1946
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december folyamán.

Befejeződik a (kijelölt) mo-i németek áttelepítése Németország amerikai megszállási övezetébe. A kitelepítettek száma hozzávetőleg 117–135 ezer főre becsülhető.* 1948. június 15.

Az oldal tetejére december 1.
Emelkednek az iparcikkek árai, egyidejűleg csökken a gáz és a víz díja.

Megjelenik az Élet és Tudomány c. tudományos ismeretterjesztő hetilap első száma; a bekö-szöntőt Szent-Györgyi Albert írja.

Az oldal tetejére december 2.

Pozsonyban megkezdődik a kollaboráns szlovák állam háborús bűnökkel vádolt vezetőinek pere. 1947. április 15.

Az oldal tetejére december első hete

A HM Katonapolitikai Osztálya letartóztatja uzoni Pünkösthy László v. vk. századost. 1947. október 7. Az államvédelmi szervek ezzel az akcióval megkezdik a „Magyar Közösség-ügy” koncepciójának megvalósítását.* december 14.

Az oldal tetejére december 3.
Az FKgP tízpontos akcióprogramot tesz közzé; többek között támogatja a bankok állami ellenőrzését, a tervgazdálkodás bevezetését, sürgeti a nagy személyi jövedelmek csökkentését és a luxuscikkek gyártásának betiltását, javasolja az újgazdák pénzügyi megsegítését.
Az oldal tetejére december 4.
Pártközi megállapodás születik az állati szérumok és a növényvédő szerek gyártásának államosításáról.
Az oldal tetejére december 5.

Jugoszláviában államosítják a nagyipart, a bankokat, a közlekedést, a kül- és nagykereskedelmet.

Az oldal tetejére december 6.

A Külügyminiszterek Tanácsa a békeszerződések (köztük a Mo-gal kötendő szerződés) véglege-sített, érdemben változatlanul hagyott szövegét átadja a New York-i szerkesztőbizottságnak. 1947. február 10.

Kivégzik Kolosváry-Borcsa Mihályt, a Szálasi-kormány sajtóügyi kormánybiztosát.
15 ezer asszony tüntet a Parlament előtt a drágaság ellen.
Az oldal tetejére december 7.
Az MKP és az SZDP Összekötő Bizottsága ülésén határozat születik arról, hogy „a kisgazdapárti tisztogatásnak nemcsak a parlamenti frakcióra, hanem a városi frakciókra és a sajtóra is ki kell terjednie”.
Prágában megkezdődik a közép-európai szociáldemokrata pártok kongresszusa, amelyen az SZDP is képviselteti magát. — A résztvevők, a Szocialista Internacionálé felújításával szemben, a nemzeti keretekben való összefogás mellett foglalnak állást.
Az oldal tetejére december 8.
Az SZDP több volt vezetője (Peyer Károly, Valentiny Ágoston, Györki Imre, Pozsgai Gyula) memorandumot intéz a párt vezetőségéhez; bírálják a párt politikáját és a kommunistákkal való szorosabb együttműködést. december 21.
A Katolikus Püspöki Kar memorandumban tiltakozik az állami tankönyv-monopólium bevezetése ellen.
A hónap elején tartott népszavazás eredményeként Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam.
Az oldal tetejére december 10.
Belügyminiszteri rendelet szabályozza az ÁVO feladat- és ügykörét; 13 alosztályt hoznak létre.
Rácz Jenő pénzügyminiszter az Ngy elé terjeszti az első forint-költségvetést.
Az oldal tetejére december 10. [?]
Sopronkőhidán [?] kivégzik páter Kiss Szalézt, Kizmann Ottót, Bodnár Lászlót és ifj. Kiss Sándort.
Az oldal tetejére december 11.

Megalakul az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi szervezete.

Az oldal tetejére december 13.

A Mt ülésén Rajk László belügyminiszter azzal magyarázza a németek kitelepítésének újbóli elakadását, hogy az amerikai hatóságok újabb követeléseket támasztottak. Beszámolója szerint 1946 őszén 11 ezer németet telepítettek ki az országból.

Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök Károlyi Mihály november végi levelére adott válaszában védelmébe veszi a szlovákiai magyarság Csehországba telepítését, s arra hivatkozik, hogy az csupán a kétéves terv és a közmunkarendelet végrehajtását szolgálja.
Az oldal tetejére december 14.
Letartóztatják Donáth Györgyöt, a Magyar Élet Pártja v. alelnökét, a Magyar Testvéri Közösség tagját. december 16.
Az oldal tetejére december 15.
Az 535 059/1946. BM sz. rendelet szabályozza az államvédelmi osztályok felépítését, feladatát és ügykörét; a budapesti székhelyű ÁVO alárendeltségében államvédelmi osztályokat hoznak létre minden vármegye-székhelyen működő rendőrkapitányságon.
Az oldal tetejére december 16.
Miután a deportálások elleni magyar tiltakozásokra csehszlovák részről semmiféle válasz nem érkezett, a magyar kormány megszakítja a lakosságcsere gyakorlati megvalósításáról folytatott tárgyalásokat. december 17.

A HM Katonapolitikai Osztálya a Magyar Testvéri Közösség formálódó „összeesküvési ügyével” kapcsolatban őrizetbe veszi Szent-Miklósy István v. vk. őrnagyot és Héder János közgazdászt. december 19. december 20. 1947. április 16.

Az oldal tetejére december 17.
Gyöngyösi János külügyminiszter az Ngy ülésén bejelenti, hogy mivel Csehszlovákia megszegte a lakosságcsere-egyezményt, Mo mindaddig nem járul hozzá az egyezmény végrehajtásához, amíg a csehszlovák fél le nem állítja a magyar kisebbség csehországi deportálását. Gyöngyösi szerint az akció nyilvánvalóan válasz a párizsi békekonferencia döntésére, amely elutasította a 200 000 magyar egyoldalú kitelepítésére tett csehszlovák indítványt.
Párizsban megalakul az Európai Föderalista Unió, amely 16 ország több mint 50 föderalista szervezetét tömöríti. 1947. május 14.
Az oldal tetejére december 18.
A Baloldali Blokk és Kliment Vorosilov marsall nyomására lemond Pfeiffer Zoltán igazságügyi és Szolnoki István kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár, valamint B. Szabó István államminiszter; B. Szabó helyére Dobi István kerül vissza a kormányba.
Az oldal tetejére december 19.
Az MKP parlamenti frakciójának ülésén Horváth Márton felvázolja a párt előtt álló lehetőségeket: „Egyik oldalon a jobboldal tömegbefolyása, másik oldalon a külpolitikai helyzet is akadályozza, hogy egy csapásra változtassunk a helyzeten. A Szu-nak az a politikája, hogy békét és rendet akar az általa megszállt országokban. (…) Nem érdeke a Szu-nak, hogy azért, mert mi elmaradtunk, változtasson a politikáján, és ütőkártyát adjon ezzel a Nyugat kezébe.”
A Magyar Testvéri Közösség-üggyel összefüggésben letartóztatják András Sándor vezérőrnagyot, 1942 és 1944 között a légierő vk. főnökét, egy ideig az INK HM katonai csoportfőnökét. 1947. április 16.

A francia gyarmati csapatok támadást indítanak a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa, Hanoi ellen; megkezdődik az első vietnami háború. 1949. június 14.

Az oldal tetejére december 20.

A Magyar Testvéri Közösség-üggyel összefüggésben letartóztatják Arany Bálintot, az FKgP szervezőtitkárát. december 31. 1947. április 16.

Megjelenik a Pajtás c. kétheti ifjúsági lap első száma; az újság szerkesztője László Gyula. 1947. április 21.

Az oldal tetejére december 21.

A csehszlovák hatóságok elutasítják Mindszenty József bíboros esztergomi érsek beutazási kérelmét. — A prímás a magyar katolicizmus nevében még aznap kiáltványban tiltakozik a szlovákiai magyarság üldözése ellen, egyúttal független nemzetközi bizottság kiküldését kéri, ami alapot biztosíthatna az ENSZ számára a közbelépésre.

Az SZDP pártválasztmánya határozatban utasítja el a Peyer Károly és Valentiny Ágoston memo-randumában foglalt kritikát. 1947. február 1–3.

Az oldal tetejére december 22.
Üzembe helyezik a helyreállított lakihegyi nagyobb rádióadó-tornyot, amely kezdetben 50 kW, majd az 1948-as rekonstrukciót követően 135 kW teljesítménnyel sugároz.
Az oldal tetejére december 25.
Megkezdi működését az első szovjet atommáglya, Európa első atomreaktora. 1949. augusztus 29.
Az oldal tetejére december 28.
Érsekújvárott megalakul az illegális Szent György Kollégium, a cseh és szlovák egyetemekről és főiskolákról kitiltott magyar értelmiségiek munkaközössége.
Az oldal tetejére december 29.
E napig az országban 29 háborús főbűnöst végeztek ki.
Az oldal tetejére december 30.
Az Mt elvi határozatot hoz a kartellek megszüntetéséről.
Az oldal tetejére december 31.
A MÁr BFk vezetője a „köztársaság-ellenes összeesküvésben” (Magyar Testvéri Közösség-ügy) való részvétel miatt körözést bocsát ki Dálnoki Veress Lajos v. vezérezredes ellen. 1947. január 4.
Az év végéig a Csehszlovákiában háborús bűnösként elítélt magyarok száma meghaladja a 75 ezer főt.