1950
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Felavatják a polgári Tisza-hidat.
Az oldal tetejére október 3.
Az FM rendeletet ad ki kilenc mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről.
Pozsonyban a Városi Könyvtár önálló részlegeként magyar közkönyvtár nyílik.
Az oldal tetejére október 5.
A katolikus püspöki kar körlevele a „megállapodás szellemében” felhívja a hívők figyelmét a közelgő tanácsválasztásokra. október 6.

Az ENSZ Közgyűlés az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok megsértése miatt határozatban ítéli el Mo-ot, Bulgáriát és Romániát. október 17.

Az oldal tetejére október 6.
A zsinagógákban a rabbik méltatják a tanácsválasztások jelentőségét, és felhívják a híveket, szavazzanak a HNF jelöltjeire.
Az oldal tetejére október 7.

A még le nem foglalt rendházakból megkezdik a szerzetesek és szerzetesnők kiköltöztetését; az engedélyezett négy szerzetesrend kilenc rendházat tarthat fenn. október 25. december 5.

Az első békekölcsön jegyzése 1 032 085 300 Ft összeggel, 37,5%-os túljegyzéssel zárul.

Kalkuttai Teréz anya (1997. szeptember 5.) megalapítja a Szeretet Misszionáriusai apácarendet.

Az oldal tetejére október 8.
Megkezdődik a tíz napig tartó második „padlásseprés”; az adón és a kötelező beszolgáltatáson túl a „felesleget” is begyűjtik.
Az oldal tetejére október 9.
A Vatikáni Államtitkárság Grősz József kalocsai érsekhez intézett levelében azt írja, a pápának nem kis fájdalmat okozott a magyar katolikus egyház és az állam megegyezése, mert annak aláírása meghaladta a püspöki kar hatáskörét. A Szentszék különösen azt kifogásolja, hogy a püspöki kar „bízik a vallásszabadság fenntartásának bizonytalan ígéretében”.
Az oldal tetejére október 10.

Az LB másodfokon ítéletet hirdet a Magyar Szabadság Párt és a Demokrata Néppárt szegedi csoportja (Kereszt és Kard) ügyében; Halápi Józsefet és Nyilasi Sándort államellenes szervezkedés és fegyveres felkelés előkészítése vádjával halálra, 26 társukat hosszú börtön-büntetésre, illetve kényszermunkára ítélik. november 22.

Az oldal tetejére október 14.
A DISZ KV kiáltványban hívja az ifjúságot a Dunai Vasmű építésére.
Az oldal tetejére október 15.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az országban elsőként, marxizmus–leninizmus tanszéket létesítenek.* Első professzora Karsai Géza.**

A magyar zsidóság egyesítését kimondó Szervezeti Szabályzatnak megfelelően megalakul a hat községkerület.

Az oldal tetejére október 17.
A magyar kormány táviratban tiltakozik az ENSZ-nél „Az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartása Bulgáriában, Albániában és Magyarországon” téma napirendre tűzése ellen.
Az oldal tetejére október 20.

A Fővárosi Tanács Bp közlekedésének távlati fejlesztési tervéről tárgyal. „...folyamatosan kell felszámolnunk a belső városrészek villamosközlekedését, amelynek pótlását egyrészt a földalatti vasút, másrészt a kiépítendő trolibuszhálózat fogja szolgálni.”

Az oldal tetejére október 21.
A népi demokratikus országok és a Szu külügyminiszterei prágai értekezletükön tiltakoznak Németország újrafelfegyverzése ellen.

A Görögországgal való egyesülés hívének számító III. Makárioszt (Mihaíl Hrisztodúlu Múszkoszt) választják Ciprus érsekévé, ezzel a helyi görögség politikai vezetőjévé.* 1960. augusztus 16.

Az oldal tetejére október 22.
Az egylistás tanácsválasztásokon a népfront jelöltjei, 96,9%-os részvétel mellett, megszerzik a szavazatok 97,8%-át.
Az oldal tetejére október 24.
Piros László áv. vezérőrnagyot kinevezik az ÁVH IV. Főosztály (Határőrség és Belső Karhatalom Főparancsnoksága) vezetőjévé. 1953. július 4.
Franciaország előterjeszti a René Pleven miniszterelnökről elnevezett tervet közös európai haderő felállításáról. 1952. február 25.
Az oldal tetejére október 24–25.

A kistarcsai internálótáborból több száz foglyot szállítanak a recski kényszermunkatáborba; a fogva tartottakat kőbányában dolgoztatják, és a tábor további bővítését végeztetik velük.

Az oldal tetejére október 25.
Endrédy Vendel zirci apát utolsóként hagyja el a bezárt ciszterci apátság épületét. október 29.

Kína önkénteseket küld Koreába az északiak megsegítésére, miután az előző napon az ENSZ-csapatok elérték a kínai határt. november 26.

Az oldal tetejére október 27.
Rákosi Mátyás az MDP KV ülésén a koreai konfliktusra és az NSZK fegyverkezésére utalva megállapítja: „A nemzetközi helyzet fokozódik.”
Az oldal tetejére október 29.
Bp-en letartóztatják Endrédy Vendel zirci apátot. 1951. június 28.

Az 1950: 37. tvr. hivatalos állami ünneppé nyilvánítja november 7-ét, a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” évfordulóját.

Az Mt rendelete Irodalmi Alapot létesít.

92 éves korában meghal V. Gusztáv svéd király; a trónon VI. Gusztáv Adolf követi.

Az oldal tetejére október 31.

E hónap utolsó napjaiban (vagy november elején)* Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály az MDP KV tudta nélkül titkos szövetséget köt, és létrehozza az ún. Honvédelmi Bizottságot; a „trojka” 1953 nyaráig teljhatalommal irányítja az országot.