1951
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június folyamán
Az ÁEH az összes egyházmegyei hatósághoz miniszteri biztost nevez ki, hogy azok ellenőrizzék működésüket.

Bővül a rádiókészülékek választéka; az 1200 forintért kapható Európa-vevő rádió mellett meg-jelenik a boltokban az 1270 forintba kerülő Orion világvevő rádió.

Az oldal tetejére június 1.
A Magyar Honvédség elnevezését Magyar Néphadseregre változtatják. szeptember 29.
Az oldal tetejére június 2.

A Fővárosi Bíróság első fokon ítéletet hirdet a Magyar Ellenállási Mozgalom békéssámsoni csoportja ügyében. Annus Istvánt és Zöld Imrét halálra ítélik, húsz vádlott-társuk büntetése összesen 186 évi börtön. augusztus 25.

A váci fegyházban meghal Hóman Bálint történész, 1945 előtt több kormány kultuszminisztere.
Az oldal tetejére június 4.
Kivégzik Szűcs Sándort, az Újpesti Dózsa válogatott labdarúgóját.
Az oldal tetejére június 7.

Az NSZK-ban végrehajtják a náci háborús bűnösök elleni utolsó halálos ítéleteket. Kivégzik a tömeggyilkosságban bűnösnek talált Paul Bodelt, Werner Braunét, Erich Naumannt és Otto Ohlendorfot; Oswald Pohlt, az egykori koncentrációs táborok igazgatási vezetőjét; Georg Schallenmairt és Otto Schmidtet, akik Buchenwaldban ismeretlen számú foglyot gyilkoltak meg.

Az oldal tetejére június 10.

1951: 18. tvr. az Idegen Nyelvek Főiskolájának felállításáról. 1954. március 24.

Az oldal tetejére június 11.
Kivégzik a Légierő vezetőinek perében halálra ítélt Tóth Lajos századost; Horváth Barna és Horváth Kálmán halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztésre változtatják.
Az oldal tetejére június 16.
Az Országos Béketanács ünnepi ülést tart az Országházban; a békeíveken e napon 7 millió 148 aláírás szerepel.
Az oldal tetejére június 17.
Megkezdődik a diósgyőri nagykohó építése.
Az Mt rendeletet ad ki a felsőfokú levelező oktatás bevezetéséről.

Az SzN ismerteti a BM közleményét a „volt kizsákmányolók és nemkívánatos elemek” Bp-ről való kitelepítéséről. Eszerint a fővárosból eltávolítottak 6 herceget, 52 grófot, 41 bárót, 10 egykori minisztert, 12 államtitkárt, 85 tábornokot, 324 törzstisztet, 67 csendőr és rendőr főtisztet, 30 gyártulajdonost, 46 bankárt, 53 gyárigazgatót, 93 nagykereskedőt, 105 nagybirtokost, valamint hozzátartozóikat. A közlemény jogalapként a 8130/1939. sz. miniszterelnöki és a 760/1939. sz. belügyminiszteri rendeletet említi. július 18.

Az oldal tetejére június 19.
Meghal Egry József festőművész.
Az oldal tetejére június 22.

A Bp-i Megyei Bíróság megkezdi Grősz József kalocsai érsek és társai perének tárgyalását. június 23. június 28.

Kossa István, az ÁEH elnöke közli Szabó Imre érseki helynökkel, hogy a bp-i Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot lebontják. augusztus 1. Kossa ígéretet tesz egy másik templom felépítésére.

Fajsznál (Bács-Kiskun m.) világháborús aknára fut és felrobban, majd elsüllyed a Mohács és Bp között közlekedő Dömös nevű személyszállító hajó. A halálos áldozatok pontos száma ma sem ismert; a korabeli sajtó mindössze két halottat és néhány sebesültet említ. (Bizonyosan odaveszett számos, a bp-i piacra tartó mohácsi asszony, és egy ötven [?] fős kiránduló gyerekcsoport.)

Az oldal tetejére június 23.

Házi őrizetbe helyezik Badalik Bertalan veszprémi (1957. augusztus 15.), Hamvas Endre csanádi, Pétery József váci (1953. április 6.) és Shvoy Lajos székesfehérvári (1956. április 25.) püspököt, hogy így kényszerítsék őket békepapok püspöki helynökké és irodavezetővé való kinevezésére.

Az USA Külügyminisztériuma szerint a mo-i Grősz-per „az emberi jogok és a szabadság elnyomását” jelenti, és az egyház morális befolyásának megszüntetésére irányul.

Pozsonyban megkezdődik a Csemadok II. országos közgyűlése. 1952. május 24. A szervezet taglétszáma ekkor kb. 20 ezer, helyi szervezeteinek száma 300.

Az oldal tetejére június 26.

Megjelenik az 1951: 19. tvr. Közlekedési Műszaki Egyetem létesítéséről. 1955. szeptember 1.

Az NSZK-ban betiltják a kommunista párt ifjúsági szervezete működését.

Az oldal tetejére június 28.

Az LB Olti Vilmos elnökletével „népellenes bűnökért, a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésért, valutaüzérkedésért” Grősz József kalocsai érseket 15 évi (1955. október 14.), Endrédy Kálmán Vendel zirci ciszterci apátot 14 évi (1956. november 1.), Hagyó-Kovács Gyula v. ciszter jószágkormányzót 13 évi, Csellér István Jenő mb. pálos tartományfőnököt és Bozsik Pál plébánost 10 évi, Farkas Endre ügyvédet 8 évi börtönre ítéli. Vezér Ferenc pálos szerzetest halálra ítélik. július 31. Pongrácz Alajos, az USA követségének v. tanácsosa ügyét elkülönítik. július 20. A 24 mellékperben 15 halálos ítélet születik. július 12.

Az oldal tetejére június 30.
Frankfurtban 33 ország szociáldemokrata pártja újra megalakítja a Szocialista Internacionálét.