1952
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.
E naptól a munkavállalók kizárólag munkakönyvvel alkalmazhatók.
Az oldal tetejére május 3.
Erdélyben megkezdődik az „osztályidegen elemek” kitelepítése a nagyobb ipari központokból. A kitelepítéseket elsőként Sztálinvárosban (Brassóban) kezdik el.
A Mo-i Ev. Egyház Zsinata elfogadja az egyház új területi beosztását. május 22.
Az oldal tetejére május 4.
Széphalom községben felavatják a 3000. falusi népkönyvtárat. Ezután a körzeti könyvtári rendszer megszűnik.
Az oldal tetejére május 7.

Geoffrey Dummer brit tudós elsőként publikálja a modern számítógépek alapját jelentő integrált áramkörök elvi leírását. 1958. szeptember 12.

Az oldal tetejére május 18.
Az egyetemeken és a főiskolákon bevezetik a felvételi vizsgákat.
Az oldal tetejére május 21.

Az Írószövetség kritikai szakosztálya vitát rendez Déry Tibor Felelet c. regényéről. szeptember 16. A vitaindítót Nagy Péter irodalomtörténész tartja.

Az oldal tetejére május 22.

A Nemzeti Színház bemutatja Illyés Gyula Ozorai példa c. drámáját. 1953. december 12.

Horváth János, az ÁEH elnöke jóváhagyja az evangélikus egyház új területi beosztását.
Az oldal tetejére május 24.

Bp-en megkezdődik az MNDSZ III. kétnapos kongresszusa. 1957. szeptember 13. A Titkárság tagjai: Benke Valéria, Bodonyi Pálné, Erdei Lászlóné (főtitkárhelyettes), Hegedüs Magda, Lapusnyik Andrásné, Pintér Lídia, Szabó Piroska, Vajdai Lajosné, Vass Istvánné (főtitkár).

Pozsonyban megkezdődik a Csemadok III. országos közgyűlése. 1966. június 4. — Lőrincz Gyula elnök elítéli a magyarság körében mutatkozó „elkülönülési” szándékot, amely éppoly helytelen törekvés, mint a szlovák burzsoá nacionalizmus, s felszólítja az egyesület tagságát a szeparatista, nacionalista elemektől való megszabadulásra. Az egyesület tagjainak száma 34 985, helyi szervezeteié 380.

Az oldal tetejére május 26.

Bukarestben megkezdődik az RMP KB kétnapos ülése. — A „hazai kommunisták”, a már érzékelhető szovjet antiszemita hullámot meglovagolva, háttérbe szorítják a párt „moszkovita”, döntően nemzetiségi politikusok (Luka László/Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu) vezette szárnyát; felülkerekedik Gheorghe Gheorghiu-Dej (június 2.) „nemzeti kommunista” vonala. augusztus 16.

Az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és az NSZK kormányai Bonnban különszerződést írnak alá az NSZK egyenjogúságának elismeréséről. — A nyugatnémet aláírásra hivatkozva az NDK-ban lezárják a szovjet zónahatárt.

Az oldal tetejére május 27.
Megkezdődik az Ogy háromnapos ülése. — Elfogadják az 1952: II. tc.-et az állami ellenőrzésről; a III. tc.-et a polgári perrendtartásról; a IV. tc.-et a házasságról és a családról.

A magyar labdarúgó-válogatott Moszkvában 2:1 arányú vereséget szenved a Szu csapatától; ezzel megszakad a csapat kétéves veretlenségi sorozata. 1954. július 4.

Párizsban hat nyugat-európia ország (a „Hatok”) képviselői aláírják az Európai Védelmi Közösség létrehozásáról szóló szerződést, amely közös hadsereg felállítását irányozza elő. 1954. augusztus 30.

Az oldal tetejére május 28.

Szovjet hadifogságban meghal a Bp-i Népbíróság által 1948-ban távollétében halálra ítélt Werth Henrik v. vezérezredes, 1938–1941-ben a m. kir. Honvédség vk. főnöke.

Kivégzik a pálosszenkúti ügyben halálra ítélt Farkas Sándort, Iványi Bálintot, Petrus Gyulát, Tóth István Józsefet, Tóth Illést és Tóth Jánost [?].*

Az oldal tetejére május 30.

Bemutatják Kerekes János Állami áruház c. operettjét.