1952
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.
Hatályba lép a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugellátása.
Hatályba lép az 1951: III. tc. a büntető perrendtartásról.
Az oldal tetejére január 5.
Az 1952: 1. tvr. újabb minisztériumok szervezéséről rendelkezik: az állami mező- és erdőgazdaságok minisztere Hegedűs András; élelmiszeripari miniszter Altomáré Iván; középgépipari miniszter Zsofinyecz Mihály; építőanyag-ipari miniszter Apró Antal; postaügyi miniszter Katona Antal; a helyi ipar minisztere Szabó János. Az ÁEH elnöke Horváth János.

Az 1952: 2. tvr. szabályozza az állami begyűjtés rendszerét; „az ország ellátásához szükséges teljes mezőgazdasági termékmennyiséget kötelező alapon” veti ki, emeli és kötelezővé teszi a korábbi önkéntes beadást, és emeli a szocialista szektor beadási terheit is.

Az oldal tetejére január 11.

Átadja megbízólevelét Christian Ravndal, az USA új bp-i követe. 1956. július 26.

Az oldal tetejére január 14.
A vorkutai Gulag-táborban meghal Neumann Tibor, a szlovákiai Magyar Párt pozsonyi helyi szervezetének 1945-ben a Szu-ba hurcolt elnöke.
Az oldal tetejére január 15.
A Bp-i Hadbíróság halálra ítéli Király Béla vezérőrnagyot, a Honvéd Akadémia v. parancsnokát. január 29.
Az oldal tetejére január 17.
Országos munkaverseny-mozgalom kezdődik Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából. március 9.
Az oldal tetejére január 19.
A Szu-ban 25 évi kényszermunkára ítélik a szovjet elhárítás által 1945 áprilisában letartóztatott Hátszegi-Hatz Ottó v. vk. ezredest. 1955. szeptember 14.
Megalakul a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete (MEDOSZ).*

Mt-rendelet év eleji hatállyal megszünteti a vízszabályozási járulékot, valamint az állami gazdaságok és az állami vállalatok földadó-, valamint a dolgozó parasztok vagyonadó-fizetési kötelezettségét.

Az Mt a hangversenyrendezés állami irányítására létrehozza az Országos Filharmóniát.

Az oldal tetejére január 21.
Görögországot és Törökországot felveszik a NATO-ba.
Az oldal tetejére január 23.
Mo 1952–1955-re szóló hosszú lejáratú kölcsönös áruszállítási és kereskedelmi szerződést köt a Szu-val.
Az oldal tetejére január 24.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Nyugati övezet c. filmjét.

Az oldal tetejére január 26.

Meghal Horlógijn Csojbalszan marsall, a Mongol Népköztársaság miniszterelnöke. — Utódává Jumdzsjagijn Cedenbalt, a Mongol Népi Forradalmi Párt (MNFP) KB első titkárát (1954. április 4.) választják. 1974. június 11.

Az oldal tetejére január 29.
A Katonai Felsőbíróság másodfokon, háborús bűntett és államellenes cselekmények vádjával, életfogytiglani börtönre ítéli Király Béla vezérőrnagyot. 1956. szeptember 7.