1952
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.
Czapik Gyula egri érsek tájékoztatja a r. kat. püspökkari konferenciát, hogy az ÁEH kieszközölte a kispapok és papok katonai szolgálatmentességét, de ennek fejében hadmentességi adót kell fizetni. 1953. június 1.

E naptól az állami társadalombiztosítás az államsegélyben (kongruában) nem részesülő, de államilag hivatalosan működő egyházi személyekre is kiterjed.

New Yorkban meghal Molnár Ferenc író.

Az oldal tetejére április 2.

Megindul az Esti Budapest, az MDP Bp-i Bizottsága és a Fővárosi Tanács lapja.

Az oldal tetejére április 3.
Átadják a diósgyőri nagyolvasztót.

49 ország (köztük a Szu, az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína, az NSZK és az NDK) képviselőinek részvételével nemzetközi gazdasági konferencia kezdődik Moszkvában. április 12.

Az oldal tetejére április 4.

Üzembe helyezik az első Mo-on gyártott trolibuszt, amely az Ikarusz gyárban készült. október 30.

Az oldal tetejére április 6.
Mo és Románia egyezményt köt a visóvölgyi vízi erőmű közös megépítésére.
Az oldal tetejére április 7.
Pozsonyban aláírják a határpályaudvarokról, a vámegyezményről és a kishatárforgalomról szóló a magyar–csehszlovák szerződéseket, amelyek jelentősen megkönnyítik a két ország közötti forgalom lebonyolítását.
Az oldal tetejére április 8.
Az Mt rendeletet ad ki a munkakönyv bevezetéséről. május 1.
Az oldal tetejére április 9.
Kegyelmet kap az 1951-ben halálra ítélt Stomm Marcel v. altábornagy; az ítélet életfogytiglani fegyház. 1956. augusztus 6.
Az oldal tetejére április 11.

A bukaresti Scînteia közli Gh. Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, melyben a román vezető az addig hivatalos „együttélő nemzetiségek” (naţionalităţii conlocuitoare) helyett „nemzeti kisebbségeket” (minorităţii naţionale) említ. 1953. január 29.

Az oldal tetejére április 12.
Moszkvában befejeződik a nemzetközi gazdasági konferencia.
Az oldal tetejére április 17.

A belkereskedelmi miniszter rendelete alapján visszavonják 87 bp-i és 95 vidéki könyvkereskedő iparjogosítványát. Ezzel az országban megszűnik a magán-könyvkereskedelem.

Az oldal tetejére április 19.
A Szentszék, hivatalosan is tudomásul véve a XX. századi határváltozásokat, a szatmári, a kassai és a rozsnyói egyházmegyék mo-i részeiben a mindenkori egri főpásztort, a nagyváradi püspökség itt maradt részeiben pedig a csanádi püspököt hatalmazza föl az ordináriusi jogkörrel. 1982. május 11.
Az oldal tetejére április 20.
A börtönben meghal az 1951-ben életfogytiglanra ítélt Kriszten Rafael atya, egykor Margit körúti, majd hatvani ferences házfőnök.
Az oldal tetejére április 24.
Belügyminiszteri rendelet tiltja meg a vallási adatok bejegyzését az anyakönyvekbe és más hivatalos iratba.
Közzéteszik az Mt határozatát hoz a téeszek gazdasági megszilárdításáról és a munkafegyelem erősítéséről.
Az oldal tetejére április 30.

Mt-határozattal az ELTE kebelén belül felállítják a Lenin Intézetet, amely az Orosz Intézet utódaként marxista-leninista oktatókat és orosztanárokat képez, orosz nyelven. 1954. július 7.