1952
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Jeszenszky Ferenc leváltása után Vörös Jánost nevezik ki az MNB vezérigazgatójává. 1955. november 12.

A Szu-ban megjelenik Sztálin utolsó tanulmánya: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. október 4–5.

Az oldal tetejére február 3.

Megszűnik a Szabad Szó, 1945 óta a Nemzeti Parasztpárt központi lapja.

Az oldal tetejére február 4.

Kivégzik a Zalai Fehér Gárda ügyében halálra ítélt Bakonyi Mihályt, Bartal Béla századost és Kőváry János hadnagyot.*

Romániában letartóztatják Márton Mózest, a gyulafehérvári püspökség titkos ordináriusát, Kovács Béla kovásznai plébánost, Jakab László székelyudvarhelyi plébánost és Szilveszter Sándor sepsiszentgyörgyi esperes-plébánost. — A gyulafehérvári egyházmegye kormányzására illetékes ordinarius substitutus személyének megállapítását ezt követően, egészen Márton Áron püspök börtönből való szabadulásáig, egyházjogi viták nehezítik. 1955. február 2.

Az oldal tetejére február 6.

Próbautat végez a háború utáni első magyar gyártmányú trolibusz. április 4.

VI. György király halála után II. Erzsébet néven leánya lép a brit trónra.

Az oldal tetejére február 10.

A Madách Színház bemutatja Sarkadi Imre Út a tanyákról c. darabját.

Az oldal tetejére február 15.
A Bp-i Megyei Bíróság „népellenes bűntett és izgatás” miatt 4 és fél évi börtönre ítéli Pap Béla karcagi ref. lelkészt, aki zsinati tagként ellenezte a meghagyott egyházi iskolákról való lemondást.
Az oldal tetejére február 17.
Az 1952: 4. tvr. a kisebb családi házak kivételével államosítja azokat a házingatlanokat, amelyeket bérbeadás útján hasznosítanak, illetőleg „a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó elemeinek házingatlanait, abban az esetben is, ha azokat nem bérbeadás útján hasznosítják”.
Az oldal tetejére február 18.
A húsjegy eltörlésével megszűnik az élelmiszerek jegyre történő árusítása.
Az oldal tetejére február 21.

Horváth János, az ÁEH elnöke írásban értesíti Rákosi Mátyást: a ref. és az ev. egyház vezetői hozzájárultak ahhoz, hogy az új tanévtől egyetlen (közös) fiúgimnáziumuk indul Debrecenben. A többi gimnázium és a ref. tanítóképző államosítását írásban fogják kérni az ÁEH-tól; államsegélyt csak a megmaradó egy iskola fog kapni. szeptember 1.

Az oldal tetejére február 23.
Meghal Karácsony Sándor pedagógus, filozófus.

Bemutatják Bán Frigyes Tűzkeresztség c. filmjét.

Az oldal tetejére február 24.

Bemutatják Keleti Márton Civil a pályán c. filmjét.

Az oldal tetejére február 25.
A NATO lisszaboni konferenciája elfogadja a nyugatnémet haderőt is magába foglaló európai hadsereg felállítására vonatkozó tervet. 1954. augusztus 30.
Az oldal tetejére február 28.
Az MDP PB a tehetséges fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányainak segítésére Rákosi Mátyás tanulmányi ösztöndíjat alapít.
Az oldal tetejére február 29.
Rákosi Mátyás „Népi demokráciánk útja” címmel a Pártfőiskolán tartott előadásában felvázolja az 1945 utáni évek hivatalos értékelését.