1949
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Megszűnik a Bp Székesfővárosi Közlekedési Rt. (BSZKRT).* A társaságot szétdarabolják, és hét különálló vállalatot hoznak létre. 1968. január 1.

A Nemzeti Szalonban megnyílik az első szovjet képkiállítás.

Mao Ce-tung, a KKP vezetője Pekingben kikiáltja a Kínai Népköztársaságot. 1954. szeptember 28. A megalakuló kommunista kormány elnöke Csou En-laj, a KKP KB PB tagja. 1976. január 8.

Az oldal tetejére október 2.
Felavatják az újonnan létesített miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem első épületeit.
Az oldal tetejére október 5.
A BM jóváhagyja a 14 legfontosabb ref. egyházi egyesület megszüntetéséről szóló konventi határozatot. 1950. december 12.
A KPM rendelete értelmében a gépjárművek hátsó rendszámtáblájáról el kell távolítani a Kossuth-címert.
Az oldal tetejére október 6.

A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségével kapcsolatban álló hazai csoportok elleni persorozat részeként halálra ítélik Dósa Attilát, Varga Modesztó főhadnagyot, Csúcs György főhadnagyot, Szűcs József alezredest és Prettenhoffer Jenő főmérnököt.* 1950. április 1.

Az oldal tetejére október 7.

Bemutatják Jenei Imre 1948-ban forgatott, Egy asszony elindul c. filmjét.

A Német Néptanács kikiáltja az Német Demokratikus Köztársaságot. október 10. Az ország fővárosa Kelet-Berlin; a kormányfő Otto Grotewohl. 1964. szeptember 21.

Az oldal tetejére október 8.

Megkezdődik az oktatás a Debrecenből egy tanév után Egerbe költöztetett Pedagógiai Főiskolán. 1969. november 19.

Az oldal tetejére október 10.

A Bp-i Hadbíróság Pálffy György altábornagyot, Németh Dezső ezredest, Horváth Ottó r. alezredest és Korondi Béla r. ezredest halálra, Nagy Pál alezredest 12 évi fegyházra ítéli. október 21.

Megkezdődik a nagykereskedelem államosítása.

A Kominform Karlovy Varyban (Csehszlovákia) az egyházpolitikai lépések összehangolásáról tanácskozik. A résztvevők meghatározzák az egyház elleni fellépés további céljait és lépéseit.

A németországi szovjet katonai parancsnokság, a főhatalmat fenntartva, hivatalosan jóváhagyja az NDK megalakulását. A két külön német állam megalakulásával a békeszerződés ügye lekerül a napirendről. október 15.
Az oldal tetejére október 11.

Az Mt rendeletet ad ki a mo-i német nemzetiséget érintő korlátozások feloldásáról; a kitelepítés lezárul, a német nemzetiségűek szabadon megválaszthatják lakó- és munkahelyüket, és visszakapják állampolgári jogaikat.

Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettes az ENSZ Közgyűlés Különleges Politikai Főbizottságában tiltakozik a Mo, Bulgária és Románia belügyeibe való nyugati beavatkozás miatt. október 13.
Az oldal tetejére október 12.

A tervkölcsönjegyzés 752 827 600 Ft-tal, 50%-os túljegyzéssel zárul. 1950. szeptember 14.

Az oldal tetejére október 13.
Az ENSZ határozatban kéri a hágai Nemzetközi Bíróságot, adjon jogi véleményt arról, vajon a Mo-on, Bulgáriában és Romániában rendezett koncepciós perek nem sértik-e a békeszerződés emberi jogi előírásait. 1950. április 27.
Az oldal tetejére október 14.
Rákosi Mátyás vezetésével kormánybizottság alakul Sztálin 70. születésnapja megünneplésére. december 21.
Az oldal tetejére október 15.
Kivégzik Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. 1956. október 6.
A Szu felveszi a diplomáciai kapcsolatot az NDK-val; szovjet–NDK barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá.
Az oldal tetejére október 16.

Görögországban kapitulálnak a kommunista ellenkormány csapatai. — Befejeződik a polgárháború, amelynek során 70 ezer kormánykatona és 38 ezer felkelő halt meg, 75 ezer ember pedig elmenekült az országból.

Az oldal tetejére október 19.
Mo és az NDK felveszi a diplomáciai kapcsolatokat.
Az oldal tetejére október 20.

Az MDP PB határozatot hoz 220, addig magántulajdonban működött közlekedési vállalat államosításáról.

Az Asszonyok c. lap utódaként megjelenik a Nők Lapja c. képes hetilap első száma. Első főszerkesztője Kovács Judit.

Az oldal tetejére október 21.
A Katonai Főtörvényszék helybenhagyja a Pálffy György, Korondy Béla, Németh Dezső és Horváth Ottó ügyében első fokon kiszabott halálos ítéleteket. október 24.

Átadja megbízólevelét Nathaniel Davis, az USA új bp-i követe. 1951. május 18.

Az oldal tetejére október 22.
Miniszterelnöki rendelet előírja a közalkalmazottak eskütételi kötelezettségét. Mivel a kongruás papok és a hitoktatók közalkalmazottnak minősülnek, a kötelezettség rájuk is vonatkozik. december 15.
Az oldal tetejére október 24.
Kivégzik Pálffy Györgyöt, Korondy Bélát, Németh Dezsőt és Horváth Ottót. 1956. október 6.

Átszervezik az ország bírósági rendszerét. A Kúria helyett felállítják a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságát (LB); a táblák elnevezése felsőbíróság, a törvényszékeké megyei bíróság. november 1.

Az oldal tetejére október 26.

Az ET elutasítja a halálra ítélt Wayand Tibor v. detektívfelügyelő kegyelmi kérvényét.*

Az oldal tetejére október 30.

Megkezdődik az MTA kétnapos közgyűlése. — Új alapszabályt fogadnak el, megszüntetik a művészeti osztályt, a korábbi két természettudományi osztály helyett négyet szerveznek. A 257 korábbi tagból 102 rendes és levelező tagot újjáválasztanak, 122 korábbi tagot tanácskozó taggá minősítenek át. november 29.

Az oldal tetejére október 31.

A hónap utolsó napjaiban megjelenő Társadalmi Szemle közli Rákosi Mátyás írását „A Rajk-banda megsemmisítésének tanulságai”-ról.

E hónapban a Mo-on állomásozó három szovjet hadosztály mellé, Rákosi Mátyás kérésére, erősítésként egy negyediket vezényelnek: Romániából áttelepül a 2. gépesített gárdahadosztály, amelynek parancsnokságát Kecskeméten, egységeit a Duna–Tisza közének városaiban helyezik el. 1955. szeptember 30.

E hónap folyamán „Tanuljunk énekszóra oroszul!” címmel új sorozat indul a Magyar Rádióban.
E hónap folyamán elkészül az USA Nemzetbiztonsági Tanácsának a kelet-európai országokkal folytatandó politikára vonatkozó útmutatója, amely hosszú távú célként a kommunizmus felszámolását, rövid távon a nemzeti kommunista rendszerek hatalomra segítését javasolja a kormányzatnak.