó megvonása, a letartóztatottak levetkőztetése és hideg fogdába zárása – alkalmazására került sor. A Szovjetunió volt Állambiztonsági Minisztériumának utasítására a letartóztatottakat a lefortovói és a belső börtönökben külön erre a célra berendezett helyiségekben verték, amit a büntetés-végrehajtás alkalmazottainak speciálisan kiválasztott csoportjával, változatos kínzóeszközök igénybevételével végeztettek.”*

Az oldal tetejére április 6.
Húsvéthétfőn Pétery József 1942 óta váci püspököt Hejcére internálják; az egyházmegye vezetését Kovács Vince segédpüspök veszi át.
Az oldal tetejére április 8.
Dwight Eisenhower amerikai elnök és Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár washingtoni találkozóján a német vezető tiszteleg a II. világháborúban elesett amerikai katonák emlékműve előtt.
Az oldal tetejére április 10.

A lemondott Trygve Halvdan Lie utódaként a svéd Dag Hammarskjöldöt választják az ENSZ főtitkárává. 1961. szeptember 18.

Az oldal tetejére április 11.
Dwight Eisenhower amerikai elnök külpolitikai (osztrák államszerződés, német újraegyesítés, a kelet-európai államok függetlensége) és katonai (koreai fegyverszünet, fegyverzetkorlátozás) javaslatokkal fordul a szovjet vezetőkhöz. április 25.
Az oldal tetejére április 12.
Közzéteszik az MFNF OT választási felhívását, amely szerint a „munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek testvéri egységben építik az új magyar hazát, … és követik egy emberként az MDP-t, népünk bölcs vezérét, Rákosi Mátyást”.
Az oldal tetejére április 18.
Felmentik tisztségéből Ratkó Anna egészségügyi minisztert; utóda Zsoldos Sándor.

A Bp-i Hadbíróság a harmadik tárgyalási napon ítéletet hirdet az ún. bajai összeesküvők első, 17 fős csoportjának ügyében. Harczos Lászlót halálra ítélik. június 10. 1954. január 14.

Az oldal tetejére április 20.
Romániában szabadon bocsátják a februárban „cionista kapcsolatai” miatt letartóztatott Ana Pauker v. külügyminisztert.
Az oldal tetejére április 21.

Az 1953: 7. tvr. átalakítja az ELTE kari struktúráját: a Bölcsészettudományi Kar Nyelv- és Irodalomtudományi és Történettudományi Karra, a Természettudományi Kar Matematika–Kémia–Fizika és Élet- és Földtudományi Karra tagozódik. 1957. június 2.

Az oldal tetejére április 25.

A Pravda üdvözli az amerikai elnök békekezdeményezéseit. május 25.

Az oldal tetejére április 29.
Az MTA kezdeményezésére megalakul a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság (TTIT); az alakuló közgyűlés szerint a társulat célja a „forradalmi tudományos szemlélet és tudományos eredmények” ismertetése. Elnök Bognár Rezső, titkár Erdei Sándor.
Az oldal tetejére április 30.

Élete 73. évében meghal Schütz Antal piarista egyetemi tanár, a magyar teológiai irodalom kiváló művelője.

Bemutatják a Föltámadott a tenger c. filmet; főrendező Nádasdy Kálmán, rendező Ranódy László és Nádasy László. A főbb szerepekben Görbe János, Makláry Zoltán, Básti Lajos, Szakáts Miklós, Ferrari Violetta, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván.