1946
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november hónapban.
A szovjet kormány leállítja a magyar hadifoglyok hazaszállítását. A júliustól novemberig eltelt időszakban szervezett formában 16 581 fő tér haza a Szu-ból. 1947. május 9.
Az oldal tetejére november 3.
Szakasits Árpád vezetésével szociáldemokrata küldöttség utazik Párizsba és Londonba.
Megkezdődik az NPP Országos Nagyválasztmányának kétnapos ülése. A testület elveti Kovács Imre azon javaslatát, hogy a párt csatlakozzon az FKgP-hez.

New Yorkban összeül a Külügyminiszterek Tanácsa. A győztes nagyhatalmak képviselői végle-gesítik a legyőzött európai országokkal, köztük a Mo-gal kötendő békeszerződés szövegét. december 6. 1947. február 10.

Az oldal tetejére november 4.
A péterváradi erődben golyó által kivégzik Szombathelyi Ferencet és öt társát. Újvidéken nyilvánosan, kötél által kivégzik Grassy Józsefet és Zöldi Mártont. Zsablyán nyilvánosan, kötél által kivégzik Feketehalmy-Czeydner Ferencet.
Az oldal tetejére november 8.
Ismét megindul a mo-i németek kiszállítása Németország amerikai megszállási övezetébe. december 13.
Kivégzik Bottka Márton tóalmási földművest, a 401. különleges munkásszázad „legkegyetlenebb keretlegényét”.
Az oldal tetejére november 10.
A Negyedik Köztársaságot megalapozó alkotmány alapján tartott franciaországi ngy-i választásokon az FKP 172, a Néppárt 163, a szocialisták 96 mandátumot szereznek. Léon Blum vezetésével tiszta szocialista kormány alakul.
Az oldal tetejére november 11.
A Külügyminiszterek Tanácsához írt jegyzékében a magyar kormány a békeszerződés politikai és gazdasági feltételeinek enyhítését kéri. december 6.
Megalakul a Magyar Csillagászati Egyesület. 1947. szeptember 22.
Az oldal tetejére november 12.
A Szakszervezeti Tanács új bérezési megállapodást köt a GYOSZ-szal; bevezetik a csoport- és kapcsolt akkord-bérrendszert.
Az oldal tetejére november 13.
Major Ákost, a Bp-i Népbíróság elnökét kinevezik a NOT elnökévé. 1948. szeptember 10.
Az oldal tetejére november 14.

Bp-en megkezdődik a III. Diákparlament. november 17.

Az oldal tetejére november 15.

Szlovákiában megkezdődik a magyar lakosság erőszakos áttelepítése Csehországba. november 19. — Katonai egységek körülzárják a párkányi járáshoz tartozó Köbölkút és Muzsla, valamint a somorjai járásban levő Gutor és Szemet községeket. A lakosokat elhurcolják, az áttelepítettek ingatlanjait elkobozzák, és szlovák telepeseknek adják át.

A szlovákiai Rimaszombatban ledöntik Tompa Mihály szobrát.

Az oldal tetejére november 17.

Befejeződik a III. Diákparlament. 1947. február 10. A MEFESZ elnökévé ismét Jónás Pált (MKP), alelnökévé Aba Ivánt (SZDP), főtitkárává Hám Jenőt (FKgP) választják.

Az oldal tetejére november 19.

A szlovákiai magyarok kitelepítését végrehajtó katonaság az ellenszegülőkkel vagy menekülőkkel szemben több helyütt fegyvert használ. november 20. Gutoron a Duna védőgátján cirkáló csehszlovák határőrség tüzet nyit a csónakokon a Duna magyar oldalára menekülőkre, s lelövi Sindler Ferenc helyi lakost. — A Felső-Csallóközben is megkezdődik a magyar lakosság deportálása a Szudéta-vidékre. 1947. február 25.

A GFt 30 dkg-ról 45 dkg-ra emeli a zsírfejadagot, és a téli hónapokra emeli a cukoradagot is.
A Bp-i Népbíróság életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéli Wayand Tibor v. rendőrnyomozót, a nyilas uralom idején az Állambiztonsági Rendészet helyettes vezetőjét. 1949. április 23.
A romániai választásokon, 88,2%-os részvétel mellett, az MNSZ 670 ezer szavazatot kap, ami az összes szavazat 8,2%-a, és 29 képviselőt küldhet a román parlamentbe. A kommunisták vezette Demokratikus Pártok Blokkja megszerzi a szavazatok 69 és a mandátumok 91%-át; a Iuliu Maniu vezette ellenzéki Nemzeti Parasztpárt 12,7%-ot ér el. 1947. július 15.
Az oldal tetejére november 20.
Az FKgP visszahívja a kormányból három miniszterét, Dobi Istvánt, Balla Antalt és Bárányos Károlyt. Bárányos Dobi helyett a földművelésügyi, Bognár József a tájékoztatásügyi, Erőss János pedig a közellátásügyi tárca élére kerül. december 18.

A magyar kormány a szlovákiai magyarok deportálása miatt tiltakozó jegyzéket intéz a csehszlovák kormányhoz (november 23.), és megszakítja a lakosságcseréről szóló kétoldalú tárgyalásokat. 1947. január 26.

Az oldal tetejére november 22.
A Bp-i Népbíróság halálra ítéli Hajnácskőy László v. cs. ezredest, aki a nyilas hatalomátvétel után rész vett az ellenállási mozgalom vezetői elleni eljárásokban. 1947. február 24.
A GFt hó végi hatállyal 25%-kal emeli az iparcikkek árát, egyidejűleg 15%-kal csökkenti a gáz és a víz díját. december 1.
Bulgáriában Georgi Dimitrov, a kommunista párt vezetője alakít kormányt.
Az oldal tetejére november 23.
Gyöngyösi János külügyminiszter a csehszlovák kormánynál tiltakozik a szlovákiai magyarok Szudéta-vidékre telepítése ellen. november 26.
A Bp-i Népbíróság a nácikkal való kollaborálás vádjával 10 évi börtönre ítéli Berend Béla v. szigetvári rabbit, a bp-i Zsidó Tanács egykori tagját. 1947. április 11.
Miniszterelnöki rendelettel egyetlen központi főhatóságot szerveznek az államosított szénbányászat irányítására: létrejön a Magyar Állami Szénbányák Rt. (MÁSZ).
Az oldal tetejére november 23. [?]

Titkos pártközi értekezleten Nagy Ferenc felajánlja az FKgP jobboldalával való szakítást, ha a baloldali pártok támogatják a parasztegység megvalósítását.*

Az oldal tetejére november 24.

Chicagóban (USA, Illinois állam) meghal Moholy-Nagy László fotográfus, festő, a Bauhaus-iskola tanára, a kísérleti filmezés egyik magyar úttörője.

Az oldal tetejére november 26.

Károlyi Mihály Edvard Benešhez intézett levelében, 25 éves ismeretségükre hivatkozva, s abban a reményben, hogy a deportálások az ő tudta nélkül folynak, a csehszlovák köztársasági elnök közbenjárását kéri a kitelepítések leállítása érdekében. november 28. december 13.

Az oldal tetejére november 28.
Az MKP parlamenti frakciójának ülésén Rákosi Mátyás a kisgazdapárttal szemben követendő taktikáról beszél: „…megbomlani ez a társaság csak akkor fog, ha odaütünk, ha mi kezdjük el a pucolást; … a tömegmozgósítást fokozatosan csináljuk; nem mindjárt a kormányváltozás kiharcolására hívjuk a tömegeket …”.
Az Ngy ülésén Bereczky Albert, a Külügyi Bizottság elnöke tiltakozik a szlovákiai magyar kisebbség Szudéta-vidékre telepítése ellen. november 29.

Közzéteszik a 23 550/1946. ME sz. miniszterelnöki rendeletet négy nehézipari nagyüzem (a Ganz és Tsa. Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár, a Magyar Vagon- és Gépgyár, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű és a Weiss Manfréd Művek) államosításáról. december 1. — Kezelésükre felállítják a Nehézipari Központot.

Az oldal tetejére november 29.

Mindszenty József bíboros Francis Spellman New York-i és Griffin londoni érsek közbenjárását kéri a szlovákiai magyarok érdekében.* 1947. január 9.

Az oldal tetejére november 30.
A NOT másodfokon tárgyalja a kunmadarasi pogrom ügyét. A három halálraítélt közül a közvetlen tettes Tóth Zsigmondot életfogytiglani fegyházra, a másodrendű vádlott Takács Gergelyt, a kisgazdapárt helyi szervezetének titkárát két és fél évi börtönre ítéli, a harmadik elítélt Nagy János tanítót felmenti.