1952
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március folyamán.

Új szépirodalmi folyóirat indul Új Hang címmel; főszerkesztő Benjámin László.

Az oldal tetejére március 2.
A MIOK évi közgyűlése táviratban köszönti Rákosi Mátyást 60. születésnapján.
Aranypart (Ghána), az afrikai brit gyarmatok közül elsőként, belső autonómiát kap.
Az oldal tetejére március 8.

Rákosi Mátyást születésnapi ünnepségen köszöntik a bp-i Operaházban; Gerő Ernő mond beszédet.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar köszönti Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

A Magyar Nemzet közli Bereczky Albert ref. püspök Rákosi Mátyás 60. születésnapjára küldött köszöntőjét; mint írja, „hálásak vagyunk neki egyházunk nevében is”.

Az oldal tetejére március 9.

Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából országszerte ünnepségeket tartanak. A Munkás-mozgalmi Múzeumban megnyílik a „Rákosi Mátyás harcos élete” című kiállítás; megjelenik a Magyar írók Rákosi Mátyásról, a Rákosi Mátyás élete képekben, valamint a Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány c. antológia. Az ünnep alkalmából valamennyi sajtóorgánum többnyire vörös betűs ünnepi számot ad ki, első oldalán az ünnepelt nagyméretű arcképével. Külön kiállításon mutatják be a születésnapi ajándékokat.

Az oldal tetejére március 11.
Romániában letartóztatják a Körösbányára internált Scheffler János szatmár–nagyváradi r. kat. megyéspüspököt. december 6.
Az oldal tetejére március 12.
Az ev. egyházkerületek elnökségeinek és a 21 egyházmegye esperesének országos értekezlete javasolja, hogy a Mo-i Ev. Egyház térjen át a két egyházmegye rendszerére, és alakítsa meg az Északi és a Déli Egyházkerületet. május 3.
Az oldal tetejére március 14.

A másodfokon eljáró LB, súlyosbítva az első fokon kiszabott ítéletet, a csepeli munkásfiatalok és bencés diákok perében a népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedéssel vádolt Magasházy Ádámot és Sallay Ernőt halálra ítéli. június 30. — 21 vádlott-társukat 3–15 évi börtönnel sújtják.

Az oldal tetejére március 15.

A Szu Minisztertanácsa két magyar írót Sztálin-díjjal tüntet ki: Aczél Tamást A szabadság árnyékában c. regényéért és Nagy Sándort A megbékélés c. elbeszéléséért. október 25.

Az oldal tetejére március 16.

A Duna–Fekete-tenger-csatornánál lévő sălciai munkatelepen meghal P. Boros Fortunát, 1948 előtt erdélyi ferences tartományfőnök.*

Az oldal tetejére március 27.
Az Mt rendeletet ad ki a Képzőművészeti Alap létrehozásáról.
Az oldal tetejére március 30.
Görögországban kivégzik Nikosz Beloianniszt, a kommunista párt egyik vezetőjét.