1927
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére November 6.

A bp-i Országház téren felavatják Kossuth Lajos szobrát. — A kilenc­alakos, fehér márványból készült szo­borcsoport Kossuthot és az első felelős magyar minisztérium tagjait áb­rázolja; alkotója Horvay János.

Az oldal tetejére November 9.

A bp-i Büntető Törvény­szék ítéletet hirdet a KMP és az MSZMP kora tavasszal letartóztatott 68 tagjának perében. Szántó Zoltán 8 és fél, Vági István 4 és fél, Lőwy Sándor és Poll Sándor 3 és fél, Kocsis János 2 évi fegy­házbüntetést kap; 23 vádlottat bizonyí­ték hiányában fölmentenek. — Az ítéleteket a Tábla és a Kúria is jóváhagyja.

Az oldal tetejére November 11.

Párizsban Franciaország és Jugoszlávia képviselői barátsági szerződést írnak alá. — A szerződés a status quo biztosítására kimondja a kölcsönös segélynyújtást.*

Az oldal tetejére November 25.

A felsőház elfogadja az 1927: XXXI. tc.-et március 15-ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról.* — Elfogadják az 1927: XXXII. tc.-et Kossuth Lajos örök érde­meinek és emlékének törvénybe iktatá­sáról.

Az oldal tetejére November 30.

XI. Pius pápa Serédi Juszti­nián bencés szerzetest, áldozópapot, a pápai levéltárosképző intézet és a Szent Anzelm Egyetem tanárát, nagyhírű egyházjogászt nevezi ki esztergomi érsekké.* december 19.