1948
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 2.
Az USA-ban a hivatalban lévő elnök, a demokrata párti Harry Truman nyeri az elnökválasztást. 1952. november 4.
Az oldal tetejére november 12.
XII. Pius pápa Stefan Wyszyński lublini püspököt nevezi ki Gniezno és Varsó érsekévé, ezzel Lengyelország prímásává. 1953. január 12.

A nemzetközi katonai bíróság Tokióban ítéletet hirdet a japán háborús főbűnösök perében. Todzso Hideki tábornok v. miniszterelnököt és hat társát halálra (december 23.), 16 tábornokot életfogytiglani szabadságvesztésre ítélnek.

Az oldal tetejére november 13.
Az országos katonai konferencián Rákosi Mátyás bejelenti a honvédség fejlesztésének programját.
Megalakul a BM Politikai Kollégiuma; tagjai: Zöld Sándor, Veres József, Beér János, Tömpe István, Ékes Béla, Oszkó Gyula, Vida Ferenc, Sándor Imre; a testület jegyzője Tőkés Ottó.
Az oldal tetejére november 14.
Bp-en megnyílik Anna Margit festőművész kiállítása. Ez a tárlat az Európai Iskola utolsó nyilvános bemutatkozása.
Az oldal tetejére november 15.
Kémkedés és hazaárulás vádjával halálra ítélik Tildy Zoltán vejét, Csornoky Viktor v. kairói követet. december 7.
Az oldal tetejére november 17.

Az Államvédelmi Bizottság megszünteti a MÁr Gazdasági Rendészeti Osztályának önállóságát, és leváltja vezetőjét, Villányi András r. ezredest. 1949. szeptember 20.

Az oldal tetejére november 18.
Mindszenty József bíboros pásztorlevelében az államra hárítja a felelősséget az állam és az egyház közötti megegyezés elmaradásáért.
Az oldal tetejére november 19.

Az ÁVH letartóztatja Zakar Andrást, Mindszenty József bíboros titkárát. november 22. — E napra keltezett pásztorlevelében a prímás elbúcsúzik a hívektől és papjaitól; a katolikus híveknek megengedi az ellene irányuló kényszernyilatkozatok aláírását. Egyidejűleg levelet intéz a miniszterelnökhöz, amelyben visszautasítja az ellene fölhozott vádakat. A bíboros írásos nyilatkozatot tesz Grősz József kalocsai érseknek: eleve semmisnek nyilvánítja, ha aláírná beismerő vallomását.

Az oldal tetejére november 20.
Bp-en megnyílik a Magyar Munkásmozgalmi Intézet.
Mo öt évre szóló kereskedelmi egyezményt köt Csehszlovákiával.
Az oldal tetejére november 22.
Az ÁVH házkutatást tart az esztergomi prímási palotában. december 23.
Révész Imre tiszántúli ref. püspök levelet ír Péter János konventi előadónak, s kifejti, igen szkeptikusan ítéli meg, hogy az állam képes és kívánja-e betartani és betartatni az egyházzal kötött megállapodást.
Az oldal tetejére november 23.
Révai József szegedi beszédével kezdetét veszi a Mindszenty József bíboros elleni utolsó kampány.
Az oldal tetejére november 24.
Kivégzik Ammer István szabósegédet, a Bp Sörház utcai nyilasház v. parancsnokát.
Az oldal tetejére november 26.

Kihirdetik az 1948: XLIII. tc.-et „a nőkre nézve a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrányos helyzet megszüntetéséről”.

Kormányrendelet megszünteti a Magánalkalmazottak Biztosítási Intézetét; feladatait az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) veszi át. 1950. szeptember 23.

Az oldal tetejére november 27.
Az MDP KV ülésén elmondott referátumában Rákosi Mátyás meghirdeti a kongresszusi irányvonal revízióját: a főtitkár a gyors kollektivizálás és az „osztályellentétek” további élezése mellett foglal állást. Kijelenti, hogy vége az egyházakkal szembeni türelmi politikának.
Az oldal tetejére november 28.
Csehszlovákiában engedélyezik a Szudéta-vidékre telepített magyarok hazatérését.
Az oldal tetejére november 29.
Megkezdi első tanévét a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet.
Az oldal tetejére november 30.
Szekfű Gyula egyetemi tanár, v. moszkvai nagykövet, Cavallier József, a Magyar Szent Kereszt Egyesület vezetője és Kodály Zoltán levelet intéz Mindszenty József bíboroshoz; az aláírók a kommunistákkal való kiegyezésre kérik a főpapot. december 8.

Bp-en megkezdődik a Demokratikus Nők Világszövetségének II. kongresszusa; a tanácskozáson felszólal Berki Mihályné, Mo első női főispánja is.

Eddig az időpontig 84 310 hadifogoly érkezik haza a Szu-ból.