1952
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Megszűnik a szombathelyi papnevelő intézet. — Ezt követően már csak az egri, az esztergomi, a győri és a hajdúdorogi szeminárium, a szegedi mint egyházmegyeközi intézmény, valamint a budapesti Központi Szeminárium fogadja a papnövendékeket.

Az oldal tetejére szeptember 2.
A Szu az ENSZ-ben ismét javasolja 14 ország, köztük Mo felvételét. szeptember 8.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelenti, hogy 11 ország részvételével megállapodás született 200 stratégiai cikk exportjának szigorításáról; a cél az, hogy megakadályozzák e termékek bejutását a vasfüggöny mögötti (kelet-európai) országokba.
Az oldal tetejére szeptember 6.
Letartóztatják Rác Jenő izraelita hittantanárt. október 24.
Az LB másodfokon halálra ítéli az előző évben Romániában letartóztatott Bosnyák Zoltánt, a nyilas uralom alatt működött Zsidókutató Intézet v. vezetőjét. október 4.
Szolnokon megnyílik a Közlekedési Műszaki Egyetem.
Az oldal tetejére szeptember 7.

Megkezdődik a Könyvnapok helyett ez évben Ünnepi Könyvhét elnevezésű könyves rendezvény, utcai árusítással, sátrak nélkül. Az ez alkalomra megjelent művekről nincs adat.

Az oldal tetejére szeptember 8.
Az ENSZ BT ismét elutasítja a szovjet javaslatot Mo felvételére. 1953. október 12.
Az oldal tetejére szeptember 10.
Izrael és az NSZK jóvátételi egyezményt ír alá; az NSZK 12 év alatt 3,45 milliárd márkát juttat a holokauszt túlélő áldozatainak.
Az oldal tetejére szeptember 13.
Megnyílik a Bp-i Pártbizottság mellett működő marxista-leninista esti egyetem.
Az oldal tetejére szeptember 15.
Országszerte Kossuth-ünnepségek kezdődnek az egykori kormányzó-elnök születésének 150. évfordulóján. — A Debreceni Tudományegyetem felveszi Kossuth Lajos nevét.
Az oldal tetejére szeptember 16.

Az MDP kultúrpolitikai munkaközössége tanácskozást rendez „Irodalmunk időszerű kérdéseiről”. szeptember 19. A hasonló című bevezető füzetet Gimes Miklós készíti.

Közzéteszik az Mt rendeletét a mezőgazdasági termelésre és begyűjtésre vonatkozó rendszabályok megszegői elleni hatósági intézkedések szigorításáról, illetőleg a kötelezően termelendő terményekről (fűszerpaprika, seprőcirok, rostlen, hagyma).
Az oldal tetejére szeptember 19.
Folytatódik az irodalmi tanácskozás. október 9.
Az oldal tetejére szeptember 24.

Kétszáz évi művelés után bezárják az ország legrégebbi szénbányáját Brennbergbányán.

Romániában új alkotmány fogadnak el, és módosítják az ország területi-közigazgatási beosztását. A történelmi Székelyföld területén hat korábbi rajonból (Maros, Gyergyó, Csík, Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely) létrehozzák a Magyar Autonóm Tartományt, amely részleges önrendelkezést kap. 1960. december 24. (A tartomány végleges statútuma nem készül el.) A tartományban él a romániai magyar kisebbség egyharmada, 539 669 fő; összlakossága 740 381 fő; székhelye Marosvásárhely. A Román Munkáspárt tartományi titkára Csupor Lajos, a néptanács elnöke Bugyi Lajos.
Az oldal tetejére szeptember 25.
Megkezdődik a harmadik békekölcsön jegyzése. október 3.
Az oldal tetejére szeptember 28.
Révkomáromban, a Csemadok és a Csehszlovák Írók Szövetsége kezdeményezésére, ünnepélyes keretek között visszahelyezik a Duna Menti Múzeum udvarában lévő régi helyére Jókai Mór 1946-ban eltávolított szobrát.
Az oldal tetejére szeptember 30.
A Szu visszaad a magyar kormánynak 69, korábban német érdekeltségű, a későbbiekben szovjet tulajdonba került gyárat és vállalatot, többek között a Budapesti Villamosgép- és Kábelgyárat, a Pamuttextilt és a pécsi bányákat.
A hónap végén Bp-en mintegy 1200 vendéglátóhely működik. október 28.