1951
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.
A konzervatívok által megnyert nagy-britanniai választások után a 77 éves Winston Churchill kap kormányalakítási megbízást. 1955. április 5.
A néphadseregben a korábbi „bajtárs” szolgálati megszólítás helyett bevezetik az „elvtárs” megszólítást; a haderő létszáma meghaladja a 115 ezer főt.
Az oldal tetejére november 2.
A dunapentelei vasművet és az újonnan épülő várost Sztálinról nevezik el. november 7.
Kétéves szakérettségi-tanfolyamok indulnak, az első évben esti, a második évben bentlakásos tanfolyamként.
Az oldal tetejére november 3.

A Műcsarnokban megnyílik a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Főbb művek: Mikus Sándor: Sztálin (szobor); Olcsai Kiss Zoltán: Rákosi (szobor); Pátzay Pál: Lenin-fej (szobor).

Az USA-ban nyilvánosságra hozzák, hogy a kormányzat jóváhagyta a Mutual Security Act elnevezésű segélyprogramot, amely az elnök számára lehetővé teszi, hogy 100 millió dolláros alapból segítse a kelet-európai földalatti mozgalmakat.

Az oldal tetejére november 7.

Átadják a Sztálin Vasmű első három üzemegységét.

Megnyílik a Magyar Optikai Művek művelődési háza a gyártelep szomszédságában, a XII. kerületi Csörsz és Sirály utca sarkán. (Az ötvenes évek építészetének egyik legfontosabb fővárosi alkotását Dávid Károly tervezte; a kétszintes, 3000 m²-es épület építése és felszerelése ötmillió forintba került.)

Az oldal tetejére november 10.
Panaszkönyveket vezetnek be az államigazgatási szerveknél, az intézményeknél és vállalatoknál.
Az SZLKP KB Elnöksége a magyar lakosság egyenjogúsításának biztosítására kidolgozott újabb javaslatról tárgyal; javasolja, hogy a magyarlakta területek középületeit lássák el magyar felirattal, s a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kerületben a nemzeti bizottság alelnökévé és az iskolaügyi és népművelési szakelőadó helyettesévé, valamint 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottság alelnökévé magyar nemzetiségű személyt nevezzenek ki. november 17.
Öngyilkosságot követ el Somlay Artúr színművész.
Az oldal tetejére november 11.

Az 1951: 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról rendelkezik. 1952. január 1. A korhatár férfiaknál 60, nőknél 55 év, az alapnyugdíj a kereset 15%-a. Az öregségi nyugdíj összege 100 Ft-nál (mezőgazdasági dolgozók esetében 50 Ft-nál) kevesebb nem lehet.

Az oldal tetejére november 12.
Miután a kormány nem fogadta el önálló egyházmegyével rendelkező főpásztornak, a pannonhalmi főapát a tucatnyi bencés plébánia kormányzását átadja a győri egyházmegye püspökének; ezzel az önálló bencés egyházmegye gyakorlatilag megszűnik. 1982. május 11.
Az oldal tetejére november 13.

Prágában csehszlovák részről Viliam Široký miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, magyar részről Révai József népművelési miniszter aláírja a tíz évre szóló magyar–csehszlovák kulturális együttműködési egyezményt, amelyből kimaradnak a nemzetiségek kölcsönös támogatására vonatkozó kitételek. — Révai másnap Fülekre látogat, ahol a zománcedénygyár munkásai előtt bejelenti, hogy a munkásosztály győzelme mindkét országban megteremtette a feltételeit a lenini-sztálini nemzetiségi politika alkalmazásának.

Az oldal tetejére november 14.
Belgrádban amerikai–jugoszláv kölcsönös biztonsági szerződést írnak alá, amely biztosítja a jugoszláv haderő fejlesztését.
Az oldal tetejére november 17.
Az SZLKP KB Elnöksége jóváhagyja a magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatos kérdések rendezésére vonatkozó irányelvek tervezetét, amely azonban az egy héttel korábban tárgyalt javaslattal ellentétben már csupán a nyitrai és a kassai kerületben javasolja magyar nemzetiségű nemzeti bizottsági alelnök kinevezését, s nem tartalmazza a 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottsági alelnök kinevezésére vonatkozó javaslatot sem.
Kodály Zoltán ünnepi beszédével megnyílik a „Zeneművészetünkkel a békéért, a népért, a szocializmusért” elnevezésű első magyar zenei hét rendezvénysorozata.
Az oldal tetejére november 19.
Egy C–47-es amerikai katonai repülőgép Gyula város közelében megsérti a magyar légteret; szovjet vadászgépek Pápán leszállásra kényszerítik. A négy amerikai pilótát őrizetbe veszik. december 26.
Az oldal tetejére november 21.

A koreai fegyverszüneti tárgyalásokon megállapodnak a demarkációs vonalról, amely máig a két Korea országhatára.* 1953. július 27.

Az oldal tetejére november 23.
Csehszlovákiában letartóztatják Rudolf Slánskýt, a CSKP szeptemberben leváltott főtitkárát. december 6.
A kormány tiltakozó jegyzéket intéz Jugoszláviához a „sorozatos határincidensek” miatt.
Az oldal tetejére november 24.
Az Mt határozatot hoz „a tudományos alkotómunka zavartalanságának biztosításáról”.
Miután az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság „fölajánlotta” az államnak a Regnum Marianum papi ifjúságnevelő közösség Bp. Damjanich utca 50. sz. alatti épületét, elrendelik kiürítését, és végleg kiköltöztetik az ott lakó atyákat; helyükre a Munkaerőtartalékok Hivatalának kollégiumát költöztetik.
Az oldal tetejére november 25.

A váci börtönben meghal a 15 évi szabadságvesztésre ítélt Friedrich István, 1919 őszén Mo miniszterelnöke.

Az oldal tetejére november 27.
A váci börtönben meghal Tornyos Gergely, Kemence község v. plébánosa.
Az oldal tetejére november 28.
Az ÁVH letartóztatja Pap Béla karcagi ref. lelkészt. 1952. február 15.
Az oldal tetejére november 29.

A Mo-i Ref. Egyház Zsinata kimondja a pápai és a sárospataki akadémia megszűnését; a bp-i és a debreceni akadémiát az egyház egyetemes tulajdonába és igazgatása alá veszi. 1952. október 29–31.

Az oldal tetejére november 30.
A Bp-i Megyei Bíróság a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Szövetsége vezetőinek perében „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének bűntette miatt” Pógyor Istvánt 12 évi, Teleki László gr.-ot 7 évi, Hartyáni Imrét 5 évi börtönre ítéli.