1951
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember
Kivégzik a júliusban halálra ítélt Papp Ervint.
Az oldal tetejére szeptember 1.

E naptól kezdve a kongruás papok és családtagjaik társadalombiztosítási ellátásban részesülnek; a járulékot az ÁEH fizeti. 1952. április 1.

A pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán megnyílik a magyar tagozat, amelynek 5 tanulmányi szakán 44 hallgató kezdi meg tanulmányait. Füleken újabb magyar tannyelvű gimnázium, a dunaszerdahelyi szlovák gimnázium mellett hamarosan önállósuló magyar tagozat, Komáromban óvónőképző magyar pedagógiai gimnázium, Losoncon magyar építészeti ipariskola, a rozsnyói egészségügyi iskola mellett pedig magyar tagozat nyílik. — A tanév folyamán a magyar tannyelvű elemi iskolák száma eléri az 560-at, az ún. középiskoláké a 113-at. A magyar tannyelvű elemi és középiskolákat látogató diákok száma 56 959; szlovák iskolákba 8669 magyar diák jár, a magyar diákok 13,2%-a. — Pozsonyban megjelenik a Csemadok Fáklya c. kulturális és politikai folyóiratának első száma.

Ausztrália, Új-Zéland és az USA képviselői aláírják a Csendes-óceáni Védelmi Szerződést (ANZUS).

Az oldal tetejére szeptember 2.
Komló községet várossá nyilvánítják; megindul „az ötéves terv városának” kampányszerű fejlesztése.
Az oldal tetejére szeptember 6.

Újabb 4 ezer „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) fiatalt, köztük 2100 tartalékost hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz. Ők már nem is részesülnek előzetes katonai kiképzésben; rögtön az építőipari munkahelyekre vezénylik őket, ahol munkaszüneti napokon alaki kiképzést kapnak.

A CSKP KB leváltja Rudolf Slánský pártfőtitkárt, és megszünteti a főtitkári tisztséget; Slánskýt miniszterelnök-helyettessé nevezik ki. november 23.

Az oldal tetejére szeptember 8.

A San Franciscó-i értekezleten 49 állam (köztük az USA, Nagy-Britannia és Franciaország) különbéke-szerződést köt Japánnal; az aláírók közül hiányzik a Szu, Kína, India, Vietnam és Burma. Az aláírók elismerik Japán teljes szuverenitását; véget ér az ország megszállása. — Ugyanekkor amerikai–japán védelmi szerződést írnak alá.

Az oldal tetejére szeptember 9.
Az 1951: 25. tvr. a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállításáról rendelkezik.
Az oldal tetejére szeptember 11.
Megjelenik az 1951: 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése, és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában; létrehozza a „tudományok doktora” címet és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét; a korábban bevezetett kandidátusi és a most létrehozott doktori fokozatot az MTA ítéli oda. 1959. október 3. „A tudományos utánpótlás tervszerű biztosításának első lépéseként a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára (…) a kezdő kutatók részére bevezette a tudományok kandidátusa fokozatot. Ezen túlmenően azonban a Szovjetunió tapasztalatai alapján be kell vezetni a magasabb tudományos teljesítmények elismerésére a tudományok doktora tudományos fokozatot. (…) A régi rendszerű doktori címeknek az eddig érvényben volt szabályok szerinti adományozása az orvosi egyetemeken 1952. január 1-től kezdve, a többi karon, amennyiben már korábban meg nem szűnt, a rendelet hatálybalépésekor megszűnik. A jövőben az oklevéllel eddig járt doktori cím helyett az okl. megjelölést kell használni (pl. okl. orvos, okl. jogász).” 1956. december 1.
Az oldal tetejére szeptember 13.
Megnyílik a második világháború utáni első frankfurti könyvvásár; 598 kiadó több mint 30 ezer kötetet mutat be.
Az oldal tetejére szeptember 15.
Mt-rendelet az egyházak dologi és személyi kiadásának fedezésére Vallásfelekezeti Alapot létesít; az Alap jövedelme a költségvetési támogatásból, az egyházak részéről önként felajánlott mg-i ingatlanok ellenértékéből és egyéb forrásokból származik.
Az oldal tetejére szeptember 16.
Karl Barth svájci teológus professzor Bereczky Albert ref. püspöknek írott levelében megállapítja: „Ön a kommunizmus igenlését már a keresztény igehirdetés részévé, hitvallásává teszi”.
Az oldal tetejére szeptember 17.

Bukarestben a katonai törvényszék ítéletet hirdet a „nagy vatikáni kémper” néven elhíresült koncepciós perben. Pacha Ágoston (Bukarest által el nem ismert) temesvári megyéspüspököt 18 évi (1954. november 4.), Schubert József bukaresti ordinarius substitutust életfogytiglani fegyházra, Boros Béla ordinarius substitutust életfogytiglani kényszermunkára ítélik.

Az oldal tetejére szeptember 18.

Súlyos vasúti szerencsétlenség történik a debreceni vasútállomáson. A Tiszalökre induló személy-vonat az állomás kijárati váltóin beleütközik egy motorkocsiba; 11 ember veszti életét.

Az oldal tetejére szeptember 27.
A kormány felhívást tesz közzé a második békekölcsön jegyzésére.
Az oldal tetejére szeptember 29.

A Grősz-per egyik mellékperében az LB másodfokon 15 évi börtönre ítéli Friedrich Istvánt, 1919-ben Mo miniszterelnökét. november 25. 15 társa közül a harmadrendű vádlott Sótonyi Gábort halálra ítélik.*

Először ünneplik meg a Néphadsereg Napját; Pákozdon felavatják a 48-as honvédek emlékművét.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Az élelmezési miniszter rendelete a burgonya szabadpiaci értékesítését a beszolgáltatás teljesí-téséhez köti.