1950
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Felavatják a polgári Tisza-hidat.
Az oldal tetejére október 3.
Az FM rendeletet ad ki kilenc mezőgazdasági kutatóintézet létesítéséről.
Pozsonyban a Városi Könyvtár önálló részlegeként magyar közkönyvtár nyílik.
Az oldal tetejére október 5.
A katolikus püspöki kar körlevele a „megállapodás szellemében” felhívja a hívők figyelmét a közelgő tanácsválasztásokra. október 6.

Az ENSZ Közgyűlés az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok megsértése miatt határozatban ítéli el Mo-ot, Bulgáriát és Romániát. október 17.

Az oldal tetejére október 6.
A zsinagógákban a rabbik méltatják a tanácsválasztások jelentőségét, és felhívják a híveket, szavazzanak a HNF jelöltjeire.
Az oldal tetejére október 7.

A még le nem foglalt rendházakból megkezdik a szerzetesek és szerzetesnők kiköltöztetését; az engedélyezett négy szerzetesrend kilenc rendházat tarthat fenn. október 25. december 5.

Az első békekölcsön jegyzése 1 032 085 300 Ft összeggel, 37,5%-os túljegyzéssel zárul.

Kalkuttai Teréz anya (1997. szeptember 5.) megalapítja a Szeretet Misszionáriusai apácarendet.

Az oldal tetejére október 8.
Megkezdődik a tíz napig tartó második „padlásseprés”; az adón és a kötelező beszolgáltatáson túl a „felesleget” is begyűjtik.
Az oldal tetejére október 9.
A Vatikáni Államtitkárság Grősz József kalocsai érsekhez intézett levelében azt írja, a pápának nem kis fájdalmat okozott a magyar katolikus egyház és az állam megegyezése, mert annak aláírása meghaladta a püspöki kar hatáskörét. A Szentszék különösen azt kifogásolja, hogy a püspöki kar „bízik a vallásszabadság fenntartásának bizonytalan ígéretében”.
Az oldal tetejére október 10.

Az LB másodfokon ítéletet hirdet a Magyar Szabadság Párt és a Demokrata Néppárt szegedi csoportja (Kereszt és Kard) ügyében; Halápi Józsefet és Nyilasi Sándort államellenes szervezkedés és fegyveres felkelés előkészítése vádjával halálra, 26 társukat hosszú börtön-büntetésre, illetve kényszermunkára ítélik. november 22.

Az oldal tetejére október 14.
A DISZ KV kiáltványban hívja az ifjúságot a Dunai Vasmű építésére.
Az oldal tetejére október 15.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az országban elsőként, marxizmus–leninizmus tanszéket létesítenek.* Első professzora Karsai Géza.**

A magyar zsidóság egyesítését kimondó Szervezeti Szabályzatnak megfelelően megalakul a hat községkerület.

Az oldal tetejére október 17.
A magyar kormány táviratban tiltakozik az ENSZ-nél „Az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartása Bulgáriában, Albániában és Magyarországon” téma napirendre tűzése ellen.
Az oldal tetejére október 20.

A Fővárosi Tanács Bp közlekedésének távlati fejlesztési tervéről tárgyal. „...folyamatosan kell felszámolnunk a belső városrészek villamosközlekedését, amelynek pótlását egyrészt a földalatti vasút, másrészt a kiépítendő trolibuszhálózat fogja szolgálni.”

Az oldal tetejére október 21.

A Görögországgal való egyesülés hívének számító III. Makárioszt (Mihaíl Hrisztodúlu Múszkoszt) választják Ciprus érsekévé, ezzel a helyi görögség politikai vezetőjévé.* 1960. augusztus 16.

A népi demokratikus országok és a Szu külügyminiszterei prágai értekezletükön tiltakoznak Németország újrafelfegyverzése ellen.
Az oldal tetejére október 22.
Az egylistás tanácsválasztásokon a népfront jelöltjei, 96,9%-os részvétel mellett, megszerzik a szavazatok 97,8%-át.
Az oldal tetejére október 24.
Franciaország előterjeszti a René Pleven miniszterelnökről elnevezett tervet közös európai haderő felállításáról. 1952. február 25.
Piros László áv. vezérőrnagyot kinevezik az ÁVH IV. Főosztály (Határőrség és Belső Karhatalom Főparancsnoksága) vezetőjévé. 1953. július 4.
Az oldal tetejére október 24–25.

A kistarcsai internálótáborból több száz foglyot szállítanak a recski kényszermunkatáborba; a fogva tartottakat kőbányában dolgoztatják, és a tábor további bővítését végeztetik velük.

Az oldal tetejére október 25.
Endrédy Vendel zirci apát utolsóként hagyja el a bezárt ciszterci apátság épületét. október 29.

Kína önkénteseket küld Koreába az északiak megsegítésére, miután az előző napon az ENSZ-csapatok elérték a kínai határt. november 26.

Az oldal tetejére október 27.
Rákosi Mátyás az MDP KV ülésén a koreai konfliktusra és az NSZK fegyverkezésére utalva megállapítja: „A nemzetközi helyzet fokozódik.”
Az oldal tetejére október 29.
Bp-en letartóztatják Endrédy Vendel zirci apátot. 1951. június 28.

Az 1950: 37. tvr. hivatalos állami ünneppé nyilvánítja november 7-ét, a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” évfordulóját.

Az Mt rendelete Irodalmi Alapot létesít.

92 éves korában meghal V. Gusztáv svéd király; a trónon VI. Gusztáv Adolf követi.

Az oldal tetejére október 31.

E hónap utolsó napjaiban (vagy november elején)* Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály az MDP KV tudta nélkül titkos szövetséget köt, és létrehozza az ún. Honvédelmi Bizottságot; a „trojka” 1953 nyaráig teljhatalommal irányítja az országot.