1950
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 4.
Az LB helybenhagyja a Standard-perben első fokon hozott halálos ítéleteket. május 8. Érvényben marad a külföldi állampolgárok ítélete is. 1951. április 28.
Az oldal tetejére május 5.
Az ÁVH átveszi a kistarcsai internálótábor őrzését.
Az oldal tetejére május 7.

Közzéteszik az Mt rendeletét önálló termelőszövetkezetek alakításáról és működésük szabá-lyozásáról.

Megnyílik az újjáépített Ferihegyi repülőtér. 1983. november 16.

A „békekampány” keretében eddig a napig 6 806 130 aláírást gyűjtenek. augusztus 1.

Az oldal tetejére május 8.

Összeül az Ogy. május 11. május 12. Az első napon az ET elnökévé választják Rónai Sándor egykori szociáldemokrata politikust. 1952. augusztus 14. Szabó Piroska, az ET titkára megtartja a testület munkájáról szóló beszámolót. — A Ház elfogadja az új ügyrendet, amely a bizottságok számát 19-ről 4-re csökkenti; megszüntetik a háznagyi posztot.

Kivégzik a Standard-ügyben halálra ítélt Geiger Imrét és Radó Zoltánt.
Az oldal tetejére május 9.

Robert Schumann francia külügyminiszter javasolja országa és az NSZK szén- és acélter-melésének közös irányítás alá helyezését. június 3.

Az oldal tetejére május 10.

Romániában letartóztatják Boga Alajost, a gyulafehérvári püspökség titkos ordináriusát. 1954. szeptember 14. Az egyházmegye kormányzását Sándor Imre ordinarius substitutus veszi át. 1951. március 10.

Az oldal tetejére május 11.
Az Ogy elfogadja a helyi tanácsok szervezetéről szóló 1950: I. tc.-et, amely szovjet mintára Mo-on is bevezeti a tanácsrendszert. június 15.
Az oldal tetejére május 12.
Az Ogy elfogadja az 1950: II. tc.-et az új büntetőtörvénykönyv általános részéről.
Az oldal tetejére május 13.

Az angliai Silverstone-ban megrendezik az első Forma–I-es autós gyorsasági futamot. 1986. augusztus 10.

Az oldal tetejére május 14.
A dolgozók egészségügyi ellátása tárgyában kiadott Mt-rendelet kimondja, hogy „a betegség és baleset esetére biztosított személyek egészségügyi ellátása és az erre a célra létesített gyógyító és megelőző egészségügyi szolgálat fenntartása állami feladat”. szeptember 23.

A magyar labdarúgó-válogatott, nyolc győztes mérkőzést követően, 5:3-ra kikap Ausztria csapa-tától. június 4.

Az oldal tetejére május 18.
A Pesti Izraelita Hitközség fiúgimnáziumában felavatják az ország első középiskolai Micsurin-kertjét.
Az oldal tetejére május 19.
Az Mt határozata értelmében Mo kilép az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagjai sorából; a döntés szerint a világszervezet nem támogatja kellően a különböző országok egészségügyi intézményeit, ugyanakkor magas anyagi terheket ró a tagállamokra.

Megalakul a „Megvédjük a Békét Mozgalom” országos tanácsának titkársága.

Az oldal tetejére május 20.
A Rajk-üggyel összefüggésben az LB Jankó Péter vezette tanácsa kémkedés és államellenes szervezkedés vádjával másodfokon is halálra ítéli Vági Ferencet, a miniszterelnökségi sajtóosztály v. vezetőjét. május 26. Varga Endre életfogytiglani, Aczél György, a Baranya megyei Pártbizottság v. első titkára (1954. augusztus 25.), Demeter György mérnök, Dobó János vegyész, Kálmán András orvos (1952. október 20.), Kojsza Ilona és Rosta Endre egykori illegális kommunista, valamint Somló György vegyészmérnök 15 évi, Földi Iván újságíró és Kuthy Gyula orvos 13 évi, Ács Tamás 12 évi, Balabán Péter műfordító és Hódos György 10 évi börtönbüntetést kap.

Az LB hűtlenség vádjával másodfokon is halálra ítéli a Rajk-ügy kapcsán letartóztatott Szebenyi Endre v. BM-államtitkárt és Villányi András r. ezredest, a gazdasági rendőrség v. vezetőjét. május 26.

Letartóztatják Sólyom László altábornagyot, a Magyar Honvédség vk. főnökét. augusztus 10.

Az oldal tetejére május 23.
Összehangolt rendőri akció során 66 magánfuvarozótól 421 lovat, 364 szekeret és kocsit, 6 teherautót, 7 személygépkocsit és 2 motorkerékpárt államosítanak.

A romániai hatóságok Kőrösbányára internálják Scheffler János szatmár–nagyváradi megyés-püspököt, akit 1948 szeptemberében „felmentettek” hivatalából. 1952. március 11.

Az oldal tetejére május 26.
Kivégzik Szebenyi Endrét, Vági Ferencet és Villányi Andrást.

A kormány az USA és Nagy-Britannia kormányához intézett jegyzékben visszautasítja, hogy Mo megsértette az emberi jogokat és a békeszerződést, amint azt a hágai nemzetközi bíróság állította.

Az oldal tetejére május 30.
Ordass Lajos ev. püspök, letöltve büntetését, kiszabadul a váci börtönből. 1956. október 5.
Az oldal tetejére május 31.

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz a mezőgazdaság fejlesztéséről. Révai József beszámol a „klerikális reakció” elleni harc eredményeiről; a KV határoz az újabb feladatokról. június 7. — Révai Józsefet a párt főtitkárhelyettesévé, Zöld Sándort és Szabó Istvánt a PB tagjává, Piros Lászlót és Zsofinyecz Mihályt a PB póttagjává, Dénes Istvánt és Hegedűs Andrást a KV titkárává választják. 1951. március 2.

Letartóztatják Almásy Pál ny. altábornagyot, a Honvédség v. anyagi csoportfőnökét, aki 1944 őszén tagja volt a MNFFB-nek, és Kiss János altábornaggyal és társaival állt a nyilas rögtönítélő bíróság előtt.* november 27.