1927
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére Április 4.

Megkezdődik Bethlen István gr. miniszterel­nök háromnapos hivatalos római látogatása. — Mo és Olaszország barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződést köt; megállapodnak a kisantant államokkal és Ausztriával szembeni közös politiká­ban. Benito Mussolini olasz miniszterelnök ígére­tet tesz az Osztrák-Magyar Monar­chiától az első világháborúban zsákmá­nyolt fegyverkészletek visszaadására. 1928. január 1.

Az oldal tetejére Április 12.

Szántó Zoltánt, a KMP titkárát és 30 társát statáriális bíróság elé állítják; e bíróság, saját illetéktelenségét megál­lapítva, rendes bíróság elé utalja ügyü­ket. november 9.

Az oldal tetejére Április 15.

Ülést tart a Szakszervezeti Tanács. Az elhunyt Jászai Samu helyébe Peyer Károlyt választják főtitkárrá.