1949
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 2.
Rákosi Mátyás az MDP KV előtt kijelenti, hogy az ogy-i választások egyik célja „csökkenteni a polgári pártok jelentőségét, és meggyorsítani elhalásukat, likvidálásukat”. A testület dönt az első ötéves terv megindításáról. december 10.
Az USA és Nagy-Britannia kormánya jegyzékben bírálja Mo, Bulgária és Románia kormányát a békeszerződésben vállalt kötelezettségeik elmulasztásáért.
Az oldal tetejére április 3.

Marosán György, az MDP főtitkár-helyettese az FTC Üllői úti sporttelepén tartott nagygyűlésen bejelenti a „Munkára, Harcra Kész” (MHK) mozgalom megindítását.

Az oldal tetejére április 4.
Washingtonban a Benelux-államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Dánia, Norvégia, Izland, Kanada és az USA részvételével megalakul az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO). A húsz évre kötött szerződés a „kollektív védelem” elvén alapul, de nem írja elő a felek automatikus és kölcsönös hadba lépését. 1954. március 31.
Az oldal tetejére április 5.
Az ENSZ közgyűlése 43:6 arányban megbélyegzi a magyar kormány eljárását a Mindszenty-ügyben. A magyar kormány tiltakozik a kérdés napirendre vétele ellen. április 24.
Az oldal tetejére április 6.

Romániában letartóztatják Bogdánffy Szilárdot, akit a bukaresti pápai nuncius titokban szentelt fel Scheffler János szatmári püspök utódává. 1953. október 3.

Az oldal tetejére április 8.
Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország külügyminiszterei Washingtonban határoznak a nyugati német állam megalakításáról és a nyugat-németországi katonai igazgatás megszüntetéséről; a főhatalom, az 1945. június 5-ei megállapodásnak megfelelően, a megszállók kezén marad. május 8.
Az oldal tetejére április 10.
A magyar labdarúgó-válogatott Prágában 5:2-es vereséget szenved Csehszlovákiától. 1950. május 14.
Az oldal tetejére április 12.

A köztársasági elnök feloszlatja az Ogy-t és új választásokat ír ki; a népfrontba tömörült pártok közös listán indítják jelöltjeiket. május 15.

Az oldal tetejére április 14.

Kihirdetik a bírósági rendszert átalakító 1949: XI. tc.-et. július 31. október 14.

Antonín Zápotocký miniszterelnök vezetésével csehszlovák kormányküldöttség érkezik Mo-ra. április 16.
Az 1849. évi függetlenségi nyilatkozat 100. évfordulójának ünnepségén Révész Imre ref. püspök beszédet mond a debreceni Nagytemplomban.

Bemutatják Gertler Viktor Díszmagyar c. filmjét.

Az oldal tetejére április 16.

Magyar–csehszlovák barátsági, együttműkodési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá Bp-en. 1969. április 11.

Az oldal tetejére április 17.

Roger Schütz-Marsauche (Roger testvér) a franciaországi Taizé faluban formálisan is megalakítja szerzetesközösségét.

Az oldal tetejére április 18.

Írország kilép a Brit Nemzetközösségből. Megalakul a független Ír Köztársaság. 1969. augusztus 2.

Az oldal tetejére április 20.
Életének 61. évében meghal Bánáss László veszprémi püspök. június 10.
A szovjet hatóságok a Szlovák Nemzeti Bíróság által halálra ítélt Esterházy Jánost átadják a csehszlovák belügyi szerveknek. július 2.
Párizsban megnyílik az I. béke-világkongresszus; a 35 tagúra tervezett magyar küldöttségből csak nyolcan kapnak beutazási engedélyt.
Az oldal tetejére április 23.
Kormányrendelet nemzeti ünneppé nyilvánítja május 1-jét.
A NOT, súlyosbítva az első fokon eljáró Bp-i Népbíróság ítéletét, halálra ítéli Wayand Tibor v. detektívfelügyelőt, a nyilas érában az Állambiztonsági Rendészet helyettes vezetőjét. október 26.
Az oldal tetejére április 24.

A sajtó közli, hogy a Külügyminisztérium az ENSZ főtitkárához intézett táviratban arra figyel-meztetett: a Mindszenty-per magyar belügy, és mint ilyen, nem tartozik az ENSZ illetékességébe.

Az akkor Veszprém megyéhez tartozó Mezőszentgyörgyön megnyílik a körzeti könyvtári rendszer első falusi könyvtára. 1952. május 4.

Az oldal tetejére április 25.
A Mozdulatkultúra Egyesület kimondja önfeloszlatását.
Az oldal tetejére április 26.

Moszkvában megkezdődik KGST első kongresszusa.

Az oldal tetejére április 27.
A NOT másodfokon is életfogytiglani fegyházra ítéli az FM-per fővádlottját, Perneczky Bélát. A perben összesen 84 személy ellen emeltek vádat.
Az oldal tetejére április 30.

Az ENSZ határozatban szólítja fel Mo-ot és Bulgáriát, nyilatkozzanak arról, vajon az egyházi személyek elleni perek nem sértik-e a békeszerződés előírásait. június 1. június 23.