1946
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

A Bp-i Népbíróság kötél általi halálra ítéli Szálasi Ferencet és hat társát. március 12. március 19.

Bp-en megkezdődik a Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom (SZIT) első országos kongresszusa.
Az oldal tetejére március 2.
Kivégzik Pálffy Fidél gr.-ot, a Szálasi-kormány v. miniszterét.

A NOT az újvidéki vérengzésben való részvételéért másodfokon is halálra ítéli Grassy József v. vezérőrnagyot és Zöldi Márton v. cs. századost. április 10.

George Kennan, az USA moszkvai követségének ügyvivője jegyzéket intéz Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztoshoz a magyar gazdaság állapotáról.
Az oldal tetejére március 3.

Rákosi Mátyás beszédet mond Mecsekalján (Baranya m.). Az SzN „Tiszta vizet a pohárba!” címmel közöl vezércikket. — Ezzel megkezdődik az MKP általános támadása az FKgP ellen. március 5.

Az oldal tetejére március 4.

Megkezdi tevékenységét Mo-on a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság. Sloboda (Szabadság) címmel hetente háromszor megjelenő lapot ad ki, valamint napi harminc percnyi adásidő áll rendelkezésére a rádióban. március 21.

A Bp-i Népbíróság megkezdi Sztójay Döme v. miniszterelnök és négy v. minisztere ügyének tárgyalását. március 22.

Tíz ifjúsági szervezet bejelenti a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa (MIOT) megalakulását. A Tanács egységes szervezetbe kívánja tömöríteni a munkás-, paraszt- és diákifjúságot, és a Baloldali Blokk támogatására mozgósítja az ifjúságot.

Megalakul a Zsidó Világkongresszus mo-i tagozata. 1957. szeptember 22. 1949. december 15.

Az oldal tetejére március 5.

Az MKP, az SZDP, az NPP és a szakszervezetek részvételével megalakul a Baloldali Blokk. Az alapítók közös nyilatkozatban leszögezik, hogy az FKgP-nek csak a „demokratikus elemeivel” hajlandók együttműködni; ezzel megkezdődik az FKgP kívülről történő bomlasztása („szalámi-taktika”). március 7.

Winston Churchill v. brit miniszterelnök beszédet mond Fultonban (USA, Missouri állam), a Westminster College-ban. „Újból sötét idők köszönthetnek ránk. […] A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai-tenger melletti Triesztig vasfüggöny húzódik keresztül a kontinensen. E vonal mögött van Közép- és Kelet-Európa államainak valamennyi fővárosa. […] E hatalmas kommunista birodalom és oligarchia ambíciói messze túlszárnyalják a cári idők álmait.”

Az oldal tetejére március 6.
Antiszemita felhangokkal kísért tüntetést tartanak Makón. május 31.
Az oldal tetejére március 7.

A Baloldali Blokk a februári országos népítéletek és népmozgalmak lezárásaként nagygyűlést rendez a Hősök terén; „Ki a nép ellenségeivel a koalícióból” jelszóval követelik a reakciós elemek eltávolítását az FKgP-ből. Dobi István és Ortutay Gyula kisgazdapárti politikusok az SzN-ben a Baloldali Blokk követeléseit támogató nyilatkozatot tesznek közzé. március 11.

A szentesi kórházban a kommunista R-gárda tagjai meggyilkolják Lakos József v. városi rendőrkapitányt; Dadi Imre, aki az MKP Csongrád megyei titkáraként utasítást adott a gyilkos-ságra, a vizsgálati fogságból a következő év elején kihirdetett közkegyelemmel szabadul. 1948. február 1.

Amerikai vélemény szerint a Szu 2,5 millió dolláros kárt okozott azzal, hogy átvette a lispei (zalai) olajmezők működtetését. március 22.

Az oldal tetejére március 8.
Az MKP javaslatára megalakul a Baloldali Blokk Végrehajtó Bizottsága; a testület még a nap folyamán átadja a tömörülés követeléseit Nagy Ferenc miniszterelnöknek; március 12-én 12 óráig adnak haladékot arra, hogy az FKgP reakciósnak minősített tagjait eltávolítsák a pártból. március 9.

Kolozsvárott megkezdődik az első népbírósági tárgyalás az Észak-Erdély visszacsatolása során 1940 őszén magyarok által elkövetett ippi, ördögkúti, szentgotthárdi és oroszfalvi vérengzések ügyében. A konstruált jellegű perben a 63 vádlott csaknem mindegyike vagyontalan földműves, többen 70 év körüli öregek. március 14.

Az oldal tetejére március 9.
Az FKgP PB úgy határoz: felkéri 10-12 leginkább támadott képviselőjét, hogy lépjenek ki a frakcióból, de sem Sulyok Dezső, sem Vásáry István nincs köztük. A munkáspártok azonnal tiltakoznak, és látszatintézkedésnek nevezik a határozatot. március 10.

Kivégzik Budinszky Lászlót, a Szálasi-kormány v. igazságügy-miniszterét.

Az oldal tetejére március 10.
Az FKgP vezetésében Tildy Zoltán Nagy Ferenccel és Kovács Bélával szemben keresztülviszi, hogy a kommunisták követelésének engedve eltávolítsanak a pártból és a frakcióból húsz ngy-i képviselőt. március 11.

A GYOE közgyűlése (június 20.) módosítja a szervezet alapszabályát, és belefoglalja az Úttörő Gyermek-csoportok szabályzatát. március 14.

Marosvásárhelyen megnyílik az Állami Székely Színház.

Az ukrán unitus egyház Lvovban e napon befejeződő, a letartóztatott metropolita és a püspökök nélkül ülésező, illegitim zsinata semmissé nyilvánítja az 1596. évi breszti vallási uniót; az ukrán görög szertartású katolikusok „visszatérnek” a pravoszláv egyházba. 1949. augusztus 28.

Az oldal tetejére március 11.

Hosszas vita után az FKgP képviselőcsoportjának ülése jóváhagyja a pártvezetés előző nap meghozott határozatát: a kommunisták követelésére húsz ngy-i képviselőt kizárnak a frakcióból; leváltják a Kis Újság szerkesztőjét, Dessewffy Gyula gr.-ot; utóda Kovács Béla. március 12.

Bp-en megkezdődik az NPP háború utáni első kongresszusa. március 12.

Juho Paasikivit választják Finnország köztársasági elnökévé. 1956. március 1.
Az oldal tetejére március 12.
Az Ngy elfogadja az 1946: VII. tc.-et a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről. Az ún. „hóhértörvény” utóbb jogi alapul szolgál a koncepciós perek és leszámolások számára.
Befejeződik az NPP kongresszusa. A párt elnökévé Veres Pétert, alelnökké Erdei Ferencet és Kovács Imrét választják; a főtitkári tisztséget megszüntetik. Jóváhagyják a párt részvételévét a Baloldali Blokkban.

Az FKgP a megadott határidő előtt egy órával adja át írásos válaszát a Baloldali Blokk követeléseire: elfogadja a Baloldali Blokk államosítási programját, a földreform revíziójának feladását és a közigazgatás leépítését; egyidejűleg a Parasztszövetség képviseletét követeli a B-lista bizottságokban azokon a helyeken, ahol a parasztság közvetlenül érintve van. Nyilvánosságra hozzák a pártból kizárt 21 parlamenti képviselő névsorát; köztük van Sulyok Dezső és Vásáry István is.

Kivégzik Szálasi Ferencet, Beregfy Károlyt, Gera Józsefet, Rajniss Ferencet és Vajna Gábort. március 19.

Az oldal tetejére március 13.
Romániában gyilkosságra való felbujtás koholt vádjával távollétében halálra ítélik Wass Albert gr. írót és édesapját, Wass Endre gr.-ot.
Az oldal tetejére március 14.
Az építés- és közmunkaügyi tárcát Veres Péter (NPP) foglalja el.
A Bp-i Népbíróság 15 évi fegyházbüntetésre ítéli Hellebronth Vilmost, a Szálasi-kormány v. tárca nélküli miniszterét. június 12.

15 évi kényszermunkára ítélik Färber Viktort, a nyilas kormány pozsonyi kultúrattaséját és követségi első titkárát, akinek többek között egy szlovákiai magyar nyilas párt megszervezése volt a feladata.

A Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége közgyűlésén a szakszervezetek politizálása ellen foglal állást.

Az MKP KV Ifjúsági Titkársága felhívást ad ki az úttörőmozgalom szervezésének kiterjesztésére. június 2.

Kolozsvárott ítéletet hirdetnek az Észak-Erdélyben 1940 őszén a magyar bevonulás során elkövetett vérengzések ügyében: 22 főt halálra, 7 főt életfogytiglani börtönre ítélnek.

Bemutatják Ráthonyi Ákos Aranyóra c., 1945-ben készült filmjét. augusztus 29.

Az oldal tetejére március 15.
Az angol hatóságok átadják Mo-nak a hadifogságba esett Szügyi Zoltán vezérőrnagyot, a Szent László hadosztály v. parancsnokát. 1948. február 23.
Az oldal tetejére március 19.
Kivégzik Csia Sándort, Kemény Gábor br.-t és Szöllősi Jenőt.

A brit kormány az 1945. november 20-án kelt magyar jegyzékre válaszolva, az amerikai kormányhoz hasonlóan, kijelenti, hogy nem kíván részt venni semmilyen, a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetét vizsgáló vagy a lakosságcserét ellenőrző bizottságban. A brit jegyzék azt is leszögezi, hogy nem hajlandó Csehszlovákiát bármely, Mo javára történő határkiigazítás elfogadására rábírni, de elismerne bármilyen olyan módosítást, amelyben a két ország egymás között megegyezne.

A Szu-ban a népbiztosságokat minisztériumokká alakítják át. A Népbiztosok Tanácsa utód-szerveként megalakul a Szu Minisztertanácsa; elnöke Sztálin, első helyettese Vjacseszlav Molotov. Az LT Elnökségének elnöke Nyikolaj Svernyik.

Az oldal tetejére március 20.

Az MKP PB ülése a kommunista politikai offenzíva folytatásáról tárgyal; a határozat szerint a kisgazda és a szociáldemokrata párt balszárnyát „Rákosi elvtárs vezetése alatt” kell meg-szervezni.

Lemond Nagy Imre belügyminiszter; utóda Rajk László. 1948. augusztus 5.

Az oldal tetejére március 21.
A magyar kormány hivatalos nyilatkozatban tiltakozik a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság megtévesztő propagandája ellen, amellyel a mo-i szlovákokat próbálják az ország elhagyására bírni. A kormánynyilatkozat szerint az önként távozni óhajtó szlovákok útjába semmi akadály nem gördíthető, a magyar kormány azonban senkit nem kényszerít távozásra, a szülőföldjén maradó szlovákok számára pedig biztosítja a teljes jogvédelmet.
Az oldal tetejére március 22.
A Bp-i Népbíróság golyó általi halálra ítéli Sztójay Döme v. miniszterelnököt, Rátz Jenő, Reményi-Schneller Lajos és Szász Lajos v. minisztereket, életfogytiglani kényszermunkára Kunder Antal v. minisztert. augusztus 24.

A „csehszlovákiai magyarok” a Nagy Ferenc miniszterelnökhöz és Varga Bélához, az Ngy elnökéhez eljuttatott emlékiratban tiltakoznak a lakosságcsere-egyezmény megkötése ellen. Az emlékirat különösen az egyezménynek az ún. háborús bűnösök kvótán felüli áttelepítését lehetővé tévő VIII. cikkét sérelmezi, mivel ez a magyarok elleni perek sorozatát fogja eredményezni; ezért arra kéri az Ngy-t, hogy ne ratifikálja az egyezményt, hanem kössön Csehszlovákiával egy új és elfogadható szerződést.

A mo-i amerikai katonai misszió jegyzékben követeli a szovjet személyzet eltávolítását az amerikai tulajdonú zalai olajmezőkről, és a kutak haladéktalan visszaszolgáltatását. 1948. szeptember 26.

Az oldal tetejére március 27.

Gyulán értekezletet tartanak a békés-bihari ortodox egyházközségek: felújítják román jellegüket, és önmaguk számára egyházmegyei konzisztóriumot létesítenek. Elnökké Mundruczó Péter (Mîndruţău Petru) gyula-krisztinavárosi (-kisrománvárosi) paróchust választják.* 1983. június 13.

Az oldal tetejére március 28.
A négy nagyhatalom külügyminiszter-helyetteseinek londoni értekezletén a szovjet fél előterjeszti a Mo-gal kötendő békeszerződés tervezetét. A javaslat szerint Erdély egész területe Romániához tartoznék, a Szu pedig jogot kapna arra, hogy a békeszerződés megkötése után is csapatokat állomásoztasson Mo és Románia területén. május 7.
Bp-en kivégzik Endre László v. belügyi államtitkárt.

Prágában megkezdődik a Csehszlovák Kommunista Párt háború utáni első, összességében VIII. kongresszusa. március 31.

Az oldal tetejére március 29.

A magyar és a szovjet kormány megállapodást ír alá hajózási (Magyar–Szovjet Hajózási Rt., Meszhart) és polgári légi forgalmi (Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt., Maszovlet) „vegyes-vállalatok” alakításáról. április 8.

Kivégzik Baky László v. belügyi államtitkárt.

Az oldal tetejére március 30.
A Bp-i Népbíróság 10 évi fegyházbüntetésre ítéli Szombathelyi Ferenc v. vezérezredest. április 10.
Az oldal tetejére március 31.

A mo-i zsidóság irányzatainak egyesítése céljából megalakul a Magyar Zsidók Országos Szer-vezete. július 8.

Prágában véget ér a CSKP VIII. kongresszusa. A párt elnökévé ismét Klement Gottwaldot, főtitkárává Rudolf Slánskýt választják. 1948. szeptember 27.

E hónap folyamán Franciaországban államosítják a bányákat, valamint a gáz- és villamosenergia-szolgáltató társaságokat.