1947
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 4.
Az NPP Nagyválasztmánya a korábbi irányvonal folytatása mellett dönt; a párt vezetője marad Veres Péter elnök és Erdei Ferenc főtitkár.

Súlyos baleset történik a Mo–Ausztria válogatott labdarúgó-mérkőzésen. Az Üllői úti stadionban a magyar csapat második góljánál az állóhelyi nézősereg egy része rázuhan az alatta lévő korzóülés közönségére; már ekkor sokan megsérülnek. A második félidő elején leszakad az állóhely város felőli kanyarja, és a nyolc méter szélességű lelátórésszel együtt vagy kétszáz szurkoló zuhan a mélybe. Csodával határos módon haláleset nem történik.

A francia kommunisták kiválnak a Ramadier-kormányból. május 31.

Az oldal tetejére május 6.
Megjelenik az 1947–1948. évi beszolgáltatási kötelezettségről szóló rendelet, amely, a földadón túl, csak a 8 hold feletti birtokokat terheli beszolgáltatási kötelezettséggel.
Rákosi Mátyás a kádermunka megújításának szükségességéről beszél az MKP káderesei előtt; véleménye szerint meg kell akadályozni az SZDP létszámgyarapodását.
Az oldal tetejére május 8.
„Fizessenek a gazdagok!” – mondja Rákosi Mátyás a Láng Gépgyárban. Az összeesküvéssel kapcsolatban kijelenti: az MKP a rend pártja.
Az oldal tetejére május 9.

Rákosi Mátyás levelet ír Sztálinnak, és kéri a még a Szu-ban fogva tartott kb. 450 ezer magyar hadifogoly egy éven belüli hazaengedését.* Eddig az időpontig „illegálisan” kb. 250 ezren térhettek haza. május 14.

A pártközi értekezleten Berei Andor bejelenti, hogy az MKP szükségesnek tartja a három leg-nagyobb bank államosítását. május 22.

A román hatóságok két évre megszigorítják a letelepedést Temesváron, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Brassóban és Nagyváradon. A letelepedési tilalom nem vonatkozik a közalkalmazottakra, a katonatisztekre, a mérnökökre és a szakképzett munkásokra.
Nagyváradon letartóztatják Theodor Brîndea hadnagyot, aki Gyantán 1944. szeptember 24-én 41 magyart kivégeztetett.
Az oldal tetejére május 10.
Németországból hazaérkezik a Szépművészeti Múzeum nyilasok által elhurcolt anyagának zöme.
Az oldal tetejére május 13.
A Bp-i Népbíróság ítéletet hirdet az 1919–20-as orgoványi gyilkosságokban való részvétellel vádolt fehérterroristák ügyében; Francia Kiss Mihályt és Héjjas Ivánt távollétében halálra (1948. július 28.), négy vádlottat életfogytiglani, tizenhetet 1–15 évi fegyházbüntetésre ítélnek.
Az oldal tetejére május 14.
Nagy Ferenc szabadság címén Svájcba utazik, hogy Nyugaton ismertesse a Mo-on kialakult helyzetet; az Mt irányítását a miniszterelnök-helyettes, Rákosi Mátyás veszi át. május 23.

A Szu Külügyminisztériuma jegyzékben tudatja a magyar kormánnyal, hogy ismét megkezdik a magyar hadifoglyok hazaszállítását. „A szovjet kormány megvizsgálta Rákosi Mátyás levelét és … elrendelte, hogy a [békeszerződés] ratifikáció[ja] és a Magyarországgal kötött békeszerződés életbeléptének időpontja előtt, már május hóban kezdjék meg a magyar hadifoglyok kiszabadítását és hazaszállítását.” június 4.

Kivégzik Dikán Lajos eszéki villanyszerelőt, v. nyilas pártszolgálatost.
Egy londoni nagygyűlésen Winston Churchill részletesen kifejti az egyesült Európára vonatkozó elképzeléseit. Megalakul az Egyesült Európa Mozgalom. június 3.
Az oldal tetejére május 16.
Az Mt elfogadja a békeszerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. június 24.
Magyarország és Románia képviselői aláírják a CASBI-egyezményt, amelynek végrehajtása esetén kielégítenék a magyar igényeket, mert az egyezmény biztosítaná a határ menti birtokok művelését, a Romániából elmenekültek érdekeit pedig a magyar állam képviselhetné. október 13.
Az oldal tetejére május 18.
Az MKP nagy-bp-i értekezletén Rákosi Mátyás kijelenti, hogy az életszínvonal emelésének alapfeltétele a bankok államosítása; aki nem ért egyet ezzel, az a demokrácia ellensége. május 22.
Az oldal tetejére május 19.
A NOT másodfokon megerősíti Bilkey Papp Zoltán és Homolay Zoltán halálos ítéletét. október 23.
Az oldal tetejére május 20.

Pozsonyligetfalu közelében egy 90 holttestet rejtő tömegsírra bukkannak. Az áldozatok a háború végén amerikai fogságból hazafelé tartó leventék, akiket 1945 augusztusában kifosztottak, majd agyonlőttek. Az esetről csupán a demokrata Čas c. újság közöl tudósításokat, hamarosan azonban e lap számára is megtiltják a hírszolgáltatást.

Meghal Lénárd Fülöp (Philipp Eduard Anton von Lenard) Nobel-díjas fizikus.*

Az oldal tetejére május 22.
A pártközi értekezleten a nagybankok államosításáról tárgyalnak. május 28.
Az USA-ban, az amerikai politika fordulatának jeleként, törvényt fogadnak el a Görög- és Törökországnak nyújtandó 250 millió dolláros segélyről. május 23.
Az oldal tetejére május 23.

George Kennan új amerikai külpolitikai doktrínaként megfogalmazza a kommunizmus feltar-tóztatásának (containment) politikáját.

Rákosi Mátyás vacsorán látja vendégül az FKgP három baloldali vezetőjét, és közli velük, elérkezettnek látja az időt Nagy Ferenc eltávolítására. május 28.
Az oldal tetejére május 24.

Az ún. „pöstyéni jegyzőkönyv” aláírásával lezárulnak a lakosságcsere gyakorlati végrehajtásáról folytatott magyar–csehszlovák tárgyalások. július 13. Megállapodás születik többek között az áttelepülőknek juttatandó földvagyon nagyságáról, az áttelepítendők társadalmi összetételéről és a cserekvótába beszámítandó menekültekről; nem születik ugyanakkor megegyezés a csehszlovák fél által áttelepítésre jelölt ún. nagy háborús bűnösök átvételéről. június 12.

Az oldal tetejére május 25.
Rákosi Mátyás Kaposvárott arról beszél, hogy az összeesküvés felgöngyölítése nem volt elég alapos, és „a felelős helyekről el kell távolítani azokat, akik egy húron pendülnek velük”.
Az oldal tetejére május 27.
A belügyminiszter kötelezi a rendőrhatóságokat, hogy minden eszközzel (helyiség- és telefonhasználat, személyi állomány rendelkezésre bocsátása) támogassák az ÁVO munkáját; felhív annak tudomásul vételére, hogy az ÁVO nem a rendőrség alárendelt szerve.
Az oldal tetejére május 28.
A távollevő miniszterelnököt helyettesítő Rákosi Mátyás által összehívott rendkívüli minisztertanács felszólítja Nagy Ferencet, hogy azonnal térjen haza Svájcból, és tisztázza magát a személyét ért vádak alól. Rákosi közli a miniszterekkel: Vlagyimir Szviridov altábornagy elutasította a magyar kormány kérését, hogy Kovács Bélát adják át a magyar hatóságoknak; válaszához Szviridov olyan, Kovács Béla kihallgatásáról felvett jegyzőkönyveket csatolt, amelyek Rákosi meglátása szerint terhelő adatokat tartalmaznak Nagy Ferenc miniszterelnökre is. május 29. Az ÁVO letartóztatja Kapócs Ferencet, Nagy Ferenc titkárát. május 30.

A GFt határozatot hoz a nagybankok állami ellenőrzés alá vételéről. július 3. A bankok élére delegált miniszteri biztosi intézmény az államosítás első lépésének tekinthető.

Az oldal tetejére május 29.
Az FKgP PB azt javasolja Nagy Ferencnek, hogy itthon védekezzen a vádak ellen. május 30.
Az oldal tetejére május 30.

Balogh István miniszterelnökségi államtitkár telefonon azt kéri Nagy Ferenctől, hogy ártatlansága kinyilvánítása mellett levélben mondjon le; Nagy ebbe beleegyezik, azzal a feltétellel, ha utána küldik kisfiát és letartóztatott titkárát. június 1. Rákosi Mátyás az MTI-vel közölteti a miniszterelnök lemondásának tényét. május 31.

Romániában közzéteszik az új állampolgársági törvényt, amely kimondja, hogy román állampolgárok lehetnek mindazok, akik 1920. szeptember 20. után az állam joghatósága alá tartozó területeken lakóhellyel rendelkeztek, vagy azelőtt ezen a területen születtek, vagy olyan szülőktől származnak, akiknek a fenti időpontban az említett területen volt a lakóhelyük. Ezzel rendezik mintegy 200 ezer erdélyi magyar állampolgárságát. A 2. szakasz értelmében továbbra sem kaphatnak állampolgárságot azok, akik önként léptek olyan idegen állam szolgálatába, amely az Egyesült Nemzetek ellen harcolt, vagy ilyen állam katonai vagy katonai jellegű alakulatának (pl. Levente-szervezet) tagjai voltak. 1948. július 7.
Az oldal tetejére május 31.
Dinnyés Lajos, az MKP-val együttműködő kisgazda politikus kap kormányalakítási megbízást a köztársasági elnöktől. A kormány még aznap meg(újjá)alakul. szeptember 24.
Mindszenty József bíboros érsek ismét tiltakozik a vallás- és közoktatásügyi miniszternél az állami tankönyv-monopólium és az egyházi tankönyvek felülvizsgálata ellen.
Olaszországban a kommunisták nélkül alakul meg Alcide de Gasperi új kormánya. 1948. április 18.