1949
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront (MFNF), és összeül a szervezet Országos Tanácsa; elnökké Rákosi Mátyást, titkárrá Rajk Lászlót választják. március 15. — Ezzel Mo-on de facto megszűnik a többpártrendszer.

A HM Katonapolitikai Csoportfőnöksége átalakul Katonai Elhárító Főcsoportfőnökséggé. 1950. február 1.
Az oldal tetejére február 2.
Emigrál Barankovics István, a Demokrata Néppárt főtitkára. Távozása előtt levélben értesíti az Ogy elnökét pártja feloszlatásáról. február 4.
Az oldal tetejére február 3.
A Bp-i Népbíróságon megkezdődik Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és társai pere; a tanácselnök Olti Vilmos, a népügyész Alapi Gyula, a kirendelt védő Kiczkó Kálmán. február 8.
Az oldal tetejére február 4.

A politikai helyzet elleni tiltakozásul a DNP Politikai Bizottsága kimondja a párt feloszlását.

A kormány jegyzékben tiltakozik Jugoszláviának a KGST-be való felvétele ellen.
Nagy-Britannia és az USA tiltakozik a magyar kormánynál amiatt, hogy nem küldhették el megfigyelőiket a Mindszenty-per tárgyalására, holott ehhez a békeszerződés szerint joguk lett volna.
Az oldal tetejére február 8.

A Bp-i Népbíróság Különtanácsa ötnapi tárgyalás után Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érseket életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtja. Baranyai Gyula Jusztin ciszterci szerzetes egyetemi tanárt 15 évi, Esterházy Pál hg.-et 15 évi, Ispánky Béla egyetemi lelkészt életfogytiglani, Tóth László újságírót 10 évi, Zakar András érseki titkárt 6 évi fegyházbüntetésre, Nagy Miklóst, az Actio Catholica titkárát 3 évi börtönbüntetésre ítéli. július 6–9.

Az oldal tetejére február 9.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségével kapcsolatban álló hazai ellenállási csoportok ellen folytatott nyomozás során Bécsben letartóztatják Dósa Attila v. hadnagyot. február 24.
Az USA Képviselőháza úgy határoz, hogy az ENSZ Közgyűlésében javasolja a Mindszenty-ügy napirendre vételét. február 10.
Az oldal tetejére február 10.
1945. február 3-ától e napig 160 személyt végeznek ki a népbíróságok ítéletei alapján. 1950. március 31.

Harry Truman amerikai elnök „gusztustalannak”, Ernest Bevin brit külügyminiszter „vissza-taszítónak” nevezi a Mindszenty-pert. február 13.

Bukarestben aláírják a magyar–román állampolgársági egyezményt. június 19.  

Bemutatják a Mágnás Miska c. filmet, amely a háború utáni magyar filmgyártás első új stílusú operettje. Rendező Keleti Márton, forgatókönyvíró Gábor Andor; szereplők: Latabár Kálmán, ifj. Latabár Árpád, Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János, Németh Marika, Gobbi Hilda, Sulyok Mária, Pécsi Sándor.*

Az oldal tetejére február 11.
Az USA Külügyminisztériuma, válaszul két amerikai diplomata Mo-ról történt kiutasítására, kiutasítja az országból a washingtoni magyar követség első titkárát. február 12.
Az oldal tetejére február 12.
XII. Pius pápa a Mindszenty-pert tárgyaló levelet tesz közzé, amelyben a kelet-európai katolikus egyházak súlyos helyzete miatt a nyugati világ hathatós segítségét kéri.
Az ÁVH letartóztatja Kerkai Jenő jezsuita szerzetest, az 1946 nyarán feloszlatott KALOT v. vezetőjét. augusztus 18.
A kormány jegyzékben kéri az USA kormányától Selden Chapin követ visszahívását. február 17.
A kormány rendeletet ad ki a tanyaközpontok kialakításáról.
Az oldal tetejére február 13.
Rajk László külügyminiszter az MTI-nek adott nyilatkozatában elítéli „a Mindszenty-ügy miatt kirobbant világméretű rágalomhadjáratot”. március 16.
Az Apostoli Szentszék Grősz József kalocsai érsekre ruházza a Mindszenty Józsefnek adott rendkívüli egyházi felhatalmazásokat.
Az oldal tetejére február 15.

Megjelenik a Mo-i Ref. Egyház hivatalos lapja, a Református Egyház.

Az oldal tetejére február 16.
Az MDP KV Titkársága a Mo-on maradt német lakosok anyagi helyzetével kapcsolatos előterjesztést tárgyalja. A KSH adatai alapján készült vitaanyag 236 548 Mo-on élő svábot említ, akik 1477 községben laknak. Az előzetes felmérés szerint az országban maradt német nemzetiségűek közül még mintegy 50 000 személy esetében további vagyonkorlátozást lehet elérni; az így igénybe vehető földbirtokok nagyságának felmérésére községenként végrehajtandó „pontos adatfelvételezést” rendelnek el.

Az ÁVH letartóztatja Varga Istvánt, a MÁV elnökét, és Lux Ernőt, a MÁV ny. igazgatóját. 1950. január 28.

Az oldal tetejére február 17.
Az MDP PB határozata alapján létrejön az Államgazdasági Bizottság, amely 1953-ig működik.
Selden Chapin amerikai követ elhagyja Mo-ot. március 24.
Az oldal tetejére február 18.
Gerő Ernőt nevezik ki pénzügyminiszterré. A közlekedési tárca élére Bebrits Lajos kerül.
Az oldal tetejére február 19.

A hadseregben a korábbi nevelőtisztek helyére társparancsnokként működő politikai tiszteket állítanak. 1953. január 20.

A Diósgyőri Vasgyár dolgozói az ország valamennyi üzemének munkásait szocialista munka-versenyre hívják.

Bp-en a Magyar Állami Operaházban ünnepélyesen megnyílik a „Szovjet Kultúra Hónapja” elnevezésű rendezvénysorozat.
Az oldal tetejére február 20.

Mindszenty József és társai a népbíróság előtt címmel megjelenik az ún. Fekete Könyv.

Az oldal tetejére február 23.
Az MFNF felveszi tagjai sorába a Független Magyar Demokrata Pártot (Balogh-párt) és a Radikális Demokrata Pártszövetséget.

A már állami tulajdonban lévő Uhri Testvérek Autokarosszéria- és Járműgyára összeolvad az Ikarus Gép- és Fémgyár Rt.-vel; létrejön az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár.

Az oldal tetejére február 24.

Az MHBK hazai kapcsolatainak ügyében nyomozó magyar hatóságok 15 [?] (bizonytalan adat szerint 19*) főt átadnak a szovjet katonai szerveknek; büntetésük egységesen 25 évi kényszermunka.

Egyiptom és Izrael képviselői fegyverszüneti egyezményt írnak alá. július 20.
Az oldal tetejére február 25.

Megalakul a Magyar Tudományos Tanács, amely az MTA-n zajló politikai tisztogatások lezárásáig a legfőbb tudományos döntéshozói fórum; vezetője Gerő Ernő. A tanács megkezdi az egyetemektől független kutatóintézeti hálózat kialakítását. október 31. december 13.

Az oldal tetejére február 26.

Megjelenik a VKM rendelete a Munkára, Harcra Kész ifjúsági honvédelmi és sportmozgalomról. április 4.

Az oldal tetejére február 28.
Valutaüzérkedés vádjával bíróság elé állítják Mindszenty József bíboros „bűntársait”, összesen 14 embert. március 8.