1950
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március folyamán

Megkezdődik a recski kényszermunkatábor kiépítése; a fogva tartottak többsége bírósági ítélet nélkül, esetleg internálás útján kerül ide; az első egy-kétszáz fogoly megkezdi a primitív barakképületek felhúzását. augusztus folyamán. A tábor külső őrzését az ÁVH Belső Karhatalom látja el, a táborbeli felügyelőket az ÁVH más részlegeiről vezénylik ide.

Dunapentele (ma Dunaújváros) határában megkezdődik a Dunai Vasmű építése. 1951. április 29.
Az oldal tetejére március 1.
Hatályba lép a közalkalmazottak illetményreformja; a miniszteri fizetés 3850, az egyetemi tanári 1250–2200, az előadói 500–1620 Ft; a segédmunkások fizetése 320–600 Ft.

Az e napon tartott, a második világháború utáni első csehszlovákiai népszámlálás adatai szerint Szlovákia lakossága 3 442 317 fő; közülük 354 532 személy vallja magát magyar nemzetiségűnek. A teljes országterületen 367 733 magyar él; a csehországi magyarok lélekszáma 13 201 fő; a „reszlovakizáltak” számát 150 ezerre becsülik. A magukat magyarnak vallók aránya az 1930. évi 17,8%-ról 10,3%-ra süllyed, száma pedig az 1930-as érték (592 337) 59,8%-ára csökken. A magyar többségűként kimutatott járások száma a háború előtti 14-ről 8-ra csökken.

Aranyalapra helyezik a szovjet rubelt; 1 rubel = 0,2222 g színarannyal.

Csang Kaj-sek Tajvan szigetén kikiáltja a Kínai Köztársaságot.

Az oldal tetejére március 6.

Bemutatják Bán Frigyes Úri muri c. filmjét.

Az oldal tetejére március 7.
Közzéteszik az Mt rendeletét a Magyar Távirati Iroda (MTI) önálló szervezetté alakításáról, és a Magyar Rádió Hivatal létesítéséről; Barcs Sándort az MTI, Szirmai Istvánt a Rádió Hivatal vezérigazgatójává nevezik ki.
Az oldal tetejére március 9.
A kormány felszólítja Nagy-Britannia, majd az USA kormányát egyes „nemkívánatos” diplomatáinak visszahívására, illetőleg a British Council működésének beszüntetésére.
Az oldal tetejére március 11.
A 73/1950. sz. Mt-rendelet feloszlatja a Népbíróságok Országos Tanácsát. március 31.

Péter Gábor áv. altábornagy az ÁVH „központi ügyvitelének intézésére” Titkárság felállítását rendeli el. A Titkárságot közvetlenül Péter Gábornak rendelik alá. A Titkárság vezetésével Szendy György áv. őrnagyot bízzák meg.

Az oldal tetejére március 12.

A belügyminiszter rendeletben intézkedik kilenc új megye megalakításáról. június 15. Az új megyék: Békés (székhelye Békéscsaba), Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc), Csongrád (Hódmezővásárhely 1962. január 1.), Győr-Sopron (Győr), Hajdú-Bihar (Debrecen), Komárom (Tatabánya), Szabolcs-Szatmár (Nyíregyháza), Veszprém (Veszprém), Zala (Zalaegerszeg).*

Az oldal tetejére március 15.

Stockholmban béke-világkonferencia kezdődik. november 16. — A résztvevők felhívást fogadnak el az atomfegyverek betiltásáról.

Az oldal tetejére március 18.

Az SzN a XIII. kerületi Béke úton épülő szocialista lakótelep építéséről tudósít; az ígéret szerint a lakásokat távfűtéssel fűtik, a telephez park, sporttelep és KÖZÉRT tartozik majd.

Az oldal tetejére március 20.

A Bp-i Megyei Bíróság, első fokon, halálra ítéli Szebenyi Endrét és Villányi Andrást. május 20. Cseresnyés Sándor ítélete 6 évi börtön.

Az oldal tetejére március 22.
Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület kimondja feloszlását, és beolvad a MIOI-be.
Az oldal tetejére március 23.

A Bp-i Megyei Bíróság Olti Vilmos vezette tanácsa a Rajk-per mellékperének számító „svájci perben” első fokon halálra ítéli Vági Ferencet, a miniszterelnökségi sajtóosztály v. vezetőjét. Vádlott-társai közül Varga Endrét életfogytiglani, 14 társukat 3–15 évi fegyházbüntetésre ítélik.* május 20.

Az oldal tetejére március 24.
A csepeli Weiss Manfréd Műveket Rákosi Mátyásról nevezik el.
Az oldal tetejére március 25.
Az Mt 84/1950. sz. rendelete intézkedik a mo-i német nemzetiségű lakosság teljes jogegyenlőségéről. A rendelet kimondja: „Az áttelepítés hatálya alá eső mindazok a személyek, akik nem telepíttettek át, úgy szintén azok, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de a jelen rendelet hatálybalépésekor Magyarországon tartózkodnak…, magyar állampolgárok és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlő jogú polgárai.”
Az oldal tetejére március 26.
Felavatják a Mátravidéki Erőmű első részlegét.
Az oldal tetejére március 29.
Az igazságügy-minisztérium rendelete megszünteti a népi ügyészi hivatalokat. A népbíráskodás megszűnéséiig 90 551 főt állítottak a népügyészségek elé; 42 066 fővel szemben emeltek vádat, 23 094 fő esetében megszüntették az eljárást. március 31.

Letartóztatják Somogyi Imre vezérőrnagyot, a honvédség pénzügyi csoportfőnökét. május 20. augusztus 10.

Az oldal tetejére március 30.
Az ÁVH letartóztatja Keken András Deák téri ev. lelkészt.
Az oldal tetejére március 31.

Megszűnik a Népbíróságok Országos Tanácsa. A be nem fejezett ügyeket átteszik a Bp-i Büntetőtörvényszékhez, s az ítéleteket már itt hozzák. 1951. január 1. — A népbíróságok 1945. február 3-ától e napig 59 429 fő ügyét tárgyalták; 55 322 ügyet fejeztek be; a vádlottak közül 167 fő kapott életfogytiglani büntetést, 477 főt halálra ítéltek, 189-et kivégeztek.*

Az ÁVH letartóztatja Kendeh György kelenföldi ev. lelkészt.