1951
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.
A konzervatívok által megnyert nagy-britanniai választások után a 77 éves Winston Churchill kap kormányalakítási megbízást. 1955. április 5.
A néphadseregben a korábbi „bajtárs” szolgálati megszólítás helyett bevezetik az „elvtárs” megszólítást; a haderő létszáma meghaladja a 115 ezer főt.
Az oldal tetejére november 2.
A dunapentelei vasművet és az újonnan épülő várost Sztálinról nevezik el. november 7.
Kétéves szakérettségi-tanfolyamok indulnak, az első évben esti, a második évben bentlakásos tanfolyamként.
Az oldal tetejére november 3.

A Műcsarnokban megnyílik a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Főbb művek: Mikus Sándor: Sztálin (szobor); Olcsai Kiss Zoltán: Rákosi (szobor); Pátzay Pál: Lenin-fej (szobor).

Az USA-ban nyilvánosságra hozzák, hogy a kormányzat jóváhagyta a Mutual Security Act elnevezésű segélyprogramot, amely az elnök számára lehetővé teszi, hogy 100 millió dolláros alapból segítse a kelet-európai földalatti mozgalmakat.

Az oldal tetejére november 7.

Átadják a Sztálin Vasmű első három üzemegységét.

Megnyílik a Magyar Optikai Művek művelődési háza a gyártelep szomszédságában, a XII. kerületi Csörsz és Sirály utca sarkán. (Az ötvenes évek építészetének egyik legfontosabb fővárosi alkotását Dávid Károly tervezte; a kétszintes, 3000 m²-es épület építése és felszerelése ötmillió forintba került.)

Az oldal tetejére november 10.
Az SZLKP KB Elnöksége a magyar lakosság egyenjogúsításának biztosítására kidolgozott újabb javaslatról tárgyal; javasolja, hogy a magyarlakta területek középületeit lássák el magyar felirattal, s a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kerületben a nemzeti bizottság alelnökévé és az iskolaügyi és népművelési szakelőadó helyettesévé, valamint 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottság alelnökévé magyar nemzetiségű személyt nevezzenek ki. november 17.
Öngyilkosságot követ el Somlay Artúr színművész.
Panaszkönyveket vezetnek be az államigazgatási szerveknél, az intézményeknél és vállalatoknál.
Az oldal tetejére november 11.

Az 1951: 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról rendelkezik. 1952. január 1. A korhatár férfiaknál 60, nőknél 55 év, az alapnyugdíj a kereset 15%-a. Az öregségi nyugdíj összege 100 Ft-nál (mezőgazdasági dolgozók esetében 50 Ft-nál) kevesebb nem lehet.

Az oldal tetejére november 12.
Miután a kormány nem fogadta el önálló egyházmegyével rendelkező főpásztornak, a pannonhalmi főapát a tucatnyi bencés plébánia kormányzását átadja a győri egyházmegye püspökének; ezzel az önálló bencés egyházmegye gyakorlatilag megszűnik. 1982. május 11.
Az oldal tetejére november 13.

Prágában csehszlovák részről Viliam Široký miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, magyar részről Révai József népművelési miniszter aláírja a tíz évre szóló magyar–csehszlovák kulturális együttműködési egyezményt, amelyből kimaradnak a nemzetiségek kölcsönös támogatására vonatkozó kitételek. — Révai másnap Fülekre látogat, ahol a zománcedénygyár munkásai előtt bejelenti, hogy a munkásosztály győzelme mindkét országban megteremtette a feltételeit a lenini-sztálini nemzetiségi politika alkalmazásának.

Az oldal tetejére november 14.
Belgrádban amerikai–jugoszláv kölcsönös biztonsági szerződést írnak alá, amely biztosítja a jugoszláv haderő fejlesztését.
Az oldal tetejére november 17.
Az SZLKP KB Elnöksége jóváhagyja a magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatos kérdések rendezésére vonatkozó irányelvek tervezetét, amely azonban az egy héttel korábban tárgyalt javaslattal ellentétben már csupán a nyitrai és a kassai kerületben javasolja magyar nemzetiségű nemzeti bizottsági alelnök kinevezését, s nem tartalmazza a 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottsági alelnök kinevezésére vonatkozó javaslatot sem.
Kodály Zoltán ünnepi beszédével megnyílik a „Zeneművészetünkkel a békéért, a népért, a szocializmusért” elnevezésű első magyar zenei hét rendezvénysorozata.
Az oldal tetejére november 19.
Egy C–47-es amerikai katonai repülőgép Gyula város közelében megsérti a magyar légteret; szovjet vadászgépek Pápán leszállásra kényszerítik. A négy amerikai pilótát őrizetbe veszik. december 26.
Az oldal tetejére november 21.

A koreai fegyverszüneti tárgyalásokon megállapodnak a demarkációs vonalról, amely máig a két Korea országhatára.* 1953. július 27.

Az oldal tetejére november 23.
Csehszlovákiában letartóztatják Rudolf Slánskýt, a CSKP szeptemberben leváltott főtitkárát. december 6.
A kormány tiltakozó jegyzéket intéz Jugoszláviához a „sorozatos határincidensek” miatt.
Az oldal tetejére november 24.
Az Mt határozatot hoz „a tudományos alkotómunka zavartalanságának biztosításáról”.
Miután az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság „fölajánlotta” az államnak a Regnum Marianum papi ifjúságnevelő közösség Bp. Damjanich utca 50. sz. alatti épületét, elrendelik kiürítését, és végleg kiköltöztetik az ott lakó atyákat; helyükre a Munkaerőtartalékok Hivatalának kollégiumát költöztetik.
Az oldal tetejére november 25.

A váci börtönben meghal a 15 évi szabadságvesztésre ítélt Friedrich István, 1919 őszén Mo miniszterelnöke.

Az oldal tetejére november 27.
A váci börtönben meghal Tornyos Gergely, Kemence község v. plébánosa.
Az oldal tetejére november 28.
Az ÁVH letartóztatja Pap Béla karcagi ref. lelkészt. 1952. február 15.
Az oldal tetejére november 29.

A Mo-i Ref. Egyház Zsinata kimondja a pápai és a sárospataki akadémia megszűnését; a bp-i és a debreceni akadémiát az egyház egyetemes tulajdonába és igazgatása alá veszi. 1952. október 29–31.

Az oldal tetejére november 30.
A Bp-i Megyei Bíróság a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Szövetsége vezetőinek perében „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének bűntette miatt” Pógyor Istvánt 12 évi, Teleki László gr.-ot 7 évi, Hartyáni Imrét 5 évi börtönre ítéli.