1947
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.
Megkezdődik a hároméves gazdasági terv végrehajtása.

Egy csepeli választási nagygyűlésen Rákosi Mátyás felveti a két munkáspárt egyesítésének gondolatát; az SZDP visszautasítja a javaslatot.

Megkezdődik a Ferihegyi repülőtér építése.* 1950. május 7.

Josip Broz Tito jugoszláv és Georgi Dimitrov bolgár pártvezető megvitatja a balkáni föderáció kérdését, és jugoszláv–bolgár egyezményt ír alá. november 27. — Nyilvánosságra nem hozott éles hangú levelében Sztálin elítéli a tervezett föderáció gondolatát.

Az oldal tetejére augusztus 3.

A marosvásárhelyi Szabad Szó ismerteti Márton Áron körlevelét, amelyben a főpap felszólítja egyházmegyéje papjait, hogy szakítsanak meg minden kapcsolatot az MNSZ-szel, és ha tagok, lépjenek ki a szervezetből. 1949. június 1.

Az oldal tetejére augusztus 4.
Pfeiffer Zoltán elnökletével megalakul a Magyar Függetlenségi Párt (MFP).
Az oldal tetejére augusztus 6.

A Magyar Radikális Párt közleményben adja hírül, hogy Peyer Károly és néhány szintén kizárt szociáldemokrata párttársa csatlakozott az MRP-hez.

Bulgáriában megkezdődik a Nikola Petkov vezető ellenzéki politikus és társai elleni per. augusztus 16.
Az oldal tetejére augusztus 7.

Thor Heyerdahl norvég kutató balsafából készült, Kon-Tiki nevű tutaján, 101 napos út, 4300 km megtétele után megérkezik a Tuamotu-szigetekhez tartozó Raroiára, bizonyítva, hogy kisebb embercsoportok, a Csendes-óceánt áthajózva, a régi időkben is eljuthattak Dél-Amerikából Poli-néziába. 1977. november 24.

Az oldal tetejére augusztus 8.

Mindszenty József bíboros pásztorlevélben tiltakozik a svábok kitelepítése ellen. augusztus 19.

Az oldal tetejére augusztus 9.
Mo és Nagy-Britannia kereskedelmi egyezményt köt Londonban.
Az oldal tetejére augusztus 10.
Barankovics István Győrött sajtótájékoztatón ismerteti a Demokrata Néppárt választási programját.
Az oldal tetejére augusztus 11.
Nagy-Britannia tiltakozik a magyar kormánynál, amiért Mo négy magyar–szovjet vegyesvállalatot kedvezményekben részesít, és ezzel megsérti a békeszerződés kereskedelemre vonatkozó előírásait.
Az oldal tetejére augusztus 14.
Emigrál Sulyok Dezső, a Szabadságpárt v. vezetője.
A püspökkari konferencián Mindszenty József bíboros bejelenti, hogy értesülései szerint a Szentszék nem kívánja helyreállítani a diplomáciai kapcsolatot Mo-gal; Mindszenty a magyar katolikus egyház számára iránymutatónak nevezi a vatikáni állásfoglalást. A bíboros Dinnyés Lajos miniszterelnöknél tiltakozik a választói névjegyzékek összeállítása során elkövetett törvénytelenségek miatt.
Az oldal tetejére augusztus 15.
Mindszenty József bíboros Esztergomban a püspöki kar és 60 ezer hívő jelenlétében megnyitja a Mária-évet.

Bulgáriában halálra ítélik Nikola Petkovot, a Bolgár Népi Földműves Szövetség vezetőjét.* szeptember 24. Az ellenzéki pártot betiltják.

Nagy-Britannia kinyilvánítja India koronagyarmat függetlenségét; megalakul a túlnyomóan hindu többségű Indiai Unió (1950. január 26.) és a két részből álló (1970. december 7.) muszlim Pakisztán. október 22.

Az oldal tetejére augusztus 17.
Az USA tiltakozását fejezi ki, mert a hónap végén esedékes mo-i parlamenti választásokat oly módon készítették elő, hogy azt a kommunisták nyerjék.
Az oldal tetejére augusztus 18.

Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter válaszol a svéd kormány megkeresésre, és közli: „…alapos vizsgálat után megállapítást nyert, hogy Raoul Wallenberg nincs a Szovjetunióban”. 1957. február 6.

Az oldal tetejére augusztus 19.
Újból megkezdődik a mo-i „svábok” kitelepítése, ezúttal Németország szovjet megszállási övezetébe. A hónap végéig 10 381 személyt telepítenek át, akik után 20 651 hold föld és 1685 ház marad vissza. október 10.
Az oldal tetejére augusztus 20.

Az ausztriai Altöttingben tanácskozásra gyűlik össze az 1939-ben választott Képviselőház emigrációban élő 56 egykori képviselője. Az „altöttingi országgyűlés” Mo ideiglenes kormányzójává választja kisbarnaki Farkas Ferenc v. vezérezredest. 1949. január 1. — Az emigráns „parlament” több tanácskozást nem tart.

A bp-i Szent István körúton üzembe helyezik a főváros első automatikus forgalomirányító berendezését („villanyrendőrt”).

Az oldal tetejére augusztus 21.
Az ENSZ elutasítja a legyőzött országok, köztük Mo felvételi kérelmét a világszervezetbe. október 1.
Az oldal tetejére augusztus 22.

A köztársasági elnök Károlyi Mihályt kinevezi Mo párizsi követévé. 1949. június 2.

Az oldal tetejére augusztus 24.
84 tagú magyar küldöttség részvételével Párizsban megkezdődnek a IX. főiskolai világjátékok. augusztus 31.
Az oldal tetejére augusztus 27.

Montreux-ben megkezdi első kongresszusát az Európai Föderalista Unió, amely antikommunista atlanti erőként határozza meg önmagát.

Az oldal tetejére augusztus 29.

A Bp-i Népbíróság első fokon ítéletet hirdet Mistéth Endre és társai, a „Magyar Közösség-összeesküvéshez” kapcsolt kisgazda csoport perében. Az ítéletek: Mistéth 3 és fél év kényszermunka (jogerősen 6 év fegyház); Jaczkó Pál 4 év kényszermunka (jogerősen 5 év börtön); Gyulai László 4 év fegyház (jogerősen 5 év fegyház); Horváth János 3 és fél év kényszermunka (jogerősen 3 év fegyház); Kiss Sándor 2 és fél év fegyház (jogerősen 3 év fegyház); Csicsery-Rónay István 2 év fegyház (jogerősen 3 év fegyház); Vatai László 6 hónap fegyház (jogerősen 6 hónap börtön); Hám Tibort felmentik. 1948. március 3.

A Szu LT Elnöksége ratifikálja a Mo-gal kötött békeszerződést.
Az oldal tetejére augusztus 30.

Eszterhás György a DNP, Vajda Endre az FMDP, Slachta Margit a KNT és Pfeiffer Zoltán az MFP nevében, „a választások tisztasága felett érzett súlyos aggodalmaik alapján”, beadványban fordulnak Tildy Zoltán köztársasági elnökhöz.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Ogy-i választásokat tartanak Mo-on. szeptember 16. A leadott szavazatok száma kereken 5 millió. Választási csalások révén az MKP többletszavazatokhoz jut; a manipulációhoz hamis választói névjegyzékeket és 60-80 ezer ún. kékcédulát használnak fel, amelynek segítségével egy személy többször is szavaz. A DNP kimagasló eredményt ér el, a legerősebb ellenzéki pártként kerül a Parlamentbe. A választás hivatalos végeredménye: MKP 1 113 050 szavazat (ebből 62 ezer „kék”), 22,3%, 100 mandátum; DNP 820 453 szavazat, 16,4%, 60 mandátum; FKgP 769 763 szavazat, 15,4%, 68 mandátum; SZDP 744 641 szavazat, 14,9%, 67 mandátum; MFP 13,4%, 49 mandátum; NPP 8,3%, 36 mandátum; FMDP 5,2%, 18 mandátum; MRP 1,7%, 6 mandátum; KNT 1,4%, 4 mandátum; PDP 1,0%, 3 mandátum.

Az 1946/47-es költségvetési évben 372,5 millió forintot emészt fel a szovjet hadsereg ellátása; ez az összes költségvetési kiadás több mint 10%-a.
A magyar sportolók 18 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzéremmel az éremtáblázat második helyén végeznek a párizsi Universiadén.