1949
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Kihirdetik az 1949: 15. tvr.-t „a budapesti Műszaki Egyetem átszervezése tárgyában”. A tvr. kialakítja az egyetem kari struktúráját.

Az oldal tetejére december 2.
Megalakul a szovjet mintára szervezett Állami Ellenőrző Bizottság, amely ellenőrzést gyakorol valamennyi minisztérium és főhatóság felett.

A bp-i Nemzeti Színház bemutatja Makszim Gorkij Ellenségek c. drámáját.

Bemutatják Máriássy Félix Szabóné c. filmjét.

Az oldal tetejére december 4.
A budai izr. hitközség kimondja egyesülését a pestivel.
Az oldal tetejére december 5.

Megkezdődik az Ogy téli ülésszaka. december 10. december 13.

Az oldal tetejére december 7.

Szófiában megkezdődik a „kártevés, szabotázs, az amerikai imperializmusnak és a Tito-bandának tett szolgálatok” vádjával bíróság elé állított Trajcso Kosztov v. bolgár miniszterelnök-helyettes, kommunista vezető és társai ügyének tárgyalása. A fővádlott, a koncepciós perek történetében szinte egyedülálló módon, nyilvános meghallgatásán minden vádat tagad, és visszavonja kikényszerített vallomását. december 16.  

Az oldal tetejére december 8.

A NOT tízévi szabadságvesztésre súlyosbítja Kecskési (Tollas) Tibor v. cs. főhadnagy büntetését.*

Az oldal tetejére december 9.
Döntés születik a Bp-i Agrártudományi Egyetem Gödöllőre telepítéséről.
Az oldal tetejére december 10.
Az Ogy elfogadja az ötéves népgazdasági tervről szóló 1948: XXV. tc.-t. 1950. január 1.
A Nemzeti Múzeumban megnyílik „A nagy Sztálin harcos élete” c. kiállítás.
Az oldal tetejére december 13.

Az 1949: XXV. tc. Bp közigazgatási határainak kiterjesztéséről rendelkezik. december 14.

Tardi István r. ezredes vallomása alapján perújrafelvételt rendelnek el Deszkás János v. alezredes ügyében. december 22.
Megszűnik a Tudományos Tanács.
Az oldal tetejére december 14.

A 4.343/1949. sz. Mt-rendelet, az alkotmány felhatalmazása alapján, átszervezi Mo. területi-közigazgatási beosztását. 1950. január 1. Az Mt e rendeletben meghatározza az új megyék nevét, székhelyét és területét, egyúttal felhatalmazza a belügyminisztert a végrehajtás további részleteinek és az új beosztás hatálybalépése napjának meghatározására. 1950. január 29. A korábbi 25 megye és 14 törvényhatósági jogú város helyett 19 megye alakul, és létrejön Nagy-Budapest.

Az oldal tetejére december 15.

Letartóztatják Israel Jacobsont, az American Jewish Joint Distribution Comittee (JOINT) mo-i képviselőjét. — A kémkedéssel vádolt Jacobsont tizenkét napi vallatás után kiutasítják az országból.

A püspöki kar a segélyben részesülő papok számára engedélyezi az állameskü letételét; maguk a főpapok, a kánonokra hivatkozva, megtagadják az eskütételt.
Beiktatják tisztségébe Péter János tiszántúli ref. püspököt. 1956. október 31.

Megindul a Szovjet Kultúra c. folyóirat.

Az oldal tetejére december 16.

Szófiában kivégzik az előző napon halálra ítélt Trajcso Kosztovot. A perben négy vádlott-társa életfogytiglani, három 15 évi, egy 8 évi börtönbüntetést kap.

Az oldal tetejére december 17.

A Soli Deo Gloria Ref. Diákszövetség kimondja önkéntes feloszlását.

Az oldal tetejére december 18.
Utóbb „padlássöprésnek” nevezett erőszakos akciósorozat indul a mg-i terményadó-hátralékok behajtására.
Az oldal tetejére december 20.
Rákosi Mátyás vezetésével küldöttség utazik Moszkvába, Sztálin születésnapi ünnepségeire. december 21.

Az USA kormánya követeli Robert Vogeler, a Standard Villamossági Rt. (december 29.) alkalmazottja szabadon bocsátását, és a mérnök letartóztatására válaszul megtiltja állampolgárai Mo-ra utazását. 1950. január 3.

Az oldal tetejére december 21.

Sztálin 70. születésnapja tiszteletére díszvacsorát rendeznek a moszkvai Kremlben. Rákosi Mátyás az ünnepelt és Mao Ce-tung között foglal helyet; Sztálin balján Palmiro Togliatti olasz kommunista vezető ül. — Az „ünnep” Mo-on munkaszüneti nap; Bp-en 21 szovjet járművel a 70-es viszonylaton megindul a trolibuszforgalom; az Andrássy út e naptól Sztálin nevét viseli.

Az oldal tetejére december 22.

A Bp-i Katonai Törvényszék perújrafelvételi eljárásban Deszkás Jánost halálra (1950. január 3.), Tardi Istvánt legkevesebb 12 évi kényszermunkára ítéli. 1954. augusztus 30.

Az oldal tetejére december 24.
Az MDP KV Államvédelmi Bizottsága az ÁVH átszervezéséről tárgyal. december 28.
Az oldal tetejére december 28.

Közzéteszik az Mt 4353/1949. sz. rendeletét a BM ÁVH megszüntetéséről. A BM ÁVH-ból, a HM Katonai Főcsoportfőnökségéből és a Honvéd Határőrségből Államvédelmi Hatóság (ÁVH) néven önálló főhatóságot hoznak létre, amelyet közvetlenül az Mt alá rendelnek; a szervezet felügyeletét formailag a belügyminiszter látja el. 1950. január 1. 1953. július 17. Az ET Péter Gábort kinevezi az ÁVH vezetőjévé, altábornagyi rangban. 1953. január 3.

Kihirdetik az 1949: 20. tvr.-t egyes ipari és közlekedési vállalatok államosításáról. — Ezzel államosítják a 10 főnél több munkavállalót foglalkoztató, valamint a külföldi tulajdonban lévő üzemeket.

Letartóztatják Gát Zoltán ezredest, a HM Hírszerzési Csoportfőnökségének v. vezetőjét. 1953. november 16.

Az oldal tetejére december 29.
Kivégzik a Rajk-per előkészítése során őrizetbe vett Marschall László v. r. ezredest.

Államosítják az amerikai tulajdonban lévő Standard Villamossági Rt.-t. Megalakul a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG).

Megszűnik a Haladás című hetilap.

Az oldal tetejére december 30.

Angyalföldön a József Attila téren megnyílik a főváros első művelődési háza, a Rákosi Mátyás Kultúrház (későbbi nevén József Attila Művelődési Központ).

Az oldal tetejére december 31.
Kompromisszumos magyar–szovjet megállapodás születik a bauxit és az alumíniumtermékek árának megállapításáról. A Szu lemond arról a követeléséről, hogy részt vegyen a magyar termelési tervek kidolgozásában.

Bp-en a Vörös Hadsereg úton felállítják Steinmetz Miklós kapitány* szobrát, Mikus Sándor alkotását.