1947
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.
A Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc miniszterelnök aláírja lemondó nyilatkozatát. 1979. június 12.

Távozik posztjáról Arthur Schoenfeld, az USA bp-i követe. július 9.

Az oldal tetejére június 2.

Emigrál Varga Béla balatonboglári plébános (1990. május 2.), az Ngy kisgazdapárti elnöke. június 3.

Az USA a mo-i politikai fejlemények miatt felfüggeszti a Mo-nak szánt 30 millió dolláros hadsereg-fejlesztési hitel fennmaradt 15 millió dollárnyi részének folyósítását.* Ugyancsak leállítják a poszt-UNRRA-segély átutalását.

Az oldal tetejére június 3.

Az Ngy, az előző napon külföldre távozott Varga Béla helyébe, a kisgazdapárti Szabó Árpádot választja elnökévé. július 25.

Az FKgP PB kizárja a pártból Varga Bélát és Nagy Ferencet; a pártelnöki teendőkkel Dobi Istvánt bízzák meg; Balogh István plébános lemond a főtitkárságról. június 4.
Megalakul a föderalista irányzatú Szocialista Mozgalom az Európai Egyesült Államokért. augusztus 27.
Az oldal tetejére június 4.

A hadifoglyok hazaszállításának ügyében Ujhelyi Szilárd Moszkvába utazik, ahol csatlakozik hozzá Bíró Zoltán, Rákosi Mátyás testvére. A delegáció háromhetes útja semmiféle kézzelfogható eredményt nem hoz. A hadifoglyok hazaszállítását rendező szovjet–magyar egyezmény csak tervezet marad, aláírására nem kerül sor. — Az SzN tudósítása szerint a Szu-ból e napon érkezik Debrecenbe az első hadifogoly-szerelvény. A hazatérőket Molnár Erik népjóléti miniszter és Rajk Lászlóné, az MNDSZ főtitkára fogadja. június 18.

Az FKgP főtitkári tisztét Implom Ferenc veszi át. szeptember 12.

Kivégzik Cser István v. detektívet, aki a Hain Péter vezette politikai rendőrség tagjaként Bp-en, Csillaghegyen és Soroksárott részese volt emberek kegyetlen megkínzásának.

Az oldal tetejére június 5.
George Marshall amerikai külügyminiszter a Harvard Egyetemen meghirdeti az Európának szánt gazdasági segélyprogramot (az ún. Marshall-tervet); a segélykeret hozzávetőleg 17 milliárd dollár. június 27.
Harry Truman amerikai elnök beszédében elítéli és „felháborítónak” nevezi a „mo-i vörösök államcsínyét”. június 11.
Az USA Szenátusa ratifikálja a Mo-gal kötött békeszerződést.
Az oldal tetejére június 6.
Az MKP PB úgy határoz, hogy a párt „az augusztus második felében megtartandó választásokra veszi az irányt”.
A kormány felmenti Szegedy-Maszák Aladár washingtoni és Gordon Ferenc berni követet; lemond Auer Pál párizsi követ.
Bulgáriában letartóztatják Nikola Petkovot, a legnagyobb ellenzéki párt, a Földműves Szövetség vezetőjét. augusztus 6.
Az oldal tetejére június 7. [?]

Lemond tisztségéről Kővágó József (FKgP), Bp főpolgármestere.* július 18. 1950. november 27.

Az oldal tetejére június 8.
Az SZDP vezetősége követeli a nagybankok és a vegyipar azonnali államosítását.
Meghal Bolza Pál gr. botanikus, a szarvasi arborétum (a Pepi-kert) tervezője és kialakítója.
Az oldal tetejére június 9.
Vlagyimir Szviridov altábornagy visszautasítja az amerikai és a brit kormány kérését, hogy tájékoztassák őket a mo-i események hátteréről. június 15.
Az Úttörőközpont kéri a vidéki tanfelügyelőket, támogassák az úttörőcsapatokat és azok szervezőit, és e kérést továbbítsák az iskolák pedagógusaihoz.
Az oldal tetejére június 11.

A magyar kormány jegyzékben kéri a SZEB-et, hogy járuljon hozzá a mo-i németek kitelepítésére Németország szovjet zónájába. — A szovjet kormány hozzájárul 50 ezer mo-i német letele-pítéséhez. augusztus 19.

Felállítják az Országos Tervhivatalt (OTh); elnöke Vajda Imre (SZDP), főtitkára Berei Andor (MKP). Felállítják az Országos Tervgazdasági Tanácsot; elnöke Dinnyés Lajos (FKgP).
Amerikai–szovjet jegyzékváltás történik Nagy Ferenc lemondása miatt. Az USA SZEB-képviselője utasítást kap, hogy kemény hangvételű jegyzékben tiltakozzon a Szu „önkényes mo-i beavatkozása” miatt. június 19.
Az oldal tetejére június 12.

A kormány elfogadja a hároméves tervről szóló törvényjavaslatot. július 1.

A Bp-i Népbíróságon megkezdődik Mistéth Endre és 43 társának a Magyar Közösség-ügyhöz kapcsolódó pere. augusztus 29.
Mindszenty József bíboros Kanadába utazik az ottawai Mária-kongresszusra. Utazása során találkozik számos magyar emigránssal és Habsburg Ottóval. július 25.
A Reszlovakizációs Bizottság intézkedéseket sürget a déli határvidék elszlovákosítása érdekében. július 11.
Az oldal tetejére június 14.
Kivégzik Bajla Sándor felsőgallai géplakatost, aki keretlegény-szolgálatvezetőként egy munkaszolgálatost agyonvert.
Az oldal tetejére június 15.
Vlagyimir Szviridov altábornagy elutasítja azt az amerikai kérést, hogy a három nagyhatalom együtt vizsgálja ki a mo-i hatalomváltás körülményeit, mivel az „durva beavatkozás lenne Mo belügyeibe”.

A moszkvai Pravda elítélően ír a Marshall-tervről. július 2.

Az oldal tetejére június 17.

Rákosi Mátyás az SzN-ben visszautasítja az amerikai jegyzék személyére vonatkozó meg-állapításait. június 27.

Az oldal tetejére június 18.

Rákosi Mátyás fogadja a Szu-ból hazatért hadifoglyok első csoportját. július 17. július 28.

Az oldal tetejére június 19.

Megnyílik a Maszovlet első külföldi járata a Bp–Prága útvonalon.

Ernest Bevin brit külügyminiszter az Alsóházban figyelmezteti a Szu-t, hogy a megbékélés (appeasement) politikája véget ért. Kelet-Európáról szólva kijelenti: „Ellenzem az egypártrendszert. Kelet-Európa nagy területein jött létre erőszakkal, anélkül, hogy bárki is akarná.”

Az oldal tetejére június 23–25.

Rákosi Mátyás, az MKP főtitkára, miniszterelnök-helyettes és Farkas Mihály, az MKP főtitkár-helyettese Prágában tárgyal a CSKP vezetőivel és Edvard Beneš köztársasági elnökkel. Rákosiék a megváltozott nemzetközi helyzetre hivatkozva megpróbálják rábírni a csehszlovák kommunista vezetést és Beneš elnököt a magyar kisebbséggel szembeni politika megváltoztatására. A csehszlovák vezetők nem tartják indokoltnak a magyar lakosság kitelepítésére vonatkozó elképzeléseik felülvizsgálását.

Az oldal tetejére június 24.
Az Ngy megkezdi a Mo-gal kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat vitáját. július 16.
A lengyel kormány bejelenti, hogy részt kíván venni a Marshall-tervben. július 2.
Az oldal tetejére június 26.
Felállítják a Magyar Országos Szövetkezeti Központot és az Országos Szövetkezeti Hitelintézetet.
Az oldal tetejére június 27.

Párizsban Vjacseszlav Molotov szovjet, Ernest Bevin brit és Georges Bidault francia külügy-miniszter tárgyalásokat kezd a Marshall-tervről. július 2.

Az oldal tetejére június 28.

Kivégzik Illés Ferenc felsőleperdi asztalossegédet, aki a bp-ferencvárosi nyilaskeresztes párt-szolgálat főnökeként zsidók meggyilkolására adott utasításokat.

Az oldal tetejére június 30.

E hónapban megrendezik az Országos Könyvnapot. Megjelenik 96 könyv, 94 magyar szerző műve. Köztük van Déry Tibortól A befejezetlen mondat, Márai Sándortól az Európa elrablása, Karácsony Sándortól A magyar béke, Szabó Dezsőtől az Ének a révben.