1949
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.

Népszámlálást tartanak Mo-on. Az ország lakossága 9 204 799 fő. A legnépesebb városok: Bp 1 millió 509 ezer, Debrecen 110, Miskolc 109, Szeged 86, Pécs 79, Kecskemét 59, Győr 57, Hódmezővásárhely 49, Nyíregyháza 48, Szombathely 47 ezer lakos.

Ausztriában formálisan is megalakul a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK); vezetője kisbarnaki Farkas Ferenc v. vezérezredes. február 9.

Az oldal tetejére január 2.

XII. Pius pápa Acerrimo maerore kezdetű, a magyar főpapokhoz intézett levelében elítéli a Mindszenty József bíboros érsek elleni eljárást, és a főpásztorokat bátor helytállásra buzdítja.

Az oldal tetejére január 3.
Bp-en megnyílik a Külügyi Akadémia.
Az oldal tetejére január
A r. kat. püspöki kar és a kormány megbízottai között előkészítő tárgyalások kezdődnek az állam és az egyház viszonyának rendezéséről; Rákosi Mátyás felajánlja a megegyezés lehetőségét. január 7.
Az oldal tetejére január 6.
Vízkereszt napja ez évben már nem fizetett ünnepnap.

Sebes Gusztávot nevezik ki a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.* 1956. június 9.

Az oldal tetejére január 7.
XII. Pius pápa Mócsy Imre jezsuita atya által kézbesített levelében a püspöki karnak megtiltja a tárgyalások folytatását a kormánnyal; a másnapra kitűzött tárgyaláson a főpapok nem jelennek meg. január 10.
Az oldal tetejére január 8.
Sztálin és a szovjet vezetők a Kremlben fogadják Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt és Farkas Mihályt.
Turóczy Zoltán ev. püspök a szegedi Csillag-börtönben meglátogatja Ordass Lajos püspök-társát, és közli vele a kormány üzenetét: lemondása esetén azonnal szabadon bocsátják; Ordass püspök visszautasítja az ajánlatot.
Az oldal tetejére január 10.

A katolikus püspökkari konferencia körlevelében kijelenti, hogy a kormánnyal a történtek ellenére sem kezdenek tárgyalásokat, mert csak az Apostoli Szentszékkel egyetértésben csele-kedhetnek. január 17.

Az oldal tetejére január 11.

Mindszenty József bíboros vizsgálati fogságának 16. napján aláírja első vallomását, de neve alá c. f. (kényszerből cselekedtem) jelzést tesz. február 3.

Az USA visszautasítja Mo kérését a Szent Korona visszaszolgáltatására.
Az oldal tetejére január 12.

A kormány rendeletet ad ki az egyetemi bölcsészettudományi és természettudományi képzés újjászervezésről. május 1.

Az oldal tetejére január 12–14.

Ülésezik az Ogy. Az 1949: II. tc. megszünteti a közigazgatási bíróságot.

Az oldal tetejére január 13.
Megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront előkészítő bizottsága. február 1.
Megszűnik a közellátási kormánybiztosok megbízatása.
Az oldal tetejére január 15.
Kormányrendelettel felállítják a Gyapottermesztési Tanácsot a gyapot, a gumipitypang és a narancs hazai meghonosításának irányítására.
Az oldal tetejére január 16.

„A népi demokrácia néhány problémája” c. cikkében Rákosi Mátyás az SzN-ben kijelenti, hogy a népi demokrácia betölti a proletárdiktatúra funkcióját.

Az oldal tetejére január 17.

P. Mócsy Imre személyesen számol be római útjáról a püspöki konferencia tagjainak. Mócsy atyát az ÁVH az értekezletről távoztában letartóztatja, és a buda-déli, majd a kistarcsai internálótáborba hurcolja. 1953. október 15.

Az oldal tetejére január 18.
Szovjet kezdeményezésre gazdasági tárgyalások kezdődnek Moszkvában öt kelet-európai ország részvételével. január 25.
Az oldal tetejére január 20.
A MAORT-perben a másodfokon eljáró NOT Papp Simon vezérigazgató halálos ítéletét életfogytiglani fegyházra enyhíti, Ábel Bódogot 10 évi fegyházra, Binder Bélát 4 évi börtönre ítéli. 1955. június 4.
Az MDP PB dönt a Magyar Függetlenségi Népfront létrehozásáról. A testület szerint olyan szervezetet kell létrehozni, amely a párt célkitűzéseit követi, és, a pártversengés „idejétmúlt” eszméje helyett, a „politikai egység” gondolatát képviseli. február 1.

Letartóztatják Matheovits Ferencet, a Demokrata Néppárt (február 2.) ogy-i képviselőjét. szeptember 28.

Az oldal tetejére január 24.
Bp-en a Magyar–Szovjet Barátsági Hét keretében első alkalommal nyílik meg az „Ismerd meg a Szovjetuniót!” c. képkiállítás.
Az oldal tetejére január 25.

A moszkvai gazdasági tárgyalások befejezéseként, szovjet javaslatra, a Marshall-tervre és az OEEC létrehozására válaszul, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mo, Románia és a Szu képviselői megalakítják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST); Jugoszlávia belépési szándékát elutasítják. február 4. április 26–28.

Az oldal tetejére január 28.
Megalakul az Ikarus Karosszéria és Járműgyár Nemzeti Vállalat.

Belgium, Hollandia, Franciaország. Luxemburg és Nagy-Britannia elhatározza az Európa Tanács felállítását. március 5.

Az oldal tetejére január 29.
Az Országos Nemzeti Bizottság utolsó ülése kimondja a nemzeti bizottságok feloszlatását. február 1.
Az oldal tetejére január 30.
Sztálin kilátásba helyezi a berlini blokád megszüntetését és leszerelési megállapodás megkötését, valamint készségét fejezi ki egy szovjet–amerikai csúcstalálkozón való részvételre.
Az oldal tetejére január 31.

A hónap folyamán nyugállományba vonul Kerekess István, a Kúria elnöke. 1954. december 11. A felsőbíróság vezetését Somogyi Ödön másodelnök veszi át. augusztus 18.