1947
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.
Petru Groza vezetésével népes román kormányküldöttség látogat Mo-ra. — A magyar és a román sajtó „sorsfordító eseményként” ünnepli a találkozót, amelynek ideje alatt Bp-en román kulturális hetet tartanak, és román kollégiumot avatnak.*
Az oldal tetejére április 2.
Hamvas Endre csanádi püspök levélben kéri Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztertől a fakultatív hitoktatás ellen tüntető és ezért internált szegedi diákok és fiatalok szabadon bocsátását.
Az oldal tetejére április 4.
Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás kijelenti, hogy Nagy Ferenc miniszterelnököt politikai felelősség terheli a köztársaság-ellenes összeesküvésért; bizonyosnak tartja, hogy a kormányfő tudott az összeesküvésről.

A hivatalos ünnepségek keretében Bp-en felavatják a Gellért-hegyi Felszabadulási emlékművet, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását.*

Az oldal tetejére április 5.

Rákosi Mátyás levelet ír Alekszej Kuznyecovnak, az ÖK(b)P KB titkárának; Rákosi azt állítja, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök részt vett az ún. köztársaság-ellenes összeesküvésben. A főtitkár tanácsot kér a követendő lépésekre. április 27.

Az oldal tetejére április 6.

A közvélemény a Kis Újság tudósításából e napon értesül arról, hogy korábban szabadlábra helyezték a miskolci pogrom tetteseit.

Az oldal tetejére április 8.
A BM feloszlatja a Debreceni Egyetemi Kört; korábbi hónapokban hasonló sorsra jutott a „jobboldali vezetés alá került” pécsi és szegedi egyetemi ifjúsági szervezet is.
Az oldal tetejére április 10.
1947: XI. tc. a szövetkezetekről.
Az oldal tetejére április 11.
A NOT másodfokon felmenti Berend Béla v. szigetvári rabbit a nácikkal való kollaborálás vádja alól, és törli az első fokon kiszabott 10 évi börtönbüntetését.
Az oldal tetejére április 12.

A hajnali órákban a Galántai járásbeli Nagymácsédról és Nagyfödémesről, valamint a Zselizi járásban lévő Tergenyéről áttelepítendőkkel elindul az első két vonatszerelvény Mo felé; ezzel a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretén belül kezdetét veszi a szlovákiai magyarok áttelepítése. — Eddig az időpontig Mo már befogadott összesen kb. 50 ezer, Csehszlovákiából menekült magyart. május 24. — A magyar kormány szóbeli jegyzékben kéri Csehszlovákiától a kishatárforgalom felújítását, egyben javasolja, hogy a kishatárforgalmat államközi egyezményben szabályozzák. április 18.

A katolikus püspöki kar állásfoglalása alapján Mindszenty József bíboros táviratban tiltakozik a kultuszminiszternél a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspöki kar minden tagja által aláírt levelet küldenek Nagy Ferenc miniszterelnöknek, tiltakozva az intézkedés ellen; figyelmeztetik a miniszterelnököt, hogy a katolikus egyház elszánta magát az ügyben a további ellenállásra.
Az oldal tetejére április 13.

Székesfehérvárott megemlékezést tartanak Prohászka Ottokár püspök halálának 20. évfordulóján. április 26.

Az oldal tetejére április 14.
Oxfordban megalakul a Liberális Internacionálé.
Az oldal tetejére április 15.
A v. Szlovákia háborús bűnökkel vádolt állami vezetőinek perében halálra ítélik Jozef Tiso egykori köztársasági elnököt és a (távol lévő) Ferdinand Ďurčanský v. külügyminisztert. április 18.
Az oldal tetejére április 16.
A Bp-i Népbíróság Jankó Péter vezette tanácsa első fokon ítéletet hirdet a „köztársaság-ellenes összeesküvők” ügyében, az ún. Magyar Testvéri Közösség-perben. Donáth Györgyöt, Dálnoki Veress Lajos v. vezérezredest és András Sándor v. vezérőrnagyot halálra, Arany Bálint kisgazda politikust és Szent-Miklósy István v. vk. őrnagyot életfogytiglani kényszermunkára, Szent-Iványi Domokost 14 évi, Kiss Károlyt 12 évi, Héder Jánost 11 évi fegyházbüntetésre ítélik. július 2.
Auschwitzban kivégzik Rudolf Hösst, a haláltábor egykori parancsnokát.
Az oldal tetejére április 18.
Mikuláš Ferjenčík szlovák belügyi megbízott intézkedik a magyar–szlovák kishatárforgalom felújításáról.
Pozsonyban kivégzik Jozef Tisót, a v. szlovák bábállam vezetőjét.
Az oldal tetejére április 21.
Sík Sándor piarista szerzetest felmentik az Országos Köznevelési Tanácsban viselt ügyvezető alelnöki tisztségéből.

A Pajtás c. úttörőújság e naptól hetente jelenik meg.

Az oldal tetejére április 22.
Németország angol–amerikai megszállási zónájából, Majna-Frankfurtból hazaérkezik a világháború során az országból elhurcolt kincseket és ezüstöt szállító úgynevezett „ezüstvonat”. május 10.
Az oldal tetejére április 23.
A koalíciós pártok vezetői megvitatják a hároméves tervet, amely az ország újjáépítését és a háború előtti termelési szint elérését tűzi célul.
Az oldal tetejére április 24.

Kolozsvárott őrizetbe veszik Venczel Józsefet, Pásztai Gézát és más értelmiségieket. A letartóz-tatottakat bírósági ítélet nélkül a piteşti-i internálótáborba szállítják. 

Moszkvában félbeszakad a négy nagyhatalom külügyminisztereinek tanácskozása; a német békeszerződés ügyében nem történik előrelépés.
Az oldal tetejére április 25.

Letartóztatják Tabódy István századost. — A kémkedéssel vádolt katonatisztet a buda-déli, a kistarcsai, végül a recski táborban tartják fogva. 1953. szeptember 17.

Az oldal tetejére április 26.
Mo felvételét kéri az ENSZ-be. augusztus 21.
Éjszaka 11 óra tájban radikális szocialista fiatalok Faludy György költő vezetésével a bp-i Károlyi-palota kertjében ledöntik Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök szobrát. 1984. május 24.
Az oldal tetejére április 27.

Rákosi Mátyás Moszkvába utazik. Rákosi Sztálinnak és Vjacseszlav Molotovnak címzett levelet visz magával, s ebben körvonalazza a kommunista hatalomátvétel menetrendjét. április 29.

Az oldal tetejére április 29.
Rákosi Mátyás a Kremlben szovjet hozzájárulást és támogatást kér a kisgazdapárt elleni offenzíva folytatásához Vjacseszlav Molotov külügyminisztertől, aki azonban inkább mérsékletet ajánl. május 27.