1949
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus–szeptember.

A Társadalmi Szemlében megjelenik Horváth Márton cikke: „Lobogónk: Petőfi”.

Az oldal tetejére augusztus 1.
Az USA és Nagy-Britannia jegyzékben kéri Mo-ot, Bulgáriát és Romániát, hogy engedélyezzék külföldi megfigyelők működését a békeszerződés és az emberi jogok ellenőrzésére. október 13.
Az oldal tetejére augusztus 2.
Moszkvában magyar könyvkiállítás nyílik Petőfi Sándor halálának 100. évfordulóján.
Az oldal tetejére augusztus 3.

Életbe lép az Európa Tanács statútuma. augusztus 9.

Az oldal tetejére augusztus 6.
Bp-en büntető bírói és államügyészi akadémia létesül.
Ismét megnyitja kapuit a Margitszigeti Szabadtéri Színpad.
Az oldal tetejére augusztus 8.

Kolozsvárott megnyílik a Magyar Köztársaság Követségének Útlevélhivatala. 1955. április 25.  A hivatal illetékességi területe Erdély, Brassó megye kivételével.

Az oldal tetejére augusztus 9.
Görögország és Törökország csatlakozik az Európa Tanácshoz. 1950. július 13.
Az oldal tetejére augusztus 10.
Összeül az Ogy. augusztus 18.
Az oldal tetejére augusztus 11.
Államosítják a vidéki színházakat.
Az oldal tetejére augusztus 14.
A kommunista irányítású DIVSZ szervezésében Bp-en megnyílik a II. Világifjúsági és Diáktalálkozó, amelyen 82 országból 20 ezren vesznek részt. augusztus 28.
Az NSZK-ban tartott általános választásokon, 78,5%-os részvétel mellett, a CDU 31,0%-ot, az SPD 29,2%-ot szerez. szeptember 20.
Az oldal tetejére augusztus 15.

Megszűnik az 1929-ben alapított Magyar Gazdaságkutató Intézet. 1967. július 1. (Az intézet utolsó igazgatója Varga István volt.)

Az oldal tetejére augusztus 16.

A NOT kihirdeti a Mindszenty-perben másodfokon hozott ítéletet, amely helybenhagyja a prímás életfogytig tartó fegyházbüntetését. 1955. július 16.

Kivégzik Deák Ferenc v. vezérőrnagyot, a nyilas érában a nemzetvezetői katonai iroda főnökét.
Az oldal tetejére augusztus 17.
Rákosi Mátyás az Ogy elé terjeszti az új alkotmány tervezetét. augusztus 18.
A Szu és Lengyelország külön egyezményben véglegesíti Kelet-Poroszország felosztását.
Az oldal tetejére augusztus 18.

Az Ogy elfogadja az 1949: XX. tc.-t Mo szovjet típusú alkotmányáról. augusztus 20. Az ország államformája népköztársaság. A törvény rendelkezik többek között az állampolgárok jogairól és kötelességeiről, a választások szabályairól, az ország zászlajáról, (új) címeréről és fővárosáról. Az alkotmány átalakítja az igazságszolgáltatás szervezetét; létrejön a Legfelsőbb Bíróság (LB). A főbírói fórumot másodelnökként Somogyi Ödön vezeti. 1950. november 24. 1951. december 31

A Bp-i Népbíróság Kerkai Jenő jezsuita szerzetest hatévi kényszermunkára, Takács Ágoston tanárt kétévi fegyházra ítéli. 1950. január 10.
Az oldal tetejére augusztus 19.

Az e napon kihirdetett törvények átalakítják a műszaki felsőoktatás szervezetét. december 1.  Az 1949: XXII. tc. a BME keretében létrehozza a veszprémi nehézvegyipari kart (szeptember 26.), az 1949: XXIII. tc. megalapítja a miskolci székhelyű Nehézipari Műszaki Egyetemet (október 2.).

Az oldal tetejére augusztus 20.
Kihirdetik az 1949: XX. tc.-et.

Sztálin és Georgij Malenkov, az ÖK(b)P KB titkára Moszkvában fogadja Rákosi Mátyást; a két és fél órás megbeszélés fő témája a Rajk-ügy.

Országszerte megrendezik az alkotmány és az „új kenyér” ünnepét.
Az oldal tetejére augusztus 23.
Az Ogy megválasztja a kollektív államfői testületet, az Elnöki Tanácsot (ET); elnöke az addigi köztársasági elnök, Szakasits Árpád. 1950. május 8. Az Ogy elnöke Drahos Lajos.
Az oldal tetejére augusztus 25.

Bekövetkezik a fővárosi autóbusz-közlekedés történetének egyik legsúlyosabb balesete. A Budakeszi úton egy lefelé haladó autóbusz fékhiba miatt fának rohan; a halálos áldozatok száma 12, a súlyos sérülteké 15. 1960. június 16.

Az oldal tetejére augusztus 28.
Befejeződik a bp-i VIT. 1951. augusztus 5.

A Szovjet-Ukrajnához tartozó Munkácson deklarálják az ukrajnai unitus (görög katolikus) egyház felszámolását. 1989. december 1.

Az oldal tetejére augusztus 29.
Rendelet jelenik meg a termőföldek tagosításáról.
A Szu felrobbantja első kísérleti atombombáját. szeptember 23.