1948
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

Az MNB kibocsátja az új forintbankjegy-sorozat második címletét, a 20 Ft-ost.  augusztus 14.

Az újjáépített Margit hidat teljes szélességében átadják a forgalomnak.

A németországi francia megszállási zónát gazdaságilag egyesítik Bizóniával; ezzel létrejön Trizónia. szeptember 1. 1949. május 23.

Az oldal tetejére augusztus 3.

Az Ogy elfogadja Tildy Zoltán lemondását, és Szakasits Árpádot választja köztársasági elnökké. 1949. augusztus 23. 1950. április 24.

Romániában államosítják az iskolákat, és bevezetik a 7 osztályos kötelező általános iskolai oktatást. Az addigi 134 magyar elméleti líceumból csak 19 marad meg. A törvény szerint már első osztálytól kötelező a román nyelv tanulása. 1949. október 26.
Az oldal tetejére augusztus 4.

Az 1948: XXXVIII. tc. a Magyar Tudományos Tanács felállításáról rendelkezik; a tanács létre-hozásával az MKP a Magyar Tudományos Akadémiát kívánja kiiktatni a tudomány irányításából. 1949. február 25.

Az oldal tetejére augusztus 5.
Rajk Lászlót külügyminiszterré nevezik ki; a belügyminiszteri tisztet Kádár János veszi át.
Az FKgP országos értekezlete egyetértését fejezi ki a kormány politikájával.

Az MDP és az SZLKP küldöttsége Pozsonyban tárgyalásokat kezd a lakosságcsere további sorsáról. augusztus 7. A magyar delegációt Heltai György, a szlovákot Daniel Okáli vezeti.

Az oldal tetejére augusztus 6.
Távozik hivatalából Major Ákos, a NOT elnöke. Majort a Bp-i Ítélőtábla alelnökévé nevezik ki. szeptember 10.
Az oldal tetejére augusztus 7.
A magyar és a csehszlovák fél aláírja az ún. Okáli–Heltai-paktumot. Ennek értelmében újraindítják, és az év végéig befejezik a lakosságcserét, amelynek során maximálisan 10 000 főt cserélnek ki. Ezen felül, az egyezmény VIII. cikke alapján, Mo átvesz 1500 háborús bűnöst, családtagokkal együtt maximálisan 5000 személyt. szeptember 1.
Az oldal tetejére augusztus 8.
Meghal Madarász István, 1939-től kassai püspök, aki 1945-től Hejcén tartotta székhelyét.
Az oldal tetejére augusztus 10.

Letartóztatják Hadváry Pál vk. ezredest, a Honvéd Kossuth Akadémia helyettes parancsnokát, a külföldön működő Magyar Szabadság Mozgalommal (később: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, 1949. január 1.) kapcsolatban álló hazai ellenállási mozgalom tagját. augusztus 28.

Az oldal tetejére augusztus 11.
Bulgáriában a szociáldemokrata munkáspárt beolvad a (kommunista) Bolgár Munkáspártba. december 18.
Az oldal tetejére augusztus 12.

Az ÁVÓ őrizetbe veszi Papp Simont, az első sikeres mo-i szénhidrogén-kitermelő nagyvállalat, az 1938-ban alapított Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) vezérigazgatóját. szeptember 21.

Az oldal tetejére augusztus 14.

Az MNB kibocsátja az új forintbankjegy-sorozat harmadik címletét, a 100 Ft-ost. 1950. július 1.

A londoni olimpián a magyar sportolók 10 arany-, 5 ezüst- és 13 bronzérmet nyernek; Mo az éremtáblázaton harmadik, a nemzetek nem hivatalos pontversenyében negyedik.

Az oldal tetejére augusztus 15.

A bp-belvárosi Nagyboldogasszony-templom alapításának 900. évfordulóját ünnepli. — Nagyboldogasszony napját törlik a hivatalos állami ünnepek sorából. szeptember 8.

A májusban az amerikai megszállási övezetben tartott választások nyomán Szöulban összeülő nemzetgyűlés kikiáltja a Koreai Köztársaságot. augusztus 25. Li Szin Mant választják államfővé. 1960. április 27.

Az oldal tetejére augusztus 18.
Befejeződik a belgrádi Duna-konferencia. A résztvevők megszavazzák a szovjet javaslatot, amely szerint a nem dunai államok hadihajói nem közlekedhetnek a folyón; a polgári hajóforgalom szabadsága megmarad. A nem dunai államokat kizárják a hajóforgalom ellenőrzéséből. Az USA Külügyminisztériuma „a dunai népek rabszolgasorba hajtásával” vádolja a Szu-t.

Bemutatják Keleti Márton Beszterce ostroma c. filmjét.

Az oldal tetejére augusztus 19.
Első alkalommal avatnak tiszteket a Honvéd Kossuth Akadémián.

A 28/1948. sz. minisztertanácsi rendelet létrehozza a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalatot. Első igazgatója Révai Dezső, művészeti vezetője Hont Ferenc (később Ranódy László, majd Fábry Zoltán), dramaturgja Háy Gyula (később Simon Zsuzsa). — Létrehozzák a Magyar Filmforgalmazási Nemzeti Vállalatot és a Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalatot. 1949. december

Az oldal tetejére augusztus 20.
A magyar katolikusok évszázados Szent István-ünnepe helyett ún. „kenyérünnepet” szerveznek országszerte; a Szent Jobb-körmenet elmarad.
Rákosi Mátyás Kecskeméten mondott beszédében ismerteti az MDP terveit a mezőgazdaság szocialista átalakítására és a „klerikális reakcióval” való leszámolásra. november 27.
Az oldal tetejére augusztus 23.
Amszterdamban megalakul az Egyházak Világtanácsa; a mo-i egyházak közül a református, az evangélikus és a baptista egyház csatlakozik.
Az oldal tetejére augusztus 25.

Hajnalban házkutatást tartanak Ordass Lajos ev. püspök lakásán. — A gazdasági rendőrség letartóztatja Radvánszky Albert (br.) egyetemes felügyelőt és Vargha Sándor egyetemes fő-titkárt. augusztus 28.

Értelmiségi világkongresszus kezdődik 45 ország 500 küldöttének részvételével a lengyelországi Wrocławban. augusztus 28. A magyar küldöttséget Lukács György vezeti.

Általános választásokat tartanak Korea szovjet megszállási övezetében. szeptember 9.

Az oldal tetejére augusztus 27.
Temesváron meghal Markovits Rodion erdélyi magyar író.
Az oldal tetejére augusztus 28.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége elleni persorozat nyitányaként a Bp-i Népbíróság halálra ítéli Hadváry Pál v. vk. ezredest és Lovász Elemér MÁV-tisztviselőt. szeptember 7. Szászy Sándor v. főhadnagy büntetése életfogytiglani, Gyallai Imre magántisztviselőé 15 évi fegyház. 1949. február 9.
Radvánszky Albert br., az ev. egyház egyetemes felügyelője és Vargha Sándor egyetemes főtitkár az őrizetben lemond hivataláról.
Az oldal tetejére augusztus 30.
Turóczy Zoltán tiszakerületi ev. püspök közli Ordass Lajos bányakerületi püspökkel a kormány kívánságát: szeptember 8-áig mondjon le tisztségéről. szeptember 8.

Romániában Népbiztonsági Főigazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului) néven létrehozzák a szovjet típusú politikai rendőrséget, amelyet sokszor változó hivatalos elnevezése ellenére a diktatúra bukásáig Securitate néven ismernek. 1978. április 4.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Hivatalos közlemény tudatja, hogy az Úttörőmozgalom és a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége befejezte az egyesülést. szeptember 23.