1951
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.
A Szabad Európa Rádió (SZER) megkezdi Münchenből sugárzott adásait. október 6.
Az oldal tetejére május 2.

A Bp-i Katonai Törvényszék ítéletet hirdet a légierő magasabb parancsnokainak és tisztjeinek perében. Horváth Barna alezredest, a Légierő parancsnokának helyettesét, Horváth Kálmán alezredest, a Légierő főmérnökét és Tóth Lajos századost, a 25. repülő hadosztály parancsnokhelyettesét (aki 28 légi győzelmével a világháború második legeredményesebb magyar pilótája volt) szervezkedés és izgatás, valamint hűtlenség bűntette miatt halálra ítélik. június 11. A többi vádlott büntetése 3–15 évi szabadságvesztés.

Az NSZK teljes jogú tagságot kap az Európa Tanácsban.

Az oldal tetejére május 3.
A székesfehérvári székesegyházban püspökké szentelik Kisberk Imre kanonok, székesfehérvár-belvárosi plébánost. július 21.
Az oldal tetejére május 4.

Az MDP KV Titkársága határozatot hoz az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról, valamint az egyházi vezetők elleni újabb per szervezéséről. május 18.

Az oldal tetejére május 7.

A Romániai Magyar Szóban megjelent írásában Kacsó Sándor 523 magyar óvodáról, 1503 négyosztályos és 524 hétosztályos magyar tanítási nyelvű általános iskoláról, 112 középiskoláról (80 szaklíceumról) ír; a Bolyai Tudományegyetemen 8 fakultás van, valamint Kacsó szerint 3 nem magyar tannyelvű főiskola 8 fakultásán oktatnak magyar nyelven.

Az oldal tetejére május 10.

A Népgazdasági Tanács határozatot hoz a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági megerősítéshez adandó támogatásról.

Az oldal tetejére május 12.
Az ET felmenti (a már letartóztatott) Kállai Gyula külügyminisztert; utóda Kiss Károly.
Az oldal tetejére május 13.
Az Mt rendeletet ad ki Országos Közellátási Jegyközpont felállításáról.
Az oldal tetejére május 14.

A Magyar Állami Népi Együttes a bp-i Városi Színházban előadja első önálló műsorát, az Ének-, Zene- és Tánckar hangversenyét.

Az oldal tetejére május 15.
Összeül az Ogy. május 17.
Az oldal tetejére május 16.

Közzéteszik az Mt határozata Úrnapját munkanappá nyilvánításáról; az általános és közép-iskolákban e nap tanítási szünet.

Párizsban megtartja első közgyűlését a Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute, IPI), a kiadók, szerkesztők és új műsorszórók nem állami szövetsége.

Az oldal tetejére május 17.

Az 1951: II. tc. az I. ötéves tervről szóló 1949: XXV. tc. módosításáról; a változtatások az irány-számok emelését jelentik.

Az oldal tetejére május 18.
Az Ogy elfogadja az 1951: II. tc.-et az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról, valamint az 1951: III. tc.-et a büntető perrendtartásról. Az Ogy elnökévé Dögei Imrét választják.

Az esti órákban letartóztatják Grősz József kalocsai érseket, Gyetvai Péter érseki irodaigazgatót, Strillich Károly érseki titkárt és Gombos Károly kanonokot. június 22.

Távozik posztjáról Nathaniel Davis, az USA bp-i követe. 1952. január 11.

Az oldal tetejére május 19.
A Bp-i Katonai Bíróság „fegyveres külföldre szökés” vádjával halálra ítéli Szűcs Sándor r. főhadnagyot, az Újpesti Dózsa válogatott labdarúgóját. június 4. Társát, Kovács Erzsi énekesnőt négyévi börtönbüntetésre ítélik.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium új neve Közoktatásügyi Minisztérium.

A Mt rendeletet ad ki az 1951: I. tc. végrehajtásáról; a felállítandó ÁEH elnöke Kossa István.

Az oldal tetejére május 20.

Nyolc rabnak (Haraszti József, Kertész Géza, Kihut József, Lőcsey Géza, Michnay Gyula, Mózes Mihály, Stern Pál, Stern Mendel) sikerül megszöknie a recski kényszermunkatáborból. — Június végéig egy kivételével mindannyiukat elfogják, és visszaviszik Recskre. A szökés miatt az ÁVH Belső Karhatalom megerősíti a kényszermunkatábor őrségét, és jelentősen növeli a beszervezett ügynökök számát a rabok között. — A szökés értelmi szerzője, Michnay Gyula eljut Bécsbe, jelentkezik a hatóságoknál, és emlékezetből leírja 600 recski rab nevét. A tábor létéről szóló beszámolót, a történetet és a neveket a SZER nem közli; ennek okai máig sem ismertek. Az összeállítás egyes források szerint később [?] elhangzik az Amerika Hangja rádió adásában.*

Az oldal tetejére május 21.

Megkezdődik a „volt kizsákmányolók” kitelepítése Bp-ről. június 17. július 18.

Az oldal tetejére május 23.

A Pekingben tárgyaló tibeti küldöttség aláírja a „tizenhét pontos egyezményt” Tibet Kínához „csatlakozásáról”. Bár a megállapodás kimondja, hogy a központi kormány érintetlenül hagyja a hagyományos berendezkedést és a dalai láma is visszatér Lhászába (augusztus 17.), megkezdődik Tibet „modernizálása” és kínaivá tétele. 1959. március 17.

Az oldal tetejére május 24.
Közzéteszik a Népgazdasági Tanács rendeletét a munkafegyelem megszilárdításáról.
Az oldal tetejére május 26.
A Csorba-tói egyezmény végrehajtására létesített csehszlovák–magyar vegyesbizottság Bp-en született határozata a lakosságcsere keretén kívül áttelepültek számára lehetővé teszi a másik országban hagyott ingóságaik kölcsönös átszállítását, amennyiben azok „a dolgozó osztályok szokásos vagyonához” tartoznak, és amennyiben azokat ténylegesen nem kobozták el.
Az oldal tetejére május 27.

Az 1951: 15. tvr. előírja a 6–14 éves korú gyerekek tankötelezettségét, és szabályozza az általá-nos iskolák működését.

Az oldal tetejére május 29.
Meghal Maróczy Géza nemzetközi sakknagymester.