1947
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Az ENSZ BT újra elutasítja Mo, Bulgária és Románia tagfelvételi kérelmét. 1949. november 22.

Megnyílik a hadsereg számára tiszteket képző Kossuth Akadémia; parancsnoka Révay Kálmán ezredes. december 1.

Megalakul a cserkész–úttörő összekötő bizottság, amelynek feladata a két szervezet együtt-működésének megszervezése. október 27.

Az oldal tetejére október 2.

A katolikus püspökkari konferencia pásztorlevelet ad ki a felvidéki magyarok és a mo-i németek deportálásáról.

Egy szovjet hadbíróság huszonöt évi kényszermunkára ítéli Álgya-Pap Zoltán v. altábornagyot.*
Az oldal tetejére október 3.

Kommunista, parasztpárti és radikális képviselők választási visszaélésekre hivatkozva petíciót nyújtanak be a Pfeiffer-párt mandátumai ellen. november 4. november 19.

Az oldal tetejére október 4.

A Bp-i Népbíróság, a fellebbezés kizárásával, emberek törvénytelen kivégzése és megkínzása vádjával halálra ítéli Jány Gusztáv v. vezérezredest, a Donnál megsemmisült 2. magyar hadsereg v. parancsnokát. — Jány nem kér kegyelmet, a kérvényt hivatalból védőügyvédje nyújtja be. A Bp-i Népbíróság 3:2 arányban, és szótöbbséggel a NOT is kegyelemre méltónak minősíti Jányt; Pálosi Béla tanácsvezető bíró is hasonlóképpen foglal állást. november 22.

Ifjúsági nagygyűlést rendeznek a Bazilika előtt 150 ezer résztvevővel; Mindszenty József bíboros a forradalmi átalakulással szemben a passzív ellenállást javasolja a katolikus fiataloknak.

Meghal Max Planck német fizikus, a kvantummechanika megalapítója.
Az oldal tetejére október 5.

Megkezdik az első totószelvények árusítását; első alkalommal az október 19-ei futball-mérkőzésekre lehet tippelni. A szelvények ára 3 forint 30 fillér, ebből 30 fillért fordítanak a londoni olimpiára készülő magyar sport támogatására. 1964. március 15.

Az oldal tetejére október 6.
A piaristák általános rendfőnökének határozata szerint Sík Sándor átveszi a kegyes tanítórend mo-i tartományának vezetését.
Az oldal tetejére október 7.
Dinnyés Lajos miniszterelnök az Ogy-ben ismerteti kormánya programját; a fő cél a hároméves terv megvalósítása, az életszínvonal emelése.
A NOT másodfokon halálra ítéli a konstruált Magyar Közösség-üggyel kapcsolatba hozott Uzoni Pünkösthy László v. vk. századost. 1948. április 21.

Kivégzik Béres Ferenc bp-i műszerészt, v. óbudai nyilas pártszolgálatost, aki 1944-ben emberek meggyilkolásában vett részt.

Az oldal tetejére október 8.
Az Ogy ülésén Peyer Károly „mandátumtolvajnak” nevezi az MRP-t, mert az nem adta át a vele közösen indult szociáldemokrata csoportnak az utóbbinak járó öt képviselői helyet. október 17.
Az oldal tetejére október 10.
Az újjáalakult kormány a Mo-ról Németországba telepítendő németek és a visszamaradók helyzetének kérdését tárgyalja. 1948. január 9.
A kormány rendeletet ad ki az esti tagozatos egyetemi képzés beindításáról.
Megalakulnak az ún. „munkásbíróságok”.
Az esztergomi főegyházmegye megemlékezik az alapító Szent Adalbert püspök halálának 950. évfordulójáról.
Az oldal tetejére október 13.
Romániában közzéteszik a CASBI-törvényt, amely hatályon kívül helyezi a korábbi vagyonjogi rendeleteket. A törvény figyelmen kívül hagyja a Mo és Románia által májusban kötött CASBI-egyezmény rendelkezéseit.
Az oldal tetejére október 14.

Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta Bell X–1 típusjelű rakéta-repülőgépével a Kalifornia állambeli (USA) Muroc légibázis felett, 13 700 m magasságban először lépi át vízszintes repülés során a hangsebességet; csúcssebessége 1,07 mach. 1953. december 12.

Az oldal tetejére október 15.
Szociáldemokraták egy csoportja a pártvezetőséghez benyújtott memorandumban javasolja a párt feloszlatását.
Az oldal tetejére október 17.
Peyer Károly és csoportja Független Szocialista Párt néven új szervezetet alapít. november 20.
Az oldal tetejére október 21.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) mexikói értekezletén Vámbéry Rusztem és Ferenczy Edmond képviseli Mo-ot. 1948. június 14.

Az oldal tetejére október 22.

India és Pakisztán között háború tör ki Kasmír birtoklásáért, miután a tartomány maharadzsája, Hari Szingh a v. koronagyarmat megosztásakor, a Dzsaváharlál Nehruval való megegyezése alapján, az Indiához való csatlakozást választotta. 1948. december 31.

Az oldal tetejére október 23.
Kivégzik a Magyar Közösség-perben halálra ítélt Donáth Györgyöt.
A köztársasági elnök Bilkey Papp Zoltán orvostanhallgató halálos ítéletét kegyelemből életfogytig tartó kényszermunkára változtatja. 1951. január 24.
Az oldal tetejére október 24.
Mindszenty József bíboros érsek a miniszterelnöknek írt levélben tiltakozik a lelkiismereti szabadságon esett sorozatos sérelmek miatt.
Az oldal tetejére október 26.
A franciaországi választásokon a szocialisták megelőzik a kommunistákat.
Az oldal tetejére október 27.

Az MKP KB Ifjúsági Bizottsága meghatározza az úttörőmozgalom feladatait: „A jobboldalt visszaszorítani a Gyermekbarát területre, megbontani egységét és felszámolni.” 1948. február 19.

Az oldal tetejére október 30.

Huszonhárom ország képviselői a világkereskedelem liberalizálása érdekében Genfben aláírják az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményt (GATT). 1948. január 1. — A tagországok vámkedvezményeket nyújtanak egymásnak és kötelezettséget vállalnak, hogy alkalmazzák egymás irányában a legnagyobb kedvezmény elvét. Az egyezmény tiltja a diszkriminációt és a dömpinget.

Az oldal tetejére október 31.
Miniszteri rendelet elismeri a Metodista Egyház működését Mo-on.
E hónap folyamán Otto Klemperer német karmester három évre a bp-i Operaházhoz szerződik.