1947
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 1.

Az MGB ügynöke a munkácsi kórházban meggyilkolja Romzsa Tódor g. kat. püspököt, a munkácsi egyházmegye apostoli kormányzóját, akit néhány nappal korábban Nagyszőllős község határában egy szovjet katonai teherautó elgázolt. 1953. augusztus 28. — A püspök 1944-ben ellenezte Kárpátaljának a Szu-hoz csatolását.

Helyreállítják a hivatalos magyar–román diplomáciai kapcsolatokat.
Az oldal tetejére november 4.
Illegalitásba vonul, majd néhány nap múlva elhagyja az országot Pfeiffer Zoltán, az MFP elnöke. 1981. augusztus 16.
Az oldal tetejére november 5.

Az új rendszerű pedagógai főiskolák közül elsőként megnyílik a Szegedi Pedagógiai Főiskola. november 10. (Ezekben az intézményekben kezdetben az általános iskolák 1–8. osztálya számára képeztek tanárokat.) 1948. október 18.

Az oldal tetejére november 6.
Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter az ÖK(b)P vezetői előtt kijelenti: „Az atomtitok már nem titok.” 1949. augusztus 29.

A Dunán Bp-nél 51 cm-es vízállást regisztrálnak, ami minden idők legalacsonyabb szintje.*

Az oldal tetejére november 7.
Meghal Garbai Sándor szociáldemokrata politikus, a Tanácsköztársaság idején a Forradalmi Kormányzótanács elnöke.
Az oldal tetejére november 8.

Sztálint Bp díszpolgárává választják. 1948. március 15.

Az MKP PB megbízza Gerő Ernőt, Révai Józsefet, Rajk Lászlót és Horváth Mártont, hogy dolgozzanak ki javaslatot a katolikus egyház működésére.

Az Averell Harriman amerikai kereskedelmi miniszter, v. moszkvai nagykövet vezette bizottság jelentése megállapítja: „Létfontosságú érdekünk, hogy emberiességi, gazdasági, stratégiai és politikai okokból segítséget nyújtsunk Nyugat-Európának, és akár komoly áldozatok árán is szembeszálljunk a kommunizmussal.” 1947. január 13.

Az oldal tetejére november 9.
Londonban ismét összeül a Külügyminiszterek Tanácsa, hogy a német és az osztrák kérdésről tanácskozzék. december 15.
Az oldal tetejére november 10.

Bp-en megnyílik az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola. 1955. február 6.

A fél szélességében újjáépített Margit hídon át, régi vonalvezetésével újra közlekedik a bp-i 12-es autóbusz. november 16.

Az oldal tetejére november 12.
Romániában életfogytiglani kényszermunkára ítélik Iuliu Maniut, a Parasztpárt v. vezetőjét. 1953. február 5.
Az oldal tetejére november 14.
A Bp-i Népbíróság kéri az Ogy elnökétől Peyer Károly kiadatását. november 16.
Az oldal tetejére november 16.
Felavatják az újjáépített Margit hidat.

Révai József az SzN-ben kémnek és szabotőrnek nevezi Peyer Károlyt, akit együtt említ Pfeiffer Zoltánnal; Peyert megfosztják parlamenti mandátumától. november 20.

Az oldal tetejére november 19.
Az Országos Nemzeti Bizottság javasolja a kormánynak az MFP haladéktalan feloszlatását, és semmissé nyilvánítja a választásokon való indulását kimondó határozatát. november 20.
Az oldal tetejére november 20.

Rajk László belügyminiszter azonnali hatállyal feloszlatja a Magyar Függetlenségi Pártot. A Választási Bíróság határozatban mondja ki a párt listáján megválasztott képviselők mandátumának megsemmisítését.

Az e napra virradó éjszakán emigrál Peyer Károly, az SZDP egykori vezetője. 1948. február 16.

Kivégzik Braunitzer Imre bp-i autószerelőt, aki a nyilas uralom idején gyilkosságokban vett részt.
Az oldal tetejére november 21.

Temesváron megkezdődik az MNSZ III. országos kongresszusa. november 23. Csákány Béla főtitkári jelentésében közli: az 1947/48-as tanévben 1790 (1036 állami és 754 egyházi) magyar tannyelvű elemi és 173 középiskola működik, 110-zel több elemi és 46-tal több középiskola, mint az előző tanévben. 1948. december 10–12.

Az oldal tetejére november 22.

Magyar–román kormányközi tárgyalások kezdődnek Bukarestben. november 25. A magyar delegáció tagja Dinnyés Lajos, Ortutay Gyula, Révai József, Marosán György, Szentiványi István és Erdei Ferenc.

Tildy Zoltán köztársasági elnök, az államfői kegyelmi jogkört gyakorló NFt mellőzésével, elutasítja a Jány Gusztáv ügyében felterjesztett kegyelmi kérvény elbírálását. november 26.

Magyar–francia kereskedelmi szerződést írnak alá Bp-en.
Az oldal tetejére november 23.

A Romániában tartózkodó magyar kormányküldöttség Petru Groza román miniszterelnök társa-ságában felkeresi a Magyar Nemzeti Szövetség temesvári kongresszusát. — Az e napon befejeződő kongresszus új vezetőséget választ. Elnök Kurkó Gyárfás helyett Kacsó Sándor; alelnök Vass Márton, Juhász Lajos és Bányai László.

Közzéteszik az MKP sportprogramját; a sportéletben megkezdődik a „fordulat”.
Az oldal tetejére november 25.

Bukarestben befejeződnek a magyar–román tárgyalások. Aláírják a román–magyar kulturális egyezményt. Debrecenben és Bp-en román, míg Kolozsvárott és Bukarestben magyar kérdésekkel foglalkozó tudományos intézetet hoznak létre; szabaddá teszik a tudósok, művészek, könyvek, folyóiratok cseréjét és forgalmát. 1948. október 12. — Az egyezményből gyakorlatilag szinte semmi sem valósul meg.

Az oldal tetejére november 26.
Kivégzik Jány Gusztáv v. vezérezredest. 1993. október 4.
Az oldal tetejére november 27.
A tervezett regionális föderáció előkészítése jegyében jugoszláv–bolgár barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá. Az egyezmény szerint minimális cél a vámunió, távolabbi a föderáció. 1948. január 18.
Az oldal tetejére november 28.
Az Mt államosítja a bauxit- és alumíniumipart.
Az oldal tetejére november 29.

Az ENSZ Közgyűlésének 181. sz. határozata szerint Palesztinában létre kell hozni egy független arab és egy zsidó államot, Jeruzsálemet pedig legkésőbb 1948. augusztus 1-jén különleges nemzetközi igazgatás alá kell helyezni. december 6. 1948. május 15.