1950
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Megjelenik a 2500/1950. BM–KPM sz. rendelet „a közutakon a közlekedés rendjének és a rend fenntartásának szabályozása tárgyában”. 1951. február 1. Ez a második mo-i KRESZ. 1953. december 4. — A rendelet kimondja, hogy „főútvonalon 7 órától 21 óráig emberi erővel vont, tolt vagy hajtott járóművek, valamint állatok és állati erővel vont járóművek nem közlekedhetnek. […] A mellékútvonalon közlekedő és a főútvonalon áthaladó kerékpárosnak a főútvonal járdájának folytatását képező útszakasz keresztezése előtt kerékpárjáról le kell szállnia és a kerékpárt a keresztezésen át kézzel kell vezetnie.”

Az oldal tetejére december 2.
Az MTA Erdey-Grúz Tibort választja főtitkárrá. 1953. május 30.
Az oldal tetejére december 4.
Az ENSZ Közgyűlése december 10-ét az emberi jogok napjává nyilvánítja.
Az oldal tetejére december 5.

A püspökkari konferencia tiltakozik a hatóságok egyházkormányzati ügyekbe való beavatkozása miatt. — Ezen a napon befejeződik a nem engedélyezett szerzetesrendek házainak kiürítése.

Ausztriában meghal Pajtás Ernő v. ezredes, a Koronaőrség utolsó parancsnoka.

Az oldal tetejére december 7.
Koreában a kínai és az észak-koreai csapatok elérik a 38. szélességi fokot. december 13.
Az oldal tetejére december 8.
Az Ogy elfogadja az 1951. évi költségvetést.
Az oldal tetejére december 10.

Az 1950: 46. tvr. módosítja az igazságügyi szervezettel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályokat, és szabályozza a bíróságok hatáskörét; az általános hatáskörű bíróság a megyei bíróságok (törvényszékek) helyett a járásbíróság. A rendelet Bp-i Megyei Bíróság néven összevonja a Bp-i Törvényszéket és a Bp-i Büntető Törvényszéket, és Bp-i Központi Járásbíróság elnevezéssel egyesíti a Pesti és a Budai Járásbíróságot, valamint a Bp-i Büntető Járásbíróságot. 1954. január 24.

Az amerikai Ralph Johnson Bunche személyében először kapja fekete bőrű politikus a Nobel-békedíjat.

Az oldal tetejére december 11.
Az LB másodfokon megerősíti a kollaboráns szociáldemokraták perében Szakasits Árpád, Vajda Imre, Horváth Zoltán és Ignotus Pál ellen hozott ítéleteket. A Marosán Györgyre „tévedésből” kiszabott halálbüntetést később életfogytiglanra változtatják. 1956. március 29.

Újabb minisztériumokat állítanak fel a terebélyesedő nehézipari szektor irányítására: a Nehézipari Minisztérium Kohó- és Gépipari, illetve Bánya- és Energiaügyi Minisztériumra válik szét; az előbbi irányítja a hadiipari beruházásokat és a haditermelést.

Az oldal tetejére december 13.

A koreai háborúban az utánpótlási gondokkal küszködő, demoralizált amerikai erők visszavonulnak délre. 1951. január 4.

Az oldal tetejére december 14.
Megalakul az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága.
Az oldal tetejére december 15.
Enyhe ételmérgezés történik a tatai Rákosi Mátyás Páncélos Tiszti Iskolán. december 27.
Az oldal tetejére december 16.
Az ET Nagy Imrét élelmezésügyi, Zsofinyecz Mihályt kohó- és gépipari, Czottner Sándort bánya- és energiaügyi miniszterré nevezi ki. A Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Minisztériummá alakul át; vezetője továbbra is Ratkó Anna. 1953. április 18.
Az oldal tetejére december 17.
Átadják a forgalomnak az újjáépített bajai Duna-hidat.
Az oldal tetejére december 20.

Bemutatják Máriássy Félix Kis Katalin házassága c. filmjét.

Az oldal tetejére december 23.
Péter Gábor parancsára az ÁVH-n belül önálló mezőgazdasági osztályt hoznak létre, amelynek feladata a kulákság felszámolása.
Az oldal tetejére december 27.
A Bp-i Katonai Törvényszék a „tatai orvosperben” kötél általi halálra ítéli Szántó Elemér orvos őrnagyot és Mészáros Jenő őrnagy hadtáp-parancsnokot. 1951. január 8.
Az oldal tetejére december 29.
Bp-en megkezdődik a Magyar–Szovjet Társaság (korábban: Magyar–Szovjet Művelődési Társaság) I. kongresszusa.
Az oldal tetejére december 31.

Az SzN közli az Mt takarékosságról szóló határozatát.