1947
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december eleje.
Megalakul a Segítséget a Görög Népnek Országos Bizottsága. 1948. április 8.
Az oldal tetejére december 1.

Megindul az Írószövetség folyóirata, a Csillag; szerkesztő Németh Andor.

Megnyílik a vk. tiszteket képző Honvéd Hadiakadémia. Parancsnoka Sólyom László vezérőrnagy, katonai főcsoportfőnök.

Az oldal tetejére december 2.
A csehszlovák kormány a békeszerződésre hivatkozva elrendeli a magyar állampolgárok Csehszlovákia területén levő vagyonának összeírását és lefoglalását.
Az oldal tetejére december 4.

Az 1947: XXX. tc. államosítja az Magyar Nemzeti Bank magyar tulajdonban lévő részvényeit és a Pénzintézeti Központ I. Kúriájához tartozó pénzintézeteket; a jegybank mellett 9 nagy kereskedelmi bank magyar magánszemélyek és mo-i székhellyel bíró jogi személyiségű társaságok érdekeltségét sajátítják ki. A konfiskálás vonatkozik az államosított bankok 20%-osnál nagyobb tőke-érdekeltséggel bíró fiókjaira és vállalati-kereskedelmi érdekeltségeire is. 1948. április 2.

Az e napon elfogadott 1947: XXXIII. tc. megszünteti a bevett és elismert vallásfelekezetek között az elismert felekezetek hátrányára fennálló különbségeket; ezzel megszűnnek az izraelita felekezet utolsó jogi korlátozásai.
Utolsó ülését tartja a pártközi értekezlet.
Az oldal tetejére december 6.

Josip Broz Tito elnök vezetésével jugoszláv kormányküldöttség érkezik Bp-re. december 8.

A fővárosi izraelita hitközségekben ünnepélyes istentiszteleteken köszöntik az ENSZ Palesztinára vonatkozó határozatát.

Az oldal tetejére december 8.
Magyar–jugoszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá Bp-en.

A Szeplőtelen fogantatás napját törlik a hivatalos ünnepek sorából. 1948. február 2.

Az oldal tetejére december 11.
A Szent István Társulat közgyűlésén Mindszenty József bíboros elnöki megnyitójában a keresztény etika alapján bírálja a kommunista államvezetést.
Az oldal tetejére december 13.
Révai József a Zeneakadémián előadást tart a demokratikus nevelés szellemiségéről; élesen bírálja a „katolikus egyház azon köreit, amelyeket Mindszenty József képvisel”.
Bp-en összeül a IV. Diákparlament. — A MEFESZ elnökévé Szalai Bélát (MKP), ügyvezető alelnökké Keserü Jánost (NPP), főtitkárrá Ozváry Györgyöt (FKgP) választják.

A Nemzeti Színház bemutatja Shakespeare III. Richárd c. drámáját.

Az oldal tetejére december 14.
A Szu-ban megszűnik a jegyrendszer.
Az oldal tetejére december 15.
Londonban megegyezés nélkül ér véget a Külügyminiszterek Tanácsának konferenciája. A német és az osztrák békeszerződés kérdésében nem születik megállapodás. december 19.
Az oldal tetejére december 16.

Az USA-beli Bell Laboratóriumban Walter Brattain megépíti az első tranzisztort, amely később forradalmasítja az elektronikát.

Az oldal tetejére december 17.

A Szu hozzájárul, hogy Mo a jóvátétel szerint 1947-re esedékes 60 000 tonna búzát 1948-ban szállítsa.

Az oldal tetejére december 19.
Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter a londoni konferencia kudarcára utalva kijelenti: „…már csak reménykedhetünk Németország egyesítésében. Ellenben mindent meg kell tennünk, hogy az ellenőrzésünk alatt álló országrészben érezni lehessen a befolyásunkat.” Németország és Európa kettészakadása egyre érezhetőbbé válik.
Az oldal tetejére december 24.
A demokratikus hadsereg rádiója bejelenti, hogy Markosz Vafiadisz tábornok vezetésével megalakult a Szabad Görögország Ideiglenes Demokrata Kormánya. december 27.
Az oldal tetejére december 26.
Bulgáriában államosítják az ipart, a bányászatot és a bankokat.
Az oldal tetejére december 27.
Görögországban betiltják a kommunista párt működését.
Az oldal tetejére december 30.
Újjáalakul az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat; elnök Szemere Samu, titkár Scheiber Sándor.

I. Mihály király puccsszerű lemondatása után Bukarestben kikiáltják a Román Népköztársaságot. 1948. április 13.

Az oldal tetejére december 31.
E napig a Szu összesen 100 400 hadifoglyot küld haza Mo-ra.