1951
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Megalakul az Országos Vízgazdálkodási Tanács.* 1953. október 1.

Nyugdíjazzák Molnár Istvánt, az utolsó r. kat. tábori lelkészt.

E naptól az USA-ból „szocialista országba” a COCOM-listán nem szereplő árukat is csak az Office of International Trade előzetes engedélye alapján szabad exportálni.

Az oldal tetejére március 2.

Befejeződik az MDP II. kongresszusa. 1954. május 24. A határozat az „osztályharc éleződését” hangsúlyozza, szorgalmazza a „kommunista vasfegyelem” erősítését, és jelentősen emeli az ötéves terv legfontosabb mutatóit, elsősorban a nehéziparban. — A 71 tagú KV megtartja első ülését. A PB tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Harustyák József, Hegedüs András, Horváth Márton, Kádár János, Kiss Károly, Kovács István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József, Rónai Sándor, Szabó István, Vas Zoltán, Zöld Sándor, Zsofinyecz Mihály; póttagok: Dénes István, Hidas István, Kristóf István, Piros László. A Titkárság tagjai: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Hegedüs András, Kádár János, Kristóf István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József. A KB főtitkára Rákosi Mátyás; a főtitkárhelyettesi funkció megszűnik. A KV 11 tagú Szervező Bizottságot választ.

Az oldal tetejére március 4.

A börtönben és a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzások következtében a bp-i rabkórházban meghal* Meszlényi Zoltán, 1937-től esztergomi segédpüspök, 1950-ben káptalani helynök.**

Münchenben megalakul az NSZK-ban élő Magyarországi Németek Honfitársi Szövetsége (Bundeslandsmannschaft der Deutschen aus Ungarn). Ügyvezető elnöke Heinrich Reitinger.

Az oldal tetejére március 5.
Letartóztatják Ujhelyi Szilárd v. államtitkárt, a Magyar Rádió vezérigazgató-helyettesét. október 20.
Az oldal tetejére március 6.
Bp-en aláírják a magyar–csehszlovák polgári és bűnügyi jogsegélyegyezményt, amely szerint „az egyik fél állampolgárai a másik fél területén személyük és vagyonuk törvényes védelmét illetően ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a belföldiek”.
Az oldal tetejére március 8.

A nőnapon megjelenik az 1951: 9. tvr. az Anyasági Érdemrend és Érdemérem adományozásáról, valamint a hat- és többgyermekes anyák megjutalmazásáról.

Az oldal tetejére március 9.
Az Mt munkanappá nyilvánítja március 15-ét (1957. március 10.) és Úrnapját (május 16.).
Az oldal tetejére március 10.
Közzéteszik az Mt rendeletét a Gyapottermelési Kutató Intézet felállításáról.

Romániában letartóztatják Sándor Imrét, a gyulafehérvári r. kat. egyházmegye titkos ordináriusát. 1956. február 29. Utóda Jakab Antal. augusztus 24.

Az oldal tetejére március 11.

XII. Pius pápa székesfehérvári segédpüspökké nevezi ki Kisberk Imre plébánost. május 3.

Az oldal tetejére március 14.
A gépállomások emelik az egyéni parasztok számára végzett munka díját.
Az oldal tetejére március 15.
Az iráni parlament megszavazza az Angol–Iráni Olajtársaság államosítását. 1953. augusztus 13.
Az oldal tetejére március 16.
A kormány tiltakozó jegyzéket intéz a jugoszláv kormányhoz a határsértések miatt.
Az oldal tetejére március 17.
Letartóztatják Losonczy Gézát, a Népművelési Minisztérium v. államtitkárát. október 12.
Az oldal tetejére március 18.

Kihirdetik az 1951: 10. tvr.-t az 1951–52. évi begyűjtésről. A jogszabály az előzőnél nagyobb termény- (kenyérgabona- és takarmánybeadást), állatbeadást, baromfi-, tojás- és tejbeadást ír elő; a kötelezettség nagyobb földterület esetén progresszíven emelkedik.

Az oldal tetejére március 21.

Kivégzik az 1947-ben halálra ítélt, és köztársasági elnöki kegyelemben részesült Bilkey-Papp Zoltán v. orvostanhallgatót.*

Az oldal tetejére március 22.

Salzburgban (Ausztria) meghal Almásy László Ede Afrika-kutató, felfedező, pilóta.*

Az oldal tetejére március 23.

A Bp-i Katonai Bíróság halálra ítéli Schiffer Pált, Szakasits Árpád vejét.* 1954. február 17.

Az oldal tetejére március 24.
Kihirdetik az ET 22/1951. sz. rendeletét, amely egyes egyházi állások betöltését előzetes állami hozzájáruláshoz köti. július 4.
Az oldal tetejére március 29.

A DISZ KB felmenti tisztéből Szűcs Lajos főtitkárt; utóda Dénes István.

Az USA-ban a Szu javára végzett atomkémkedés vádjával halálra ítélik Julius és Ethel Rosenberget. 1953. június 19.

Az oldal tetejére március 30.
Kivégzik a Fehér Gárda Mozgalom ügyében halálra ítélt Blahó Jánost és Kovács Istvánt.

Bemutatják Bán Frigyes Felszabadult föld c. filmjét, amely az 1948-ban készült Talpalatnyi föld folytatása.

Az oldal tetejére március 31.
E hónap utolsó napjaiban az ÁVH a pálos rend valamennyi mo-i tagját letartóztatja.