1951
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

Bp-en a Dózsa György úti felvonulási tér kialakítása miatt megkezdik a Regnum Marianum (hivatalos nevén Magna Domina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya) plébániatemplom lebontását. december 16.

Az ÁEH rendelkezése értelmében a Regnum Marianum intézetben a bentlakó atyák nem folytathatnak pasztorációs munkát.

Bp és Nagykanizsa között megindul a légi közlekedés.

Az USA felfüggeszti a kommunista országoknak nyújtott kereskedelmi kedvezményeket; a szankciót az amerikaiak a Szu, Albánia, Bulgária, Mo, Lengyelország, az NDK és Románia mellett a balti államokra is érvényesnek tekintik.

Az oldal tetejére augusztus 2.

Lengyelországban letartóztatják Władysław Gomułkát, a Lengyel Munkáspárt v. főtitkárát. 1956. április 10. — A hónap folyamán tisztogatások kezdődnek a lengyel néphadseregben; koncepciós perben halálra ítélnek és kivégeznek 9 főtisztet, köztük 4 tábornokot.

Az oldal tetejére augusztus 3.
Kivégzik Vezér Ferenc pálos szerzetest.
Az oldal tetejére augusztus 5.
Berlinben megnyílik a III. Világifjúsági Találkozó.
Az oldal tetejére augusztus 7.
A Katolikus Püspöki Kar határozatot hoz, hogy kivétel nélkül minden egyházi földingatlant (a kántori, sekrestyési, templomi, egyházközségi, alapítványi stb. földeket is) legkésőbb a hónap utolsó napjáig fel kell ajánlani az államnak; csereingatlant az egyháziak ne kérjenek és ne fogadjanak el.

A bukaresti katonai törvényszék Márton Áron gyulafehérvári r. kat. püspököt 10 évi szigorított börtönre és életfogytiglani kényszermunkára ítéli. 1955. február 2. Kurkó Gyárfás, az MNSZ v. elnökének ítélete 10 évi szigorított börtön és 25 évi kényszermunka. 1964. augusztus 4.

Az oldal tetejére augusztus 9.
A Bp-i Megyei Bíróság a Grősz-ügyhöz kapcsolódóan ítéletet hirdet Gombos Károly kalocsai kanonok és társai ügyében; a fővádlottat 5 évi, 11 társát másfél–hét évi börtönre ítélik.
Az oldal tetejére augusztus 10.
A Bp-i Megyei Bíróság ítéletet hirdet a Grősz-ügyhöz kapcsolt „sülysápi összeesküvés” ügyében. Szvitek Istvánt és Jandó Ferencet halálra, Csapó Sándort és Szvitek Jánost életfogytiglani börtönre, tizenöt társukat 7–14 évi börtönre ítélik. október 2.

A Dunántúli Ref. Egyházkerület tanácsa elfogadja a Konvent Elnökségének határozatát a Pápai Teológiai Akadémia bezárásáról. november 29.

Az oldal tetejére augusztus 17.

Letartóztatják Király Béla vezérőrnagyot, a Honvéd Akadémia parancsnokát.* 1952. január 15.

Öngyilkosságot követ el Takáts Ernő, a Szent István Társulat igazgatója.

Bemutatják Máriássy Félix Teljes gőzzel c. filmjét.

A XIV. dalai láma visszatér Lhászába. 1959. március 17.

Az oldal tetejére augusztus 20.
Dunapentelén megtartja bemutatkozó előadását az Állami Faluszínház.
Az oldal tetejére augusztus 21.

E napra virradóan karhatalommal Máriaradnára hurcolják az összes erdélyi ferencest és a laikus testvéreket. (Radnán már másfél éve raboskodik a Notre Dame női rend mintegy 100 és a ferences női rend 20 tagja.) — Az 1942–1948 között tartományfőnök Boros Domokos Fortunát atyát életfogytiglani kényszermunkára ítélik, majd a Duna–Fekete-tenger csatorna építkezésén dolgoztatják. 1952. március 16.

Az oldal tetejére augusztus 24.

Romániában letartóztatják Jakab Antalt, a gyulafehérvári r. kat. egyházmegye titkos ordináriusát. 1964. április 16. Jakab utóda Márton Mózes csíkszentdomokosi plébános, ordinarius substitutus. 1952. február 4.

Az oldal tetejére augusztus 25.
Az LB másodfokon helybenhagyja a békéssámsoni ügyben hozott ítéleteket, köztük Annus István és Zöld Imre halálos ítéletét. október 22.
Az oldal tetejére augusztus 26.

Az Mt rendeletet ad ki a fizikai dolgozók és a fiatalkorúak kenyérfejadagjának emeléséről; a bányászok napi 650, a nehéz testi munkát végzők 550, a fizikai dolgozók és a 12–18 év közötti ellátatlan fiatalok napi 400 gramm kenyérre jogosultak. A rendelet Bp-en, a kiemelt nagy-városokban, a bányavidékeken és az országos építkezéseken engedélyezi a kenyér szabad-kereskedelmi forgalmát. — Az Mt ugyancsak rendeletben emeli a termelésben élenjáró bányászok szalonna-fejadagját, és az 1–2 év közötti csecsemők számára havi 200 gramm vajat biztosít.

Az oldal tetejére augusztus 28.

Az Mt rendelete az illetékes tanács VB előzetes engedélyéhez köti a műsoros estek és tánc-mulatságok rendezését.

Az oldal tetejére augusztus 31.
Bp-en megkezdődnek a most csak kétnapos könyvnapi rendezvények; hét kiadó 39 művel szerepel, közülük 21 magyar szerző alkotása.