1950
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Megtartja alakuló ülését a Magyar Izraeliták Országos Irodájának intézőbizottsága. A MIOI elnö-kévé Stöckler Lajost (1953. január 15.) választják. 1953. június 21.

Megkezdi munkáját a Szépirodalmi, az Ifjúsági, a Művelt Nép és az Új Magyar Könyvkiadó.

Üzembe helyezik az almásfüzitői timföldgyárat.

Megindul a Kereszt, a békepapi mozgalom lapja.

XII. Pius pápa Miserentissimus Deus kezdetű bullájával kihirdeti Mária mennybevételének dogmáját.

Az oldal tetejére november 2.

Megindul az Írószövetség kéthetente megjelenő (1954. június 5.) lapja, az Irodalmi Ujság (IrU); főszerkesztő Illés Béla.

Az MDP KV Titkársága számára készült előterjesztés szerint az országban 8483 olyan  személyautót tartanak nyilván, amely magánszemélyek tulajdonában van.

Meghal George Bernard (G. B.) Shaw ír származású angol drámaíró.

Az oldal tetejére november 4.

Az Európa Tanács 13 tagállamának képviselői Rómában aláírják az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt. 1953. szeptember 3. Létrehozzák az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amelynek székhelye Strasbourg.

Az oldal tetejére november 7.

Bp-en az Oktogont November 7. térnek, az Erzsébet és a Teréz körutat Lenin körútnak nevezik el, és Sztálin híd néven felavatják a későbbi Árpád hidat (1984. november 5.).

Pittsburgh-ben (USA, Pennsylvania állam) meghal az 1947-ben emigrált Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát. A főapátságot továbbra is Sárközy Pál Endre kormányzó apát vezeti. 1957. május 10.

Az oldal tetejére november 10.

Megjelenik a Marx–Engels válogatott levelei c. kötet.

Az oldal tetejére november 16.
Varsóban újabb nemzetközi békekonferencia kezdődik. — Megalakul a Béke Világtanács.
Az oldal tetejére november 17.

Trónra lép a XIV. dalai láma, az ekkor 15 éves, kétéves korában a korábbi láma reinkarnációjaként elismert Dzsepcun Dzsampal Ngagvang Loszang Jese Tendzin Gyaco.* 1951. május 23.

Az oldal tetejére november 20.

XII. Pius pápa Endrey Mihály váci kanonokot második egri segédpüspökké, Bárd János kalocsai kanonokot a főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.

Az oldal tetejére november 21.
A börtönbeli kínzások során agyonverik Szücs Ernő áv. ezredest, Péter Gábor v. helyettesét, és testvérét, az angliai emigrációból visszatért Szücs Miklós újságírót.

Az Államgazdasági Bizottság határozatot hoz a vezetékes rádióhálózat kiépítéséről.

Az oldal tetejére november 22.

Kivégzik a Kereszt és Kard-ügyben halálra ítélt Halápi Józsefet és Nyilasi Sándort.

Az oldal tetejére november 24.

A Bp-i Megyei Bíróság a kommunistákkal együttműködő szociáldemokraták perében első fokon életfogytiglani börtönre ítéli Szakasits Árpádot, az ET v. elnökét. Marosán Györgyöt halálra, Vajda Imrét, a Belkereskedelmi Minisztérium v. államtitkárát és Horváth Zoltánt, a Népszava v. felelős szerkesztőjét életfogytiglani, Ignotus Pált 15 évi fegyházra ítélik. december 11.

Jankó Pétert (1955. szeptember 15.) nevezik ki az LB másodelnökévé, elnök hiányában tényleges vezetőjévé. 1953. július 24.

Az oldal tetejére november 26.
A Koreai-félszigeten harcoló amerikai hadsereg támadása elakad a túlerőben levő kínai önkéntesekkel szemben. december 7.

Az 1950: 44. tvr. a tudományos minősítés új rendszeréről: „A Magyar Népköztársaságnak a szocializmus építése során olyan magas színvonalú tudományos képzettséggel rendelkező, a néphez hű tudósokra van szüksége, akik a korszerű, haladó tudományt a dolgozó nép ügyének szolgálatába állítják. Ezért a Magyar Népköztársaság a haladó tudomány nagyszámú kiváló művelőjének képzése, a tervszerű tudományos és szakmai utánpótlás biztosítása érdekében, a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára, a »tudományok kandidátusa« tudományos fokozatot rendszeresíti.” november 30.

Az oldal tetejére november 27.
A Bp-i Büntetőtörvényszék a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt, nem jogerősen, életfogytiglani szabadságvesztésre ítéli Kővágó Józsefet, Bp v. főpolgármesterét (1956. szeptember 18.), Almásy Pál ny. altábornagyot (1956. augusztus 3.) és Zsedényi Bélát, az INgy v. elnökét (1955. február 8.). Padányi-Gulyás Béla, az IBUSZ v. aligazgatója és Rubleczky Géza v. vállalati osztályvezető 15 évi börtönt kap.
Az oldal tetejére november 28.
Letartóztatják Haraszti Sándor újságírót. 1951. december 18.
Az oldal tetejére november 29.
A Rajk-ügy egyik utolsó mellékperében a Bp-i Büntetőtörvényszék első fokon Stolte Istvánt életfogytiglani, Pálóczi-Horváth Györgyöt 15 évi, Ádám Györgyöt és Szász Bélát 10 évi szabadságvesztésre ítéli. 1951. január 12.
Az oldal tetejére november 30.
Az Ogy megkezdi téli ülésszakát. december 8.

Az MTA az 1950: 44. tvr. alapján, a szovjet mintához igazodva, szabályozza a tudományok kandidátusa cím elnyerésének feltételeit; adományozását az Akadémia saját hatáskörébe vonja.1951. szeptember 11.

Bp-en bemutatják Iszaak Dunajevszkij Szabad szél c. nagyoperettjét.

E hónapban Zürichben megjelenik a Látóhatár c. folyóirat első száma.