1948
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 1.
Emelik a kettő, vagy ennél több gyermekes szülők családi pótlékát.

Bemutatják Radványi Géza Valahol Európában c. filmjét.

Életbe lép az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT). 1969. július 9.

Hatályba lép Belgium, Hollandia és Luxemburg uniós szerződése, amely a vámunión és a szabadkereskedelmen túl, a gazdaságpolitikai egyeztetést is előirányozza. március 17.

Hivatalba lép Enrico de Nicola, az Olasz Köztársaság első elnöke. május 12.

Nagy-Britanniában államosítják a magántulajdonban lévő vasutakat.

Az oldal tetejére január 4.

A szovjet kormány jegyzékben közli a magyar kormánnyal, hogy a békeszerződés előírásainak megfelelően 1947. december 14-e óta Mo területén csak az ausztriai megszálló csapatokkal való vasúti és közúti összekötést biztosító katonai egységek állomásoznak. A Központi Hadseregcsoport Főparancsnokságának (Baden, Ausztria) alárendeltségében álló három „visszamaradt” hadosztály Szombathelyen (a 17. gépesített hadosztály parancsnoksága és törzse, alakulatai különböző dunántúli helyőrségekben), Veszprémben (egy vadászrepülő-hadosztály) és Debrecenben (egy bombázórepülő hadosztály) állomásozik. 1949. október

Burma függetlenné válik Nagy-Britanniától; első miniszterelnöke U Nu. 1962. március 2.

Az oldal tetejére január 9.
Újra megkezdődik a mo-i német nemzetiségűek kitelepítése; a következő fél évben 36 ezer magyar állampolgárságú németet telepítenek Németország szovjet megszállási zónájába. Ezt megelőzően már kb. 136 ezer személyt telepítettek ki az amerikai zónába. június 15.
Az oldal tetejére január 10.
Rákosi Mátyás az MKP bp-i funkcionáriusainak értekezletén kijelenti, hogy az év végéig le kell számolni a klerikális reakcióval.
Az oldal tetejére január 11.

Miután a Közellátásügyi Minisztérium emelte a hatvanöt év felettiek cukorfejadagját, Rákosi Mátyás az SzN-ben kijelenti: „Megcukrozzuk a demokráciát!”.

Az oldal tetejére január 13.
Averell Harriman amerikai kereskedelmi miniszter kijelenti: „A Szovjetunióból eredő agresszív erők… veszedelmesebbek, mint Hitler volt.” A beszéd szövege ekkor nem kerül nyilvánosságra. február 26.

A szovjet állambiztonság emberei Minszkben (Belorusszia) meggyilkolják a Zsidó Antifasiszta Bizottság vezetőjét, Szolomon Mihoelszt.

Az oldal tetejére január 14.
A MÁr VFk járási kapitányságaira államvédelmi előadókat neveznek ki.
Az oldal tetejére január 14. [?]

Altábornaggyá léptetik elő Péter Gábort, a politikai rendőrség vezetőjét.*

Az oldal tetejére január 15.
Az MKP PB elvi határozatot hoz az egységes nő- és ifjúsági tömegszervezetek létrehozásáról. február 19.
Az USA kereskedelmi embargót léptet életbe a szovjetizálódó Kelet-Európa ellen; ezt követően minden Európába irányuló szállítmányt engedélyeztetni kell.
Az oldal tetejére január 16.
A nehézipari vállalatok irányítására létrejön a Nehézipari Központ.
Kormányrendelet jelenik meg az Országos Magyar Színművészeti Akadémia Színház- és Filmművészeti Főiskolává történő átszervezéséről.
Az oldal tetejére január 18.
Georgi Dimitrov bolgár miniszterelnök bukaresti sajtótájékoztatóján körvonalazza egy köztes-európai föderáció perspektíváját, amelynek Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia, Csehszlovákia, Lengyelország és Mo mellett tagja lenne Görögország is, amennyiben ott a polgárháború kommunista győzelemmel végződik. január 28.
Az oldal tetejére január 19.
A Szu 17 millió dollárral csökkenti Mo jóvátételi kötelezettségét. június 4.
Az oldal tetejére január 21.
Petru Groza miniszterelnök vezetésével román kormányküldöttség érkezik Bp-re. január 24.
Az amerikai Külügyminisztérium nyilvánosságra hozza az 1939–1941 közötti német–szovjet kapcsolatokat dokumentáló iratait.
Az oldal tetejére január 23.

A MÁV összeállítja a háború során külföldre került mozdonyok és motorvonatok listáját. Az összeállítás szerint 1578 jármű nem tért vissza Mo-ra; többségük Nyugat-Európában maradt. február 2.

Az oldal tetejére január 24.

A magyar és a román vezetők barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerző-dést írnak alá Bp-en.

Az oldal tetejére január 25.

Népszámlálás kezdődik Romániában. Erdély lakossága 3 420 859 fő, ami az ország lakosságának 21,6%-a. Az országban 1 499 851 fő, az összlakosság 9,4%-a vallja magát magyarnak; az erdélyi lakosság 25,7%-a, 1 481 903 fő magyar anyanyelvű. A Regátban a népszámlálás mindössze 17 948 magyar anyanyelvű lakost regisztrál.

Az oldal tetejére január 27.
Kiszabadul a vizsgálati fogságból Dadi Imre, Szentes város v. kommunista polgármestere, aki 1946 februárjában utasítást adott Lakos József helyi rendőrkapitány meggyilkolására. 1952. július 17.
100 tisztviselőt elbocsátanak a Külügyminisztériumból.
Kivégzik Kothencz József dunapataji asztalosmestert, a nyilaskeresztes párt v. pestszentimrei vezetőjét, aki kínzásokban és kivégzésekben vett részt.
Az oldal tetejére január 28.
A Szu bírálja a balkáni föderáció dimitrovi tervét, ezen belül mindenekelőtt a román–bolgár szerződést. A Jugoszlávia által inspirált föderációs tervek elutasítása a szovjet–jugoszláv konfliktus kiindulópontja. február 10.
Az oldal tetejére január 29.

Felmentik hivatalából, és őrizetbe veszik Kelemen Gyulát, a Iparügyi Minisztérium szociál-demokrata államtitkárát. február 16. február 25.

Az oldal tetejére január 30.

Új-Delhiben egy hindu fanatikus halálosan megsebesíti Móhandasz Karamcsand (Mahátma) Gandhit, India politikai és spirituális vezetőjét, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakját.

Az oldal tetejére január 31.
Mo és Lengyelország képviselői kulturális egyezményt írnak alá.