1949
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november.

Megszűnik a Huszadik Század című folyóirat.

Az oldal tetejére november 1.
Megszűnik a Bp-i Népbíróság. 1950. április 1.
A magyar–román határügyi egyezmény értelmében megszűnik a kishatárforgalom, az addig működő határátlépőket bezárják.
Az oldal tetejére november 2.
A bp-i bíróságokon megkezdik működésüket a népi ülnökök.
Hollandia elismeri Indonézia függetlenségét.
Az oldal tetejére november 3.
Romániában letartóztatják Balogh Edgárt, Csőgör Lajost, Korparich Edét, Kurkó Gyárfást, Méliusz Józsefet és Szász Pált, az MNSZ v. vezetőit. 1951. augusztus 7.
Az oldal tetejére november 4.
Az USA tovább szigorítja a stratégiai termékek Kelet-Európába irányuló exportját; százzal növelik a tilalmi listán szereplő termékek számát.
Az oldal tetejére november 6.
Az ország legrégebbi, óbudai izraelita hitközsége, az „egy város, egy hitközség” mozgalom jegyében, elsőként határozza el, hogy kész beolvadni a megalakítandó bp-i hitközségbe.
Georgij Malenkov, az ÖK(b)P KB titkára moszkvai beszédében körvonalazza a világméretű kommunista győzelemmel végződő harmadik világháború lehetőségét.
Az oldal tetejére november 7.
Megnyílik az MTA újjáépített könyvtára, miután az ÁVO és egy szovjet különítmény 1947 tavaszától „átvizsgálta” anyagát.
A lengyel származású Konstantyn Rokossowski (Konsztantyin Rokosszovszkij) szovjet marsallt nevezik ki a lengyel néphadsereg főparancsnokává és Lengyelország honvédelmi miniszterévé.
Az oldal tetejére november 8.
A Bp-i Katonai Törvényszék Marschall László v. r. ezredest halálra (december 29.), Deszkás János v. alezredest 15 évi (december 13.), Láncz István v. alezredest 12 évi, Konkoly-Thege Barna v. alezredest 10 évi, Csatári-Kálcsics József v. ezredest 10 évi, Mátyás László v. r. ezredest 15 évi fegyházbüntetésre ítéli.
Az oldal tetejére november 10.

Kémkedés és szabotázs vádjával letartóztatják Geiger Imrét, a Standard Villamossági Rt.* vezérigazgatóját. november 18. 1950. február 21.

Az MDP PB határozatot hoz a tagfelvétel kiszélesítéséről.
Az oldal tetejére november 11.
A Tiszántúli Ref. egyházkerület Péter Jánost választja püspökké. december 15.
Az oldal tetejére november 16.

Galyatetőn megkezdődik a Kominform harmadik tanácskozása. november 19.

Az oldal tetejére november 18.

Letartóztatják Robert Vogeler amerikai mérnököt, a Standard Villamossági Rt. alkalmazottját. november 21. december 20.

Az oldal tetejére november 19.
Galyatetőn befejeződik a Kominform harmadik tanácskozása.
Az oldal tetejére november 20.
Felavatásának 100. évfordulóján átadják a forgalomnak az újjáépített Lánchidat.
Az oldal tetejére november 22.
Az ENSZ Közgyűlése ismételten elutasítja Mo, Albánia, Bulgária, Románia és Mongólia felvételi kérelmét. 1952. szeptember 2.

A nyugat-németországi megszálló hatalmak főbiztosai és az NSZK kancellárja aláírja a petersbergi megállapodást. Kimondják, hogy (Nyugat-)Németországot felveszik az Európa Tanácsba, és bevonják a Marshall-tervbe; az ország számára engedélyezik konzuli és kereskedelmi kapcsolatok létesítését; a jóvátétel mértékét csökkentik.

Az oldal tetejére november 27.

Békés községben (Békés m.) Losonczy Géza, a Népművelési Minisztérium államtitkára megnyitja az ország első művelődési otthonát. 1953. december 31.

Az oldal tetejére november 28.

A NOT másodfokon életfogytiglani szabadságvesztésre ítéli Szügyi Zoltán v. vezérőrnagyot, a Szent László hadosztály egykori parancsnokát.* 1967. november 23.

Az oldal tetejére november 29.
Több tucat tudós kizárását, a testület politikai „megtisztítását” követően újjáalakul az MTA; elnök Rusznyák István (1970. február 5.), főtitkár Alexits György (1950. december 2.).

Az újvidéki rádió megkezdi magyar nyelvű adását.