1950
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Az Mt Zöld Sándor belügyminiszter előterjesztésében „a szerzetesrendek feloszlatásáról” tárgyal. szeptember 7.

A Katolikus Püspöki Kar e napi hatállyal felállítja a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémiát, miután az 1950: 23 tvr. az 1949–50-es tanév végével a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karát leválasztotta az egyetem szervezetéről. szeptember 6. — Megalakul a Debreceni Ref. Teológiai Akadémia.

Az USA leállítja a Mo által Nyugat-Németországban vásárolt 356 amerikai teherautó leszállítását.

Megkezdi működését a Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI); első igazgatója Kovács István.

Szlovákiában megnyílnak az első magyar tannyelvű óvodák és iskolák. Az óvodák száma az 1950/51-es tanévben 142, amelyekben 4985 gyermekkel 151 osztály működik. Az elemi iskolák száma 522, a középiskoláké (a 11–15 éves gyermekek számára) 91; ezekbe összesen 45 497 tanuló iratkozik be. Révkomáromban magyar tannyelvű gimnázium, Pozsonyban magyar pedagógiai gimnázium nyílik, a pozsonyi és kassai ipari szakiskola mellett magyar tagozatot indítanak. — Pozsonyban megalakul az Állami Faluszínház magyar tagozata, a második világháború utáni első hivatásos szlovákiai magyar színtársulat.

Az oldal tetejére szeptember 2.
Átadják a Magyar–Szovjet Olaj Rt. szőnyi finomítóját és kísérleti laboratóriumát.
Az oldal tetejére szeptember 4.

Dwight Eisenhower amerikai tábornok Denverben (USA, Colorado állam) mondott beszédével megkezdi tevékenységét a „Keresztes hadjárat a szabadságért” (Crusade for Freedom) elnevezésű szervezet, amelynek célja, hogy, többek között a Szabad Európa Rádió hálózattá fejlesztése révén, elmondja az igazságot a vasfüggöny mögött élő népeknek.

Az oldal tetejére szeptember 6.
Az MDP PB határozatot hoz a „kulákkérdésről”. december 23.

Dudás Miklós püspök Hajdúdorogon felállítja a görög katolikus papnevelő intézetet.

Az oldal tetejére szeptember 7.

Az 1950: 34. tvr. kimondja: „A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési engedélye ennek a törvényerejű rendeletnek hatálybalépésével megszűnik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a katolikus egyházi iskolákban a tanítás ellátására szükséges megfelelő számú férfi és női tanítórend működési engedélyére.” Az intézkedés 635 rendházat, 23 férfi és 40 női rendet, 2582 szerzetest és 8956 apácát érint.*

Jóború Magda kultuszminisztériumi államtitkár és Sík Sándor piarista rendfőnök megállapodást ír alá a katolikus egyháznak átadandó iskolákról. A bencés rend a pannonhalmi és a győri Czuczor Gergely Gimnáziumot, a kegyes tanítórend (piaristák) a kecskeméti Katona József Gimnáziumot és a bp-i Piarista Gimnáziumot, a ferences rend az esztergomi és a (felállítandó) szentendrei gimnáziumot, a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek a bp-i Rozgonyi Piroska (Patrona Hungariae) Gimnáziumot és a debreceni Svetits Intézet gimnáziumi részét működtetheti; az egyház hat kollégiumot tarthat fenn. szeptember 17.

Megjelenik az Mt 232/1950. sz. rendelete a földalatti vasút létesítésével kapcsolatos kérdések szabályozásáról. A rendelet értelmében a tulajdonos köteles megengedni, hogy ingatlana légterét és föld alatti részét az építendő vasút berendezéseinek elhelyezésére használják. szeptember 17.

Az oldal tetejére szeptember 8.
Romániában létrehozzák az ország új közigazgatási beosztását: a megyék helyén, szovjet mintára, 28 tartományt alakítanak ki. Erdély 22 megyéjéből 11 tartomány alakul; Sztálin tartomány része lesz Csík, Udvarhely és Háromszék megye (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy rajon). 1952. szeptember 27.
Az oldal tetejére szeptember 13.
A Bp-i Katonai Törvényszék első fokon ítéletet hirdet a „szociáldemokrata jobboldal” és a „hatos bizottság” ügyében. szeptember 20.
Az oldal tetejére szeptember 14.
Megtartják a tervkölcsön első sorsolását.
Az oldal tetejére szeptember 15.

A vizsgálati fogságban tartott Ries István v. igazságügy-miniszter belehal a kínzásokba.*

Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben szabályozza az iskolai fakultatív hitoktatást, amelyet hetente egy napon, az utolsó tanóra után lehet megtartani.

A közlekedés- és postaügyi miniszter az Mt ülésén előterjesztést tesz „a kelet–nyugati gyorsvasút építéséről”. szeptember 17.

Az ENSZ zászlaja alatt amerikai csapatok szállnak partra a Koreai-félszigeten az északi vonalak mögött, miután az észak-koreai csapatok elérték Dél-Korea déli partjait. szeptember 29.

Az oldal tetejére szeptember 17.

Megjelenik az NT határozata a budapesti földalatti vasút (metró) építésének megkezdéséről. „Budapesten földalatti gyorsvasút-hálózatot kell építeni. A földalatti hálózat két átlós (kelet–nyugati és észak–déli), és ezeket összefogó körgyűrűs vonalakból álljon.” 1954. február 12.

Az 1950: 35. tvr. szerint a Budapesti Tudományegyetem új elnevezése „Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem”.

Az engedélyezett nyolc katolikus gimnázium megkezdi a tanévet.

Megjelenik az Mt határozatota az új (ipari termelési) normák megváltoztatásának tilalmáról.

Az oldal tetejére szeptember 19.

A három nyugati nagyhatalom külügyminiszterei konferenciát tartanak New Yorkban. Kijelentik, hogy a szövetségi köztársaságot tekintik az egyetlen legitim német kormánynak, és elvben jóváhagyják a német részvételt a felállítandó európai haderőben. október 21.; október 24.

Az oldal tetejére szeptember 20.

A Katonai Főtörvényszék másodfokon ítéletet hirdet a háborús bűntettek és államrend elleni cselekmények elkövetésével vádolt „jobboldali szociáldemokrata” vezetők ügyében. Kálmán Józsefet, Bittmann Istvánt, Györki Imrét, Révész Andrást, Valentiny Ágostont, Zentai Vilmost, Kertész Miklóst, Tolnai Józsefet, Szeder Ferencet, Pozsgai Gyulát és Büchler Józsefet életfogytiglani, Gáspár Árpádot, Kőmüves Józsefet, Marosvölgyi Lajost, Szakasits Antalt, Szűcs Andrást és Takács Józsefet 15 évi, Király Gézát, Spitászky (Szpitalsky) Károlyt és Takács Ferencet 12 évi, Sima Paulát 10 évi fegyházra ítélik.

Az oldal tetejére szeptember 22.
Az ENSZ Közgyűlés Különleges Politikai Főbizottságában, kubai javaslatra, napirendre tűzik a kérdést, amely szerint Mo-on, Bulgáriában és Romániában megsértik az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat. október 5.
Az oldal tetejére szeptember 23.

Letartóztatják Szücs Ernő áv. ezredest, az ÁVH I. Főosztálya vezetőjét, Péter Gábor első helyettesét. november 21. — Az üggyel összefüggésben összesen 40 főt letartóztatnak, 14 bírósági tárgyalást tartanak, 2 embert kivégeznek. 

Munkásbíróság elé állítják a Húsértékesítő Vállalat közellátás elleni bűncselekménnyel vádolt vezetőit. A Bp-i Büntetőtörvényszék a két fővádlottat, Szita Pál vezérigazgatót és Imreh János ellenőrzési osztályvezetőt jogerősen halálra ítéli; az ítéletet még aznap végrehajtják.

Az 1950: 36. tvr. az állami társadalombiztosítás szervezetéről intézkedik. A megszűnt Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) helyett létrejön a SZOT irányítása alatt álló Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK). 1964. március 14.

Az USA-ban hatályba lép a McCarran–Wood-féle belbiztonsági törvény, amely elrendeli a kommunista és baloldali szervezetek amerikai állampolgárságú tagjainak nyilvántartásba vételét. 1952. december 24.

Az oldal tetejére szeptember 24.

Bemutatják Keleti Márton Dalolva szép az élet c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 26.
A Katolikus Papok Országos Békebizottsága felhívást bocsát ki a tanácsválasztásokról és a békeharcról. október 5.
Az oldal tetejére szeptember 28.
A kormány felhívást ad ki a 750 millió Ft értékben kibocsátott első békekölcsön jegyzésére. október 7.
Az oldal tetejére szeptember 29.
Letartóztatják Berkesi András áv. őrnagyot, az ÁVH II/2. osztályának (Belső Karhatalom, Rendőrség, Határőrség) vezetőjét. 1954. július 29.

Az ENSZ zászlaja alatt harcoló amerikai csapatok visszafoglalják Szöult. — A folytatódó hadműveletek során az amerikaiak megszállják Észak-Korea jelentős részét, és elérik a kínai határt. október 25.

Az oldal tetejére szeptember 30.

A Szu Legfelsőbb Bíróságának Katonai Kollégiuma ítéletet hirdet a „leningrádi ügyben”. Alekszej Kuznyecovot, az ÖK(b)P KB v. titkárát, Nyikolaj Voznyeszenszkij első miniszterelnök-helyettest, az Állami Tervbizottság elnökét, Pjotr Popkovot, a leningrádi területi és városi pártbizottság v. első titkárát, Mihail Rogyionovot, az Oroszországi Föderáció v. miniszterelnökét, Pjotr Lazutyint, a leningrádi városi szovjet VB-elnökét és Jaroszlav Kapusztyin, a leningrádi területi és városi pártbizottság másodtitkárát halálra ítélik. Az ítéleteket azonnal végrehajtják. — Az „ügy” folytatásaként legalább 200 párt- és állami vezetőt végeznek ki.

E hónapban az MHBK Fehér Könyvet ad ki a Szu-ba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások sorsáról. 1952. október 22.

E hónap folyamán a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán magyar tanszéket szerveznek.