1950
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Forgalomba kerül a forintbankjegyek új, „Rákosi-címeres” változata. 1953. június 13.

Az oldal tetejére július 3.

Csehszlovákiában, a morvaországi Velehrád városában papi békekonferenciát tartanak; a rendezvény célja, hogy mintául szolgáljon a „béketábor” országaiban szervezendő hasonló mozgalmak számára. Mo-ot Balogh István és Horváth Richárd képviseli. július 16.

Megindul a Maszovlet Bp–Békéscsaba járata.

Az oldal tetejére július 4.

A katolikus püspöki kar konferenciája hozzájárul ahhoz, hogy az állam és az egyház viszonyának rendezéséről tárgyalások kezdődjenek.

A moszkvai Pravdában megjelenik Sztálin tanulmánya „A nyelvtudomány néhány kérdéséről”.

A Szabad Európa Rádió első adását sugározza New Yorkból Csehszlovákiába. (Korábban e néven Berlinben helyi adó működött.) 1951. május 1. 1953. március 1.

Az oldal tetejére július 5.
Az esztergomi székesfőkáptalan Beresztóczy Miklós kanonokot választja káptalani helynökké. július 18.
Az oldal tetejére július 6.
Az NDK és Lengyelország kormánya nyilatkozatban ismeri el az Odera–Neisse-határt.
Az oldal tetejére július 7.

Letartóztatják Marosán Györgyöt, az MDP v. főtitkár-helyettesét, könnyűipari minisztert (augusztus 4.), a pártegyesítés előtt az SZDP főtitkárhelyettesét. november 24. — Letartóztatják Ries István igazságügy-minisztert (július 17.), aki a pártegyesítés előtt szintén az SZDP főtitkárhelyettese volt. szeptember 15.

Az oldal tetejére július 11.

Éjszaka a vasvári, a szombathelyi és a soproni domonkos rendházból összesen 187 (299?)* szerzetest szállítanak Máriabesnyőre és Egerbe. július 31.

Az oldal tetejére július 12.

Súlyosbítják a tiltott határátlépésért és az ország elhagyásáért kiróható büntetések mértékét: egyes esetekben életfogytiglani börtönbüntetést írnak elő. — A következő hónapokban szigorítják a bér- és normacsalásra, a spekulációra, a téeszek elleni izgatásra vonatkozó rendelkezéseket, és emelik a büntetési tételeket.*

Az oldal tetejére július 13.
Az NSZK csatlakozik az Európa Tanácshoz.
Az oldal tetejére július 14.

Kivégzik Dóczy Lászlót, Beéry Istvánt, Sztankoczy Lászlót és Rákosi Gyulát.*

Hatályba lép az 1950: 24. tvr. „a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről”. „A társadalmi tulajdont mint a dolgozó nép vagyonát … fokozott büntetőjogi védelem illeti.” A 6. § szerint: „A társadalmi tulajdonban lévő vagyontárgy felgyújtása vagy felrobbantása… halálbüntetés alá esik.”

Az oldal tetejére július 15.

Békéscsabán statáriális eljárás után kivégzik a kulákként számon tartott és gyújtogatással vádolt Molnár Sándor köröstarcsai parasztembert. 1989. november 28.

Államosítják a Debreceni Helyi Vasút Vállalatot.
Az oldal tetejére július 16.
Erdei Ferenc vezetésével 200 tagú parasztküldöttség utazik a Szu-ba. augusztus 22.
34 katolikus (béke)pap felhívást tesz közzé. augusztus 1.

A IV. labdarúgó világbajnokság döntőjében Rio de Janeiróban: Uruguay–Brazília 2:1. 1954. július 4.

Az oldal tetejére július 17.
Az ET felmenti tisztségéből a már 10 napja letartóztatásban lévő Ries István igazságügy-minisztert; utóda Molnár Erik.
Az oldal tetejére július 18.

XII. Pius pápa Hamvas Endre csanádi püspököt nevezi ki az esztergomi főegyházmegye apostoli kormányzójává. 1956. október 30.

A Hágai Nemzetközi Bíróság elveti a nyugati nagyhatalmaknak Mo (valamint Románia és Bulgária) ellen vallásüldözés miatt benyújtott panaszát, annak ellenére, hogy megkezdődött a szerzetesrendek feloszlatása, a szerzetesek és apácák kitelepítése.

Az oldal tetejére július 20.
Alapbéremelést és normarendezést hajtanak végre az iparban és a bányászatban.
Az oldal tetejére július 21.

A Népgazdasági Tanács rendelete államosítja a könyvkiadást. Az Athenaeum, a Révai, a Franklin, a Hungária és az Új Magyar Könyvkiadó Nemzeti Vállalat helyett megalakul a Szépirodalmi, a Művelt Nép, az Új Magyar és az Ifjúsági Könyvkiadó. november 1.

Az oldal tetejére július 25.

New Yorkban magyar, csehszlovák, lengyel, litván és szlovén részvétellel megalakul a Közép-európai Keresztény Demokrata Unió; elnöke Közi-Horváth József r. kat. lelkész, v. ogy-i képviselő. 1988. május 26.

Az oldal tetejére július 28.
Megjelenik az 1950: 25. tvr. a közforgalmú gyógyszertárak (másnapi) állami tulajdonba vételéről.
Az oldal tetejére július 29.
A Rajk-ügy egyik mellékperében jogerősen életfogytiglani börtönre ítélik Mód Péter diplomatát, Mód Aladár, az MDP KV agitprop osztálya helyettes vezetőjének öccsét.
Az oldal tetejére július 31.

Az éjszaka folyamán az északi és a keleti határsávból is kitelepítik a szerzeteseket.* augusztus 14.

Őrizetbe veszik Horváth Zoltánt, a Népszava felelős szerkesztőjét. november 24.