1952
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.
Életbe lép a Mo-i Ref. Egyház új egyházkerületi beosztása; a tiszáninneni egyházkerületet beolvasztják a tiszántúli egyházkerületbe. 1953. április 23.

A Mo-i Ev. Egyházban megszűnik a Bányai és a Dunáninneni Egyházkerület; az Északi és a Déli Egyházkerület püspökeit élethossziglan választják. július 10.

Szlovákiában a Megbízottak Testülete elrendeli a magyarok számának növelését az államigazgatási szervekben; a magyarlakta területek kétnyelvűségének biztosítását; a magyarlakta területek fejlesztését. Előírják, hogy a nyitrai és a kassai kerületben magyar személyt nevezzenek ki a nemzeti bizottság alelnökévé, a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kerület és 28 dél-szlovákiai járás nemzeti bizottságait egészítsék ki magyarokkal, s a magyar tagot nevezzék ki az iskolaügyi és népművelési szakelőadó helyettesévé. A községeket jelöljék meg magyar nyelven is; biztosítsák az állami és közintézmények, valamint a gazdasági intézmények magyar nyelvű megjelölését; a nemzeti bizottságokkal, hivatalokkal és bíróságokkal való érintkezésben tegyék lehetővé a magyar nyelv használatát; biztosítsák a nemzeti bizottságoknak szóló hivatalos iratok magyar nyelvű megjelentetését; a nemzeti bizottságok és más állami szervek és szervezetek a magyarok számára adjanak ki magyar nyelvű határozatokat, végzéseket, bizonylatokat és igazolásokat; a hirdetményeket, felhívásokat és rendeleteket tegyék közzé magyarul is; a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken helyezzenek el magyar nyelvű tájékoztató, jelző és figyelmeztető táblákat is; a magyarul írt beadványokat, kérelmeket és panaszokat magyar nyelven intézzék el.

Befejeződik az Európai Újjáépítési Program (a Marshall-terv). A résztvevő országok a program keretében összesen 12,2 milliárd dollár értékű árut kaptak; ennek 90%-a ajándék, 10%-a kölcsön.

Az oldal tetejére július 3.
Üzembe helyezik a legnagyobb balatoni személyhajót, a Balatonfüreden épített, 600 személyes Beloianniszt.
Az oldal tetejére július 8.
A marxizmus-leninizmus oktatóinak értekezletén bejelentik, hogy a központi tanszékek helyett az egyetemeken és a főiskolákon önálló marxizmus-leninizmus tanszékek alakulnak.

Az ENSZ-ben a nyugati államok leszavazzák azt a szovjet javaslatot, hogy a BT lásson hozzá 13 ország, köztük Mo tagfelvételi kérelmének megtárgyalásához. szeptember 2.

Az oldal tetejére július 9.

Kelet-Berlinben megkezdődik a Német Szocialista Egységpárt kongresszusa. — Meghirdetik a szocializmus felépítésének programját és a mezőgazdaság kollektivizálását. 1953. május 13.

Az oldal tetejére július 10.
A megalakuló Északi Ev. Egyházkerület püspökévé Vető Lajost választják; felügyelője Margócsy Emil. július 18.
Az oldal tetejére július 11.
A Ganz Hajógyár felveszi a román pártvezető, Gheorghe Gheorghiu-Dej nevét.
Az oldal tetejére július 17.
Ismét letartóztatják Dadi Imrét, aki az MKP megyei titkáraként 1946 februárjában utasítást adott Lakos József szentesi rendőrkapitány meggyilkolására. december 9.
Az oldal tetejére július 18.
A megalakuló Déli Ev. Egyházkerület püspökévé Dezséry Lászlót, felügyelőjévé Darvas Józsefet választják. 1958. november 4.
Az oldal tetejére július 19.
Hatvankilenc ország sportolói részvételével Helsinkiben megkezdődnek a XV. Nyári Olimpiai Játékok. augusztus 3.
Az oldal tetejére július 22.
Az Mt felállítja az Építőipari Műszaki Egyetemet.

Az SzN közlése szerint e napig a Tudományos Minősítő Bizottság 68 tudományok doktora és 173 tudományok kandidátusa címet ítélt oda.

Lengyelországban deklarálják a népköztársaság megalakulását; Bołesław Bierut párfőtitkár átveszi a kormány vezetését is.

Az oldal tetejére július 23.

Egyiptomban átveszik a hatalmat a Mohamed Nágib tábornok és Gamal Abdel Nasszer ezredes vezette katonatisztek. 1954. november 14.

Az oldal tetejére július 25.
Hatályba lép az EGK elő-intézményének tekinthető Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió) létrehozásáról szóló szerződés.
Az oldal tetejére július 27.

A Szu-ban megnyitják az 1948 óta épülő Volga–Don-csatornát, amely egyetlen hajózható rend-szerré teszi a Fehér-, a Balti-, a Kaszpi-, az Azovi- és a Fekete-tengert.

Az oldal tetejére július 28.

Az ÁVH letartóztatja Sándor István szalézi szerzetest.* október 28.