1949
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen a bölcsészkarból kivált tanszékekből megalakul a Természettudományi Kar. 1953. április 21.

Az év elejétől e napig kb. 500 cionista fiatal hagyja el illegálisan az országot.

Az oldal tetejére május 4.
A márianosztrai fegyintézetből eltávolítják az ott dolgozó irgalmas nővéreket.
Négyhatalmi megállapodást írnak alá a berlini blokád megszüntetéséről. május 12.
Az oldal tetejére május 5.
Grősz József kalocsai érsek értesíti a Népfront választási bizottságát, hogy a püspöki kar figyelmeztette a híveket: éljenek szavazati jogukkal, és azt „lelkiismereti felelősségük átérzésével gyakorolják”.

Belgium, Dánia, Franciaország, Írország, Izland, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Olasz-ország és Svédország képviselői Londonban aláírják a „tízhatalmi megállapodást”, az Európa Tanács alapító okiratát. augusztus 3.

Az oldal tetejére május 7.
A kormány rendeletet ad ki az 1945. évi igazoló eljárások során megállapított egyes joghátrányok megszüntetéséről; a hivatalos nyilvántartásokból törlendők az igazoló eljárásra vonatkozó bejegyzések.
Az oldal tetejére május 8.

Rákosi Mátyás a választási kampány csúcspontjaként 150 000 ember előtt beszél Celldömölkön.

A nyugatnémet parlamenti tanács elfogadja a jövendő NSZK alaptörvényét. május 23.
Az oldal tetejére május 11.

Prágában letartóztatják és Bp-re hozzák Noel Field kommunista meggyőződésű v. amerikai diplomatát.* május 17. Az ÁVH megkezdi Field kihallgatását. 1954. november 1.

Az oldal tetejére május 12.

Letartóztatják Dénes Béla orvost, írót, a Magyar Cionista Szövetség v. társelnökét. június 18.

Békésen (Békés vm.) megnyílik az ország első szabadpolcos községi könyvtára. november 27.

Az USA és a Szu közötti ENSZ-beli egyeztetések eredményeként véget ér a berlini blokád; ezzel a Szu elismeri az európai status quót.
Tiranában megkezdődik Koçi Xoxe v. belügyminiszter perének tárgyalása. június 10.
Az oldal tetejére május 13.
Kivégzik Baráth István András jászberényi gazdálkodót, aki 1944-ben a Szent István körút 2. alatti nyilasházban kegyetlenkedett, és kivégzésekben vett részt.
Az oldal tetejére május 15.

Az ogy-i választásokon, 96%-os részvétel mellett, az MFNF közös listájának jelöltjei kapják a szavazatok 96,27%-át. május 20.

Egylistás parlamenti választások kezdődnek Németország szovjet megszállási zónájában. május 16.

Az oldal tetejére május 16.

A Németország szovjet zónájában rendezett választásokon, 95,2%-os részvétel és 6,6%-nyi (863 ezer) érvénytelen szavazat mellett, az NSZEP 66,1%-al győz.*

Az oldal tetejére május 17.

Az e napra virradó éjszakán Noel Field „vallomása” alapján letartóztatják Szőnyi Tibort, az MDP Káderosztályának vezetőjét és Szalai Andrást, az osztály helyettes vezetőjét. — A következő napokban őrizetbe veszik Vági Ferencet, a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetőjét (1950. március 20.), Balabán Pétert, Demeter Györgyöt és feleségét (1950. március 27.), Dobó Jánost és feleségét, Földi Ivánt (1950. március 27.), Kálmán Andrást, Kojsza Ilonát, és a háború után Nyugatról visszatért kommunista emigránsok, az ún. „svájci csoport” más tagjait. május 23.

Meghal Balázs Béla író, filmesztéta.
Az oldal tetejére május 19.

Bemutatják Keleti Márton Janika c. filmjét.

Az oldal tetejére május 20.
Dobi István (első) kormánya, tekintettel a választásokra, benyújtja lemondását. június 11.
Az oldal tetejére május 23.
Letartóztatják Cseresnyés Sándort, a BM sajtóosztályának vezetőjét (1950. március 20.) és Szász Bélát, az FM sajtótitkárát (1950. november 29.). május 29.

Németország három nyugati megszállási zónájából létrejön a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK). 1990. október 3. Az ország ideiglenes fővárosa Bonn. augusztus 14.

Az oldal tetejére május 28.
Nyolcvanfős parasztküldöttség utazik a Szu-ba, hogy tanulmányozza a szovjet mezőgazdaságot.
Az oldal tetejére május 29.

Letartóztatják Marschall László v. r. ezredest. május 30. november 8.

Az oldal tetejére május 30.

Az ÁVH Péter Gábor vezette különítménye késő este letartóztatja Rajk László külügyminisztert. június 7. június 16. szeptember 16.

Németország szovjet megszállási övezetében a népi küldöttek III. kongresszusa elfogadja a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) alkotmányát. október 7.
Az oldal tetejére május 31.
Az MDP KV határozatot hoz a tagfelvétel megkezdéséről; kulákokat és más kizsákmányolókat, a tagrevízió során kizártakat tagjelöltként sem szabad felvenni a pártba. november 10.