1947
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Az Ngy elfogadja a hároméves tervről szóló törvényt (1947: XVII. tc.). augusztus 1.

Az oldal tetejére július 2.

A Magyar Közösség-ügyben a NOT másodfokon helybenhagyja Donáth György halálos ítéletét, valamint Kiss Károly és Héder János fegyházbüntetését; Dálnoki Veress Lajos és Szent-Miklóssy István büntetését 15-15 évi, Arany Bálintét 12 évi, András Sándorét és Szent-Iványi Domokosét 10-10 évi kényszermunkára mérsékli. október 23. Az első pert további hat követte, amelynek során összesen 260 személyt vontak büntetőjogi felelősségre.

A szovjet delegáció elhagyja a párizsi Marshall-konferencát; ezzel a Szu elutasítja a részvételt a Marshall-tervben. július 7. Georges Bidault francia külügyminiszter figyelmezteti a Szu-t, hogy „tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely Európa két részre osztását eredményezné”.

Megérkezik Bp-re Selden Chapin, az USA újonnan kinevezett követe. július 9.

Az oldal tetejére július 3.
Az Mt határozatot hoz a nagybankok állami ellenőrzés alá vételéről. szeptember 29.
Az oldal tetejére július 4.
Újra megnyílik az Országos Magyar Zsidó Múzeum.
Az oldal tetejére július 5.

Kivégzik Galló János ócsai elektrotechnikust, aki Bp-en a Szent István körúti nyilasházban pártszolgálatosként zsidók kivégzésében vett részt.

Az oldal tetejére július 7.
A Szu a befolyási szférájához tartozó kelet-európai országokkal (Finnországgal is) közli, hogy nem fogadhatják el a Marshall-tervet, ami radikális szovjet irányvonalváltást jelent. július 10.
Azonosítatlan repülő tárgy (UFO) zuhan le Roswell (USA, Új-Mexikó állam) mellett. Az eset körülményei máig tisztázatlanok.
Az oldal tetejére július 9.

Selden Chapin, az USA bp-i követe átadja megbízólevelét. 1949. február 17.

Az oldal tetejére július 10.
A magyar kormány, szovjet nyomásra, visszautasítja a párizsi konferenciára szóló meghívást, s ezzel gyakorlatilag elutasítja a Marshall-tervet. július 26.
Az oldal tetejére július 11.
A csehszlovákiai földreformtörvény értelmében földjuttatásban csak azok részesülhetnek, akik igazolják, hogy ők maguk és családtagjaik nem magyar vagy német nemzetiségűek. július 18.
Az Exodus nevű hajó, fedélzetén 4500 zsidó holokauszt-túlélővel, Franciaországból elindul Palesztina felé. július 18.
Az oldal tetejére július 12.
Párizsban megnyílik a Marshall-tervet elfogadó 16 európai ország konferenciája.
Az oldal tetejére július 13.
Lezárul a csehszlovák–magyar lakosságcsere első szakasza; 11 127 magyart telepítenek át Mo-ra a csehszlovák hatóságok. 1948. december 22.
Az oldal tetejére július 15.
Moszkvában aláírják a magyar–szovjet kereskedelmi szerződést.
Romániában összeesküvés vádjával letartóztatják Iuliu Maniut, az ellenzéki Parasztpárt vezetőjét; pártját a hónap végén feloszlatják. november 12.
Az oldal tetejére július 16.
1947: XVIII. tc. a párizsi békeszerződés becikkelyezéséről.
Az oldal tetejére július 17.
Rákosi Mátyás kérésének engedve, a szovjet kormány, a közelgő választások miatt, e naptól felfüggeszti a hadifogoly magyar tisztek hazaszállítását.
Az oldal tetejére július 18.
A kommunistákkal együttműködő Bognár Józsefet (FKgP) választják Bp főpolgármesterévé.
Több szlovák társadalmi szervezet követeli Nógrád megye mo-i részének és Tokaj-Hegyaljának Szlovákiához csatolását. október 14.
A brit haditengerészet Haifa kikötője előtt feltartóztatja a zsidó bevándorlókat szállító Exodus nevű hajót; a négy és fél ezer utastól megtagadják a Palesztinába való belépést.
Az oldal tetejére július 20.
Balogh István plébános, az FKgP korábbi főtitkára, bejelenti a Független Magyar Demokrata Párt megalakulását.
Az oldal tetejére július 22.
Nagy Vince a Parlamentben bejelenti a Szabadság Párt feloszlását; a párt vezetője, Sulyok Dezső lemond ngy-i mandátumáról. augusztus 4.
Slachta Margit benyújtja a belügyminiszterhez a Keresztény Női Tábor engedélyezési kérelmét.
Az oldal tetejére július 23.
A Ngy megszavazza a másnap hatályba lépő új választójogi törvényt, amely különböző politikai indokokkal jelentősen szűkíti a választásra jogosultak körét: nem szavazhat, aki fasiszta pártnak volt tagja; akit politikai okokból bocsátottak el állásából; akit nyugdíjmegvonásra ítéltek; aki a felszabadító seregek elől elmenekült és csak 1945. október 31. után tért haza. A helyben lakási cenzus miatt nem szavazhatnak a Szlovákiából áttelepülő magyarok, míg a kitelepülő szlovákok igen. Augusztus folyamán kb. 248 ezer embert törvényesen, több mint 466 ezret pedig adminisztratív úton zárnak ki a választójog gyakorlásából. Egy mandátum elnyeréséhez 14 ezer szavazat szükséges; ha egy pártszövetség megszerzi az összes szavazat 60%-át, övé a 60 országos listás mandátum 80%-a, 75%-kal e mandátumok 100%-a. A választások után a Nemzetgyűlés jogköre a 4 évre választott egykamarás Országgyűlésre száll át. A törvény a lakóhelyüktől távol lévők számára lehetővé teszi a névjegyzék-kivonattal (a későbbi ún. „kékcédulával”) történő szavazást. augusztus 31.
Az oldal tetejére július 24.
Aláírják az öt évre szóló magyar–jugoszláv gazdasági és együttműködési szerződést.
Az oldal tetejére július 25.
Tildy Zoltán köztársasági elnök föloszlatja az Ngy-t, és kiírja az új választásokat. augusztus 31.

Az MNB kibocsátja az új forintbankjegy-sorozat első címletét, a 10 Ft-ost. 1948. augusztus 1.

Mindszenty József bíboros beszámol a püspöki karnak az észak-amerikai útján tapasztaltakról; a nemzetközi helyzet romlását úgy minősíti, hogy az közeli háborúval fenyeget. A püspöki kar a választásokkal kapcsolatban kinyilvánítja, hogy „bármiféle pártnak kifejezett támogatásától tartózkodni kényszerül”; ugyanakkor bizalmas utasításban fordul a papsághoz, hogy a híveket az ellenzéki pártok támogatására ösztönözze.

Prágában megkezdődik a három hétig tartó I. Világifjúsági és Diáktalálkozó, amelyen 264 tagú magyar delegáció vesz részt.  1949. augusztus 14.

Az oldal tetejére július 26.
Pfeiffer Zoltán bejelenti, hogy új pártot alapít. augusztus 4.
Az amerikai kormány Mo-ot és Lengyelországot kizárja a Marshal-segélyprogramból.
Az oldal tetejére július 28.

Az MNDSZ választási nagygyűlésén Rákosi Mátyás ígéretet tesz arra, hogy év végéig minden hadifogoly hazatér a Szu-ból. szeptember 30. 1948. február 5.

Az oldal tetejére július 29.
Megalakul a koalíciós pártokat tömörítő Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Választási Szövetsége.
Kényszerű leállása után ismét működni kezd a világ egyik első és addig legnagyobb digitális számítógépe, az ENIAC. A gép több mint nyolc éven keresztül folyamatosan üzemel. 1955. október 2.
Az oldal tetejére július 30.

Az USA tiltakozik a Szu-nál, mert a békeszerződések ratifikálása előtt elszállította a tengely-hatalmak javait Mo-ról, Bulgáriából és Romániából.

A GFt a kollektív szerződésekről tárgyal, és emeli a közalkalmazottak fizetését.
Az oldal tetejére július 31.

Kivégzik Sisák György csanádpalotai földművest, aki a bori (Jugoszlávia) munkatábor keret-legényeként két embert meggyilkolt.