1951
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.
Hatályba lép az élelmezésügyi miniszter rendelete, amely a földművesek fejadagját a beadás mennyiségétől teszi függővé.
Az oldal tetejére július 2.

A magyar kormány jegyzékben szólítja fel az USA-t a Grősz-perben „leleplezett” követségi tiszt-viselők visszahívására.

Az oldal tetejére július 3.
A Grősz-perrel megfélemlített püspöki kar nyilatkozatban ítéli el a „népköztársaság elleni tevékenységet”, és kijelenti, hogy betartja az egyház és az állam közti megállapodást. július 21.

Az Egyesült Államok Információs Irodája (United States Information Service, USIS) magyar kérésre bezárja bp-i könyvtárát és színházát.

Az 1951: 20. tvr. a főbb egyházi állások betöltésének módjáról (a főkegyúri jog gyakorlásáról) rendelkezik: érsek, c. érsek, püspök, segédpüspök, főapát, apát, szerzetesrendi tartományfőnök az ország területére csak az ET előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. A rendelkezés visszaható hatállyal, 1946. január 1-jétől érvényes. 1957. március 24.
Az oldal tetejére július 5.

Betiltják a Szív c. katolikus lapot.

Az oldal tetejére július 7.

Az Mt rendeletet ad ki az egyetemet, főiskolát és szakközépiskolát végzettek szervezett munkába állításáról. július 28.

Az oldal tetejére július 9.
A nyugati szövetséges hatalmak bejelentik, hogy Németországgal megszűntnek tekintik a hadiállapotot. Az NSZK kormánya átvállalja a hitleri Németország adósságait.
Az oldal tetejére július 10.
Tárgyalások kezdődnek a koreai fegyverszünetről. november 25.
Az oldal tetejére július 12.

A Bp-i Katonai Bíróság ítéletet hirdet „a Grősz-féle szervezkedés fegyveres, katonai vonalához” kapcsolt személyek ügyében; Hévey László miniszteri osztálytanácsost, Przibislawski (Przybyszewski) Ferencet és Kökényessy Artúrt halálra, Wolf Aidát 15 évi, Osztoics Mihályt 10 évi börtönre ítéli; a vádlottak valamennyien az 1946-ig működött legitimista Szent István Bajtársi Közösség tagjai. Az ügyben letartóztatott Mészáros Iván v. cs. ezredes az ÁVH-n meghalt. A halálos ítéletek végrehajtásának időpontja ismeretlen.*

Az oldal tetejére július 13.
Meghal Arnold Schönberg osztrák zeneszerző.
Az oldal tetejére július 14.

A Szu-ban „cionista összeesküvés” vádjával letartóztatják Viktor Abakumov vezérezredes állambiztonsági minisztert (1954. december 19.) , és Mihail Belkin (Fjodor Bjelkin) altábornagyot; utóbbi a szovjet Központi Hadseregcsoport elhárításának főnökeként szovjet részről a Rajk-per fő szervezője, és az ÁVH szovjet tanácsadóinak vezetője volt.

Az oldal tetejére július 15.

A magyar zsidóság vezetői közös nyilatkozatban tiltakoznak „azon nyugati rágalmak” ellen, amelyek szerint Mo-on akadályozzák a vallás szabad gyakorlását: „…nem tűrjük, hogy a kitelepítést zsidóüldözésnek tüntessék fel”.

Az 1951: 22. tvr. felállítja a bp-i székhelyű Műszaki Tanárképző Főiskolát.
Az oldal tetejére július 17.
Kossa István, az ÁEH elnöke bizalmas megbeszélést folytat Péter János tiszántúli ref. püspökkel és Finta István konventi főtanácsossal a ref. egyház előtt álló feladatokról. július 25.
Az oldal tetejére július 18.

Befejeződik a kitelepítés. A hivatalos jelentés szerint a május 21-én kezdődött akció során 5893 családnak kézbesítettek kitelepítési határozatot, végül 5182 családot telepítettek ki; összesen 12 704 „osztályidegent” kényszerítettek otthona elhagyására.* Becslések szerint a kitelepítésektől félve további 1200–1400 család költözött Bp-ről önként vidékre. A vidéki városokról nincs adat.

Az oldal tetejére július 19.

Bp-en meghal Makkai Sándor író, teológus, 1926-tól 1936-ig az Erdélyi Ref. Egyház püspöke.

A Grősz-per egyik mellékperében halálra ítélik Papp Ervin teológiai hallgatót, aki 1944-ben a budai ellenállási mozgalomban a nyilasok által meggyilkolt Kálló Ferenc esperes munkatársa volt. A vád szerint Papp 1949-ben Romvári Istvánnal (július 20.) megalakította a Keresztény Néppártot.

Az oldal tetejére július 20.
A Bp-i Katonai Bíróság halálra ítéli Pongrácz Alajost, aki eredetileg a Grősz-per egyik vádlottja volt, és ügyét elkülönítették. Kivégzésének időpontja nem ismert.

A Bp-i Megyei Bíróság, a keresztény szakszervezetekkel való leszámolás jegyében, ítéletet hirdet a „Grősz-féle szervezkedéshez” kapcsolt ún. BSZKRT-vonal ügyében. Romvári Istvánt, a BSZKRT Keresztényszocialista Szakszervezetének v. titkárát halálra (szeptember), 15 vádlott-társát 2–15 évi börtönre ítélik.* — Közülük a 15 évre ítélt Czermann Lajost 1956 után kivégzik. 1959. március 28. — Nahle Magdolnát, az előző napon halálra ítélt Papp Ervin menyasszonyát, 6 évi börtönre ítélik.

Az oldal tetejére július 21.
A katolikus megyés főpásztorok és segédpüspökök, az érseki és püspöki helynökök, valamint a megmaradt szerzetesrendek főnökei leteszik az esküt a Magyar Népköztársaságra és az alkotmányra. Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök megtagadja az eskütételt.
Az oldal tetejére július 23.
Franciaországban meghal Henry Pétain marsall, a világháború alatt a vichyi bábállam vezetője.
Az oldal tetejére július 25.
Finta István ref. konventi főtanácsos, Kossa István, az ÁEH elnöke intencióinak megfelelően, ütemtervet dolgoz ki a ref. egyház átalakításra. augusztus 10.
Az oldal tetejére július 26.
Az Mt augusztus második vasárnapját vasutasnappá nyilvánítja.
Az oldal tetejére július 28.

Megjelenik a 161/1951. sz. Mt-rendelet, amely „a munkafegyelem megszilárdítása érdekében” be-vezeti a kötelező munkaközvetítést. 1954. június 23.

Mintegy 4300 huszonéves „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) sorkötelest hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz.*

Az oldal tetejére július 30.
Bukarestben megkezdődik Márton Áron gyulafehérvári r. kat. püspök és társai pere. augusztus 7.
Az oldal tetejére július 31.
Az LB megerősíti a Grősz-perben hozott ítéleteket, köztük Vezér Ferenc halálos ítéletét. augusztus 3.