1945
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.
Az igazságügy-miniszter elrendeli, hogy a népügyészség minden nyomozást megszüntető határozatot, a népbíróság pedig minden felmentő ítéletet köteles megküldeni az illetékes PRO-nak.
Megjelenik az INK 3820/1945. M.E. sz. rendelete a Népgondozó Hivatal hatáskörének kiterjesztéséről, és a hazai németek múltbeli politikai magatartásának felülvizsgálatáról. A rendelet szerint azokban a járásokban, amelyek községeiben a lakosság számottevő része az elmúlt években hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas) magatartást tanúsított, „nemzethűségi szempontból” való felülvizsgálat céljából három főből álló bizottságokat kell felállítani. augusztus 9.
A Vörös Hadsereg megszünteti a gyári katonai parancsnokságokat, és 300 [?] 350 [?] kevésbé jelentős üzem ellenőrzését átadja a magyar hatóságoknak. július 6.

Megalakul a MADISZ nyolc területi titkársága, egyenként 4-5 függetlenített munkatárssal. szeptember 13.

A világháborúban győztes hatalmak, a Szu, az USA, Nagy-Britannia és Franciaország, négy megszállási övezetre osztják Németországot. augusztus 2.

Az oldal tetejére július 2.
Bp-en újraindul az autóbusz-közlekedés. Az első járat a Gellért tér és az Apponyi tér között közlekedik.
Az oldal tetejére július 3.
A csehszlovák kormány nevében Vladimír Clementis külügyi államtitkár jegyzékben kéri fel az amerikai, a brit és a szovjet kormányt, hogy a közelgő potsdami értekezleten tűzzék napirendre a német és magyar kisebbség kitelepítésének kérdését. A jegyzék szerint a kitelepítés 2-2,5 millió németet és kb. 400 ezer magyart érintene, miközben a magyarokkal kapcsolatban kilátásba helyezi, hogy egy részük kitelepítése lakosságcsere formájában is megvalósulhatna, mivel Mo-ról 345 ezer szlovák kíván áttelepülni Szlovákiába.

Az SZNT kiadja 69/1945. sz. rendeletét „az államilag megbízhatatlan személyek magán-alkalmazásból való elbocsátásáról”, amely szerint a munkaadó a nemzeti bizottság hozzá-járulásával azonnali hatállyal megszüntetheti bármely „államilag megbízhatatlan” személy munka-, szolgálati vagy tanulói viszonyát.

Az oldal tetejére július 5.

Az SZDP balszárnya és vezetősége élesen bírálja Valentiny Ágostont az Igazságügy-minisztérium hatáskörében felállítandó rendőrségről készített tervezetéért. — A miniszter ennek hatására a vezetőségi ülés után lemond tisztségéről; helyére a párt Ries Istvánt jelöli.

A Munkáspárt győz az angliai választásokon. július 17.
Az oldal tetejére július 6.
A Vörös Hadsereg a szénbányák felügyeletét átadja a magyar hatóságoknak. augusztus 7.
Az oldal tetejére július 7.

Révész Imre tiszántúli ref. püspök közbenjár Bereczky Albert lelkész, kultuszminisztériumi államtitkárnál a letartóztatott és internált lelkipásztorok ügyében.

A Bp-i Népbíróság Béldy Alajos v. vezérezredes, a Levente-mozgalom országos parancsnoka ügyét tárgyalja. A háborús bűntett miatt kiszabott halálos ítéletet az NFt életfogytiglani fegyházra változtatja.
A Szu-ban részleges amnesztiát hirdetnek.
Az oldal tetejére július 9.
A belügyminiszter elrendeli az egyesületek felülvizsgálatát.
A romániai Conştanţában a szovjet hatóságok halálra ítélik Mikó Zoltán repülő vk. századost, az ellenállásban részt vett Görgey Arthur Egyetemi Zászlóalj v. parancsnokát, és Bondor Vilmos főhadnagyot, akik annak idején a zsidók mentésében együttműködtek Raoul Wallenberggel, és lengyel menekültektől tudomással bírtak a szovjet államvédelem katyńi mészárlásáról. augusztus 15.

A nagyhatalmak megállapodnak Ausztria megszállási övezeteiről és Bécs közigazgatásáról. 1955. február 8.

Az oldal tetejére július 10.
A MÁVAG és a Weiss Manfréd Művek dolgozói munkaverseny-szerződést kötnek, amelyhez később csatlakoznak a Diósgyőri Vasgyár dolgozói.
Az FKgP és az SZDP vezetői a két párt együttműködéséről folytatnak megbeszélést.

A PDP Elnöki Tanácsa nem fogadja el a párt elnöke, Teleki Géza gr. írásban benyújtott le-mondását, és továbbra is bizalmat szavaz neki. július 27.

Az oldal tetejére július 12.
Bp-en megkezdődik az üzemi bizottságok első országos konferenciája.

Bp-en újra megrendezik a most három napig tartó Könyvnapot. Az alkalomra megjelenik 55 mű, valamennyi magyar szerzőtől.

Az oldal tetejére július 15.
Zöld Sándort (MKP) Farkas Mihály (MKP) váltja a BM politikai államtitkári tisztében; a rendőrség felügyeletét is ellátó Zöld leváltására azt követően kerül sor, hogy a minisztérium nem volt hajlandó információt adni a gyömrői gyilkosságok ügyében folytatott nyomozásról.
Az oldal tetejére július 16.
Az Új-Mexikó állambeli Los Alamos-i kutatólaboratóriumtól 500 km-re amerikai tudósok sikeres kísérleti atomrobbantást hajtanak végre plutóniumbombával. augusztus 6.
Az oldal tetejére július 17.
Elnöki rendelettel Telepítési Hivatalt állítanak fel Prágában és Pozsonyban a „belső telepítések” végrehajtására. augusztus 2.
Potsdamban megkezdődik a világháborúban győztes nagyhatalmak vezetőinek értekezlete. augusztus 2.
Az oldal tetejére július 19.

Az Országos Közoktatási Tanács és az Országos Felsőoktatási Tanács összevonásával megalakul az Országos Köznevelési Tanács; elnöke Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas egyetemi tanár.

Az oldal tetejére július 21.
Átalakul az INK; Faragho Gábort Rónai Sándor (SZDP) váltja fel a közellátásügyi tárca élén; Valentiny Ágoston (SZDP) helyett Ries István (SZDP) az igazságügy-miniszter, Vásáry István helyett Oltványi Imre (FKgP) a pénzügyminiszter.
Megalakul az INgy mentelmi bizottsága; e napig a rendőrség nyolc képviselőt tartóztatott le.
A magyar kormány a MIOI kérésére szóbeli jegyzékben tájékoztatja a SZEB-et a magyar nemzetiségű csehszlovákiai zsidók üldözéséről, kiutasításáról és vagyonuk elkobzásáról, s felkéri, hogy járjon közben a csehszlovák kormánynál a zsidóság nemzetiségi alapon történő üldözésének megszüntetése érdekében. július 23.
A potsdami értekezlet ötödik ülésén Sztálin kijelenti, hogy az 1938 előtt Németországhoz tartozó területeken, ahol lengyel közigazgatást vezettek be, már egyetlen német sem tartózkodik.
Az oldal tetejére július 22.

Révai József az SzN-ben közzétett cikkében kijelenti: „Reakciós az, aki antikommunista.”

Georgij Puskin bp-i szovjet megbízott hivatalosan közli: a Szu-ban fogva tartott magyar hadifoglyok levelezhetnek hozzátartozóikkal. augusztus 2.

Az oldal tetejére július 23.
A magyar kormány újabb szóbeli jegyzékben hívja fel a SZEB figyelmét a Csehszlovák Köztársaságból szlovák területen keresztül hazatérő magyar zsidó deportáltak bántalmazására és üldözésére.
Az oldal tetejére július 27.
A PDP elnöki tanácsa az ismét lemondó Teleki Géza gr. helyett Szent-Iványi Sándor teológust, az unitárius egyház püspökét, addigi ügyvezető elnököt választja a párt elnökévé.

Amerikai katonák Pajtás Ernő ezredes, a Koronaőrség v. parancsnoka útmutatása alapján Mattsee mellett kiássák, és Augsburgba viszik a Szent Koronát és a koronázási ékszereket. — Onnan utóbb, Frankfurton keresztül, az USA-beli Fort Knoxba szállítják. 1978. január 5.

Az oldal tetejére július 28.

Nagy-Britanniában megalakul a munkáspárti Clement Attlee kormánya.

Az oldal tetejére július 29.
Megalakul a Független Ifjúsági Szövetség, az FKgP ifjúsági szervezete.
Az oldal tetejére július 31.
E hónap folyamán a Magyar Írók Szabad Szakszervezete első kongresszusán felveszi a Magyar Írók Szövetsége nevet. A szövetség elnöke a szovjet emigrációból hazaért Gergely Sándor, főtitkára Barabás Tibor, mindketten kommunisták. Az Elnöki Tanács tagjai: Gellért Oszkár, Kárpáti Aurél, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Tamási Lajos, Zilahy Lajos.