1949
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Július folyamán

A Magyar Rádióban két új sorozat kezdődik, „Sztálin élete”, és „Harc az imperializmus ügynökei” ellen címmel.

Az oldal tetejére július 1.
Marosán Györgyöt felmentik az MDP KV titkári tisztéből. július 7.
A Belgrádban aláírt jugoszláv–amerikai egyezmény deklarálja Jugoszlávia semlegességét.
A Szent Officium nyilvánosságra hozza a XII. Pius pápa utasítására kidolgozott „antikommunista dekrétumot”, amely kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy a hívők belépjenek a kommunista pártokba, vagy bármi módon támogassák azokat.
Az oldal tetejére július 2.

Klement Gottwald csehszlovák köztársasági elnök elhalasztja Esterházy János halálos ítéletének végrehajtását. 1950. április 7.

Moszkvában meghal Georgi Dimitrov, bolgár kommunista vezető, miniszterelnök, az 1930-as években a Komintern VB elnöke. Mumifikált tetemét, szovjet mintára, Szófiában mauzóleumban helyezik el. A miniszterelnöki és pártfőtitkári tisztséget Vaszil Kolarov kapja. 1950. január 23.

Az oldal tetejére július 5.
Letartóztatják Pálffy György altábornagyot, a Magyar Honvédség vk. főnökét. október 10.
Az oldal tetejére július 6–9.
A NOT másodfokon tárgyalja, és helybenhagyja a Mindszenty József és társai ügyében hozott ítéletet. augusztus 16.
Az oldal tetejére július 6.

Letartóztatják Aczél Györgyöt, az MDP Baranya Megyei Bizottsága első titkárát. 1950. március 23.

Az oldal tetejére július 10.
A NÉKOSZ III. közgyűlése kimondja a szervezet feloszlatását, és a népi kollégiumok átadását az államnak.
Az oldal tetejére július 15.
A KPM Vasúti Főosztályán (MÁV-Vezérigazgatóság) és a Máv-igazgatóságokon felállítják a politikai osztályokat.
Az oldal tetejére július 19.
Kádár János házasságot köt Tamáska Máriával.
Az oldal tetejére július 20.

Bp polgármesterévé Pongrácz Kálmánt, alpolgármesterré Köböl Józsefet választják; mindketten az MDP tagjai.

Egyiptom és Izrael békeszerződést ír alá; Izrael területe az eredeti 14 500 négyzetkilométerről 20 ezerre növekszik; a gázai övezetet Egyiptom kapja; Jeruzsálem nyugati fele izraeli, a keleti (transz)jordániai fennhatóság alá kerül.

Az oldal tetejére július 21.
New Yorkban bejelentik a Magyar Nemzeti Bizottmány megalakítását; menekültkormányként működő Végrehajtó Bizottságának elnöke Varga Béla.
Az oldal tetejére július 25.

Antos István pénzügyminisztériumi államtitkár és Vladimír Clementis csehszlovák külügyminiszter aláírja az ún. Csorba-tói egyezményt, amely rendezi a két ország között függőben lévő pénzügyi és gazdasági kérdéseket. Mo lemond a lakosságcserével kapcsolatban felmerült anyagi követeléseiről, Csehszlovákia pedig a jóvátétel nagyobbik, még nem teljesített hányadának megfizetésétől.

Az USA-ban alapított Szabad Európa Bizottság létrehozza a Szabad Európa Rádió (Radio Free Europe) bizottságot. 1950. július 4.

Az oldal tetejére július 26.
Moszkvában megalakul a Magyar–Szovjet Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság; aláírják a magyar–szovjet műszaki-tudományos együttműködési megállapodást.
Az oldal tetejére július 29.
E naptól a belügyminiszter hatáskörébe tartozik a ki- és beutazási ügyek felügyelete. Külföldre utazni, külföldi személyeket és küldöttségeket az országban fogadni kizárólag belügyminiszteri engedéllyel szabad.
Az oldal tetejére július 30.
Aláírják a szovjet–magyar határ-megállapodásról szóló jegyzőkönyvet.
A Magyar Népi Szövetség szervezésében kétnapos Petőfi-ünnepségsorozat kezdődik Segesvárott. Mo-ot Széll Jenő bukaresti magyar követ, Andics Erzsébet történész, Kuczka Péter író és Zelk Zoltán költő képviseli.

Szovjet kulturális küldöttség érkezik Mo-ra a Petőfi Sándor halálának 100. évfordulóján rendezendő ünnepségekre. július 31. A küldöttség vezetője Sztyepan Scsipacsov költő.

Az oldal tetejére július 31.
Kormányrendelet a bíróságokon létrehozza a népi ülnöki rendszert. november 2.

Megszűnik a Világ, a feloszlott PDP napilapja.

A Szovjet Írószövetség ünnepi ülést tart Moszkvában Petőfi Sándor halálának 100. évfordulóján. augusztus 2.