1949
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus–szeptember.

A Társadalmi Szemlében megjelenik Horváth Márton cikke: „Lobogónk: Petőfi”.

Az oldal tetejére szeptember 1.
Hatályba lép a belkereskedelmi miniszter rendelete, amely a finomliszt kivételével megszünteti az élelmiszerek jegyrendszer alapján történő elosztását, ami Mo-on 1940 óta létezett.

Révész Imre, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület püspöke lemond valamennyi egyházi tisztségéről, megbízatásáról és lelkészi jellegéről; ettől kezdve ny. egyetemi tanárként él Bp-en. november 11. 1967. február 27.

Megindul az oktatás a szlovákiai iskolákban felállított első magyar osztályokban. A ki- és áttelepítések következtében mindössze 110 pedagógus kezd tanítani.
Az oldal tetejére szeptember 3.
Az MDP KV ülésén Kádár János főtitkárhelyettes, belügyminiszter tájékoztatást ad a „Rajk-ügyről”. Donáth Ferenc bírálja Nagy Imre álláspontját a szövetkezetesítés kérdésében, és Nagy „jobboldali elhajlásáról” beszél; Nagy Imrét kizárják az MDP PB-ből. szeptember 7.
Az oldal tetejére szeptember 5.
Az ET változatlan összetételben megválasztja az alkotmány életbe lépése után lemondott kormányt, a Minisztertanácsot; a miniszterelnök a továbbiakban a Minisztertanács elnöke.

Az 1949: 5. tvr. eltörli a kötelező iskolai vallásoktatást; kimondja, hogy „a vallásoktatás az iskolákban nem kötelező”. szeptember 6.

Az oldal tetejére szeptember 6.
A kultuszminiszter rendeletet ad ki a hitoktatásról: a költségeket az állam fedezi; a hitoktatókat, az illetékes egyházi hatóság javaslata alapján, a megyei (fővárosi) tanács VB nevezi ki; a hitoktató nem tagja a tantestületnek.
Az oldal tetejére szeptember 7.
Az MDP KV Titkársága Losonczy Géza előterjesztésében megvitatja „a kémbanda perével kapcsolatos propagandára” vonatkozó előterjesztést. Gimes Miklóst megbízzák, hogy dolgozzon ki „sillabuszt” a pert feldolgozó pártnapokra. szeptember 16.
A Bonnban összeülő nyugatnémet parlament kikiáltja a Német Szövetségi Köztársaságot (NSZK). szeptember 20.
Az oldal tetejére szeptember 8.
Meghal Richard Strauss német zeneszerző, karmester.
Az oldal tetejére szeptember 10.
Az MDP KV közli, hogy Horváth Zoltánt, Justus Pált és Pálffy Györgyöt kizárta tagjai sorából.
Az oldal tetejére szeptember 13.
Az Mt rendelete megszünteti a Kelet-európai Tudományos Intézetet; megalakul az Állam- és Jogtudományi, a Történettudományi, a Nyelvtudományi és a Közgazdaságtudományi Intézet. 1953. február 13.
Az oldal tetejére szeptember 15.

A Népgazdasági Tanács (NT) határozata alapján minden 3 ezer főnél több dolgozót foglalkoztató, illetőleg kulcsfontosságú vállalatnál személyzeti és bérügyi osztályt kell szervezni.

Az oldal tetejére szeptember 16.
A Bp-i Népbíróság megkezdi Rajk László és öt társa perének tárgyalását. Az ítélkező tanács elnöke Jankó Péter, a népügyész Alapi Gyula. szeptember 24.

A szovjet és a keletnémet pártvezetők Moszkvában határoznak az NDK létrehozásáról. október 7.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Letartóztatják Villányi András r. ezredest, a Gazdasági Rendőrség v. vezetőjét, a PM osztály-vezetőjét. 1950. május 20.

Az NSZK-ban életbe lép az ún. megszállási statútum, és megalakul a kancellárrá választott Konrad Adenauer kereszténydemokrata kormánya. október 7. november 22.

Az oldal tetejére szeptember 23.
Harry Truman amerikai elnök bejelenti, hogy a Szu augusztusban atomrobbantást hajtott végre. szeptember 25.
Az oldal tetejére szeptember 24.
A Bp-i Népbíróság Különtanácsa „népellenes bűntettért, kémkedésért, hűtlenségért, az imperialista hatalmak háborús terveinek elősegítéséért és a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésért” Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást halálra (október 15.), Justus Pált és Brankov Lázárt életfogytiglani, Ognyenovics Milánt 9 évi börtönre ítéli. Pálffy György és Korondy Béla ügyét elkülönítik és katonai bíróság elé utalják. október 21. A mintegy 30 mellékperben közel 100 börtönbüntetés és 15 halálos ítélet születik.
Az oldal tetejére szeptember 25.
A TASZSZ hírügynökség bejelenti, hogy a Szu rendelkezik atombombával. 1953. augusztus 12.
Az oldal tetejére szeptember 26.
Tanévnyitót tart a BME Veszprémben felállított nehézvegyipari kara. 1951. szeptember 9.
Az oldal tetejére szeptember 28.

A NOT másodfokon, helybenhagyva az első fokú bíróság ítéletét, 12 évi börtönre ítéli Matheovits Ferencet, a DNP v. ogy-i képviselőjét. 1956. szeptember 13.

A Szu felbontja a Jugoszláviával kötött kölcsönös barátsági és együttműködési szerződést. szeptember 30.

Az oldal tetejére szeptember 29.

A kormány felhívást ad ki ötévesterv-kölcsön jegyzésére. október 12. 1950. szeptember 28.

Az oldal tetejére szeptember 30.
Rákosi Mátyás beszédet mond a nagy-bp-i pártaktíván, és kijelenti: „Legfontosabb az éberség!”. A Rajk-ügyről azt mondja, annak megoldása neki is „sok álmatlan éjszakát okozott”.
A magyar kormány egyoldalúan felmondja a Jugoszláviával kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.