1951
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Az Igazságügyi Ipari és az Igazságügyi Mezőgazdasági Vállalat átszervezésével az IM alárendeltségében felállítják a Közérdekű Munkák Igazgatóságát (KÖMI), amelynek feladata az elítéltek és internáltak termelőmunkában való foglalkoztatásának (kényszermunkájának) megszervezése. — Rabmunkahelyként működnek többek között bányaüzemek (Szuhakálló, Ormos-bánya, Farkaslyuk, Csolnok, Tatabánya XIV. akna, Komló, Várpalota), mezőgazdasági üzemek (Baracska, Bernátkút, Pálhalma) és építkezések (többek között Miskolc-Egyetemváros, Hejőcsabai Cementgyár, Sajóbábony, Inota, Kalocsa).

Emelik egy sor alapvető élelmiszer és fogyasztási cikk árát, amit csak részben kompenzálnak fizetésemeléssel. Ennek következtében a reálbér 1952-ben drasztikusan visszaesik.

Az egy gyermekes családok családi pótléka havi 18 Ft-ról 30-ra, a kétgyermekeseké 40-ről 75-re, a háromgyermekeseké 66-ról 135-re, a négy gyermekeseké 96-ról 210-re, az ötgyermekeseké 130-ról 300-ra, a hatgyermekeseké 168-ról 405-re, a hétgyermekeseké 210-ről 525-re, a nyolc-gyermekeseké 256-ról 660-ra, a kilencgyermekeseké 306-ról 810-re, a tízgyermekeseké 356-ról 975 Ft-ra emelkedik.

Az egyházi személyek 21%-os fizetésemelést kapnak.

Az oldal tetejére december 2.

Az SzN közzéteszi az MDP KV november 30-ai, illetőleg az Mt-vel közös december 1-jei határozatát „a jegyrendszer megszüntetéséről, az ár- és bérrendezésről s a mezőgazdasági termékek forgalmának felszabadításáról”. Eszerint „jegy nélkül, teljesen szabadon vásárolható a kenyér, a liszt, a cukor, a mosó-, mosdó- és borotvaszappan, a tej, vaj és minden iparcikk; a hús- és zsiradékjegy legkésőbb 1952. február 29-én megszűnik”. 1952. február 18.

Az oldal tetejére december 5.
Június első vasárnapját pedagógusnappá nyilvánítják.
Az oldal tetejére december 6.

Bemutatják Máriássy Félix Teljes gőzzel c. filmjét.

A CSKP KB ülésén bejelentik Rudolf Slánský és társai „párt- és államellenes összeesküvésének” leleplezését; Slánskýt megfosztják valamennyi párttisztségétől, és kizárják a pártból. 1952. november 20. — Ezt követően központilag irányított harc indul „a kozmopolitizmus és a cionizmus” ellen.

Az oldal tetejére december 7.
Meghal Bicsérdy Béla természetgyógyász, a róla elnevezett természetes gyógymód kidolgozója és népszerűsítője.
Az oldal tetejére december 11.

Az 1951: 33. tvr. a Termelőszövetkezeti Tanács felállításáról rendelkezik; elnöke Dobi István.

Megkezdi működését az Inotai Erőmű.

Az oldal tetejére december 16.
A lebontott Regnum Marianum templom helyén kialakított Felvonulási téren „80 ezer budapesti dolgozó jelenlétében” Révai József felavatja a Sztálin-szobrot, Mikus Sándor alkotását. 1956. október 23.
Az oldal tetejére december 18.
A hazai kommunisták elleni második perben a Bp-i Megyei Bíróság, első fokon, Haraszti Sándort halálra, Kádár Jánost életfogytiglani, Kállai Gyulát és Donáth Ferencet 15 évi fegyházra ítéli. 1952. december 26.

Felavatják a Zalaegerszegi Ruhagyárat.

Az oldal tetejére december 21.
Magyar Néphadsereg Színháza néven megnyílik az újjáépített Vígszínház.

Bp-en megnyílik a Dalos Ida Kultúrotthon, későbbi nevén a Fővárosi Művelődési Ház; tervezője Dávid Károly.

Átadják az újjáépített dunaföldvári vasúti Duna-hidat.

A magyar kormány követeli az ENSZ-től és a Nemzetközi Menekültügyi Szervezettől a Nyugat-Németországban erőszakkal visszatartott magyar gyermekek hazaengedését.

Az oldal tetejére december 24.
A romániai Văcăreşti rabkórházában az elszenvedett kínzások következtében meghal a magyar állampolgárságú Demeter Béla.
Az oldal tetejére december 26.

Az USA bejelenti, hajlandó váltságdíjat fizetni a Mo fölött leszállásra kényszerített katonai repülőgép személyzetéért. december 28.

Az oldal tetejére december 28.

A kormány 120 ezer dollár váltságdíj fejében szabadon bocsátja a magyar hatóságok által őrizetben tartott négy amerikai pilótát. — Dean Acheson külügyminiszter bejelenti, ismét megtiltják az amerikai állampolgárok mo-i utazását, és azonnali hatállyal bezáratják a New York-i és a clevelandi magyar konzulátust. 1952. december 10.

Az oldal tetejére december 29.

Bp-en a Budaörsi úton felavatják Ilja Osztapenko kapitány* emlékművét.

Az oldal tetejére december 30.

Megszűnik a Kis Újság, az FKgP egykori központi lapja.

A korábban létrehozott munkaszolgálatos „hadtáp”-alakulatokat építődandárrá szervezik; „különleges munkás-zászlóaljak” néven felállítanak három fegyelmező zászlóaljat a katonai bíróságok által kisebb bűncselekményekért elítélt katonák részére, azonban ezeket az egységeket is C-kategóriásokkal töltik fel; a dandár létszámát az 1952. februári behívásokkal 10 400 főre emelik.

Az oldal tetejére december 31.

Öngyilkosságot követ el Somogyi Ödön, 1949–1950-ben a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke, e posztján a bíróság tényleges vezetője. 1955. szeptember 15.